Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Загальні анестетики як компоненти метаболічного захисту мозку під час проведення керованої гіпотензії в пластичній хірургії

Authors: Пятковська Н.В., Малиш І.Р., Черненко О.В., Пилипенко Т.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Проведення керованої гіпотензії (КГ) неминуче супроводжується зниженням церебрального перфузійного тиску (ЦПТ), що супроводжується гіпоперфузією головного мозку нижче від безпечного рівня з елементами тканинної гіпоксії, до якої найчутливішими є нейрони кори головного мозку і структури гіпокампа. За середнього артеріального тиску (САТ) приблизно 30–40 мм рт.ст. швидкість церебрального кровотоку становить близько 20 мл/100 г/хв, що є нижньою межею перфузії мозкової тканини, нижче від якої розвивається ішемія мозкової тканини. 
Мета: оцінювання нейропротективної активності поєднаного застосування пропофолу, сибазону, фентанілу в схемі загальної анестезії з використанням керованої гіпотензії під час забезпечення оперативних втручань у пластичній хірургії. 
Матеріали та методи. Проспективне ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Possibilities of prevention of early postoperative cognitive dysfunction in otolaryngological patients after general anesthesia with controlled hypotension
Authors: Бондар Р.А., Дацюк О.І., Титаренко Н.В., Костюченко А.В., Дацюк Л.В.
КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова ВОР», м. Вінниця, Україна
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №5, 2020
Date: 2020.10.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Pathogenetic role of oxidative stress in the formation of postoperative cognitive dysfunction in otolaryngologic patients after general anaesthesia with controlled hypotension
Authors: Дацюк О.І., Бондар Р.А., Костюченко А.В., Титаренко Н.В.
Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Emergency medicine" №6(101), 2019
Date: 2019.10.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Propofol infusion syndrome. Aspects of safe use
Authors: Пасічник Г.П., Орел В.М., Матвієнко О.О., Гоца Р.В., Гнатів Ю.В.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №4(91), 2018
Date: 2018.08.09
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Лизогуб М.В.(1), Георгіянц М.А.(2), Лизогуб К.І.(2)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue