Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 16, №3, 2020

Повернутися до номеру

Використання інгаляційного анестетика ізофлуран при лапароскопічних антирефлюксних операціях з урахуванням протоколу ERAS та фармакоекономічної доцільності для ЛПУ

Автори: Черній В.І., Науменко О.В., Штомпель І.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Вступ. З усіх хірургічних методик лікування ГСВД та ГЕРХ лапароскопічна крурорафія та фундоплікація за Ніссеном є операціями вибору з ефективністю приблизно 90 %.
Мета дослідження — покращення якості та безпеки загальної анестезії при лапароскопічних антирефлюксних операціях в абдомінальній хірургії шляхом застосування ізофлурану з позиції протоколу ERAS та вивчення фармакоекономічних аспектів при анестезії ізофлураном порівняно із севофлураном за методом LowFlowAnesthesia.
Матеріали та методи. Досліджені 40 хворих із грижею стравохідного відділу діафрагми, яким було виконано оперативне втручання — лапароскопічну крурорафію та фундоплікацію за Ніссеном. Хворих було розподілено на такі групи: 1-ша група (20 хворих): інгаляційна анестезія iзофлураном із киснем, потік свіжої суміші 1 л/хв (1 : 0); 2-га група (20 хворих: інгаляційна анестезія севофлураном із киснем, потік свіжої суміші 1 л/хв (1 : 0). Анестезія проводилась на анестезіологічній станції Drager Fabios Tiro (Німеччина). Інтраопераційний моніторинг здійснювали за допомогою монітора пацієнта Drager Infinity Delta (США). Показники глибини анестезії — за даними БІС. Проводився постійний моніторинг показників газообміну — капнографії, концентрації кисню, ізофлурану та севофлурану в суміші на вдиху та видиху, параметрів вентиляції. Усім хворим було проведено загальну комбіновану анестезію з інтубацією трахеї та штучною вентиляцією легень. Кількість інгаляційного анестетику, що був витрачений протягом операції, визначали за допомогою зважування випаровувача з використанням електронних лабораторних ваг ТВЕ-12-0,2. 
Результати. Визначені критерії ефективності анестезіологічного забезпечення: швидкість пробудження та ступінь залишкової седації пацієнта; витрати інгаляційного анестетика впродовж операції; фармакоекономічні витрати при різних методах анестезії з використанням ізофлурану та севофлурану; тривалість перебування пацієнта в стаціонарі. Проведений фармакоекономічний аналіз вартості анестезіологічної допомоги в досліджуваних групах з урахуванням використовуваних препаратів для наркозу (з урахуванням вартості інгаляційних анестетиків, анальгетиків, релаксантів, гіпнотиків, кисню та натронного вапна).
Висновки. Розроблена методика з урахуванням клінічної та фармакоекономічної ефективності, що дозволяє застосовувати інгаляційну анестезію ізофлураном для забезпечення лапароскопічних антирефлюксних операцій.


Повернутися до номеру