Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Блокади передньої черевної стінки як компонент мультимодальної анальгезії в гінекологічних хворих після проведення відкритих хірургічних втручань

Authors: Старишко А.І.(1, 2), Бугай О.О.(1, 2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Значна частина болю, що відчувається пацієнтом після втручань на черевній порожнині, пов’язана з розтином її стінки. Методики регіонарної анестезії передньої черевної стінки в післяопераційному періоді можуть відігравати вирішальну роль у зменшенні ранніх ускладнень та істотно поліпшують якість інтраопреаційної, післяопераційної анальгезії. Регіонарна анестезія дозволяє виконати анатомічно селективну анестезію та зменшити необхідність використання опіоїдних препаратів [1, 2].
Мета: дослідити ефективність виконання блокад передньої черевної стінки в комплексі багатокомпонентної мультимодальної анальгезії в гінекологічних хворих після проведення відкритих хірургічних втручань.
Матеріали та методи. Проведено аналіз медичних карт 20 пацієнток відділення гінекології НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь», яким було виконано планові хірургічні втручання ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Шлапак І.П., Строкань А.М. Переферична регіонарна анестезія: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Київ: 2013. 142 с.
  2. Yarwood J., Berrill A. Nerve blocks of the anterior abdominal wal. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain. 2010. Vol. 10. № 6.

Similar articles

Authors: Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Гаргат Є.О.(1), Третяк А.М.(1), Бережний Є.П.(2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради», Луганська область, Україна
(2) — ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Луганська область, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: В.М. Короткий, професор, І.В. Колосович, д.м.н. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 5(311) 2010
Date: 2010.08.04

Back to issue