Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Інтенсивна терапія гастроінтестинальної недостатності в новонароджених: шляхи підвищення ефективності

Authors: Шкурупій Д.А., Холод Д.А.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи: оптимізація інтенсивної терапії синдрому гастроінтестинальної недостатності (СГІН) у новонароджених шляхом застосування препарату янтарної кислоти і пробіотиків.
Матеріали та методи. У дослідженні основну групу становили 19 пацієнтів, яким додатково призначався препарат янтарної кислоти та пробіотик із вмістом антибіотикорезистентних молочнокислих бактерій Lactobacillus acidophilus (L. gasseri sр.), Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium; групу порівняння становили 24 пацієнти з традиційною лікувальною тактикою. Реєстрували вираженість симптомів СГІН, вміст у крові молочної (МК) та піровиноградної кислот (ПВК), активність сукцинатдегідрогенази (СДГ), склад мікробної флори кишечника.
Результати. В основній групі клінічні патерни СГІН демонструють позитивну клінічну динаміку: зменшується окружність живота на –1 (–2; 0,5) см (p ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Cytoenergy and probiotic optimization of the intensive care of gastrointestinal syndrome in new-borns: evaluation of clinical effectiveness
Authors: Холод Д.А., Шкурупій Д.А.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
Відокремлений підрозділ Асоціації анестезіологів України в Полтавській області, м. Полтава, Україна

"Emergency medicine" №6(101), 2019
Date: 2019.10.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Холод Д.А., Шкурупій Д.А.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Ефективна інфузійна терапія лікарських уражень печінки та підшлункової залози у хворих на туберкульоз легень
Authors: Губергріц Н.Б., Клочков О.Є., Фоменко П.Г. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"Gastroenterology" 4 (50) 2013
Date: 2014.01.31
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Clinical efficacy of remaxol in the volume infusion therapy of acute pancreatitis
Authors: Клігуненко О.М., Муризіна О.Ю.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №7(94), 2018
Date: 2019.01.10
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue