Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №7 (725), 2020

Back to issue

Міжнародний досвід лікарського самоврядування

Authors: Літвак А.І.
Кандидат медичних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Комплексний та всебічний аналіз літературних джерел дав підстави зробити висновок про те, що розуміння необхідності участі громадськості у вирішенні низки питань галузі охорони здоров’я було причиною створення в Європі медичних об’єднань ще на початку ХІХ століття. І сьогодні практично в усіх економічно розвинених країнах світу основне місце в організації лікарської діяльності традиційно посідають національні медичні самоврядні організації, які несуть моральну, а також правову та фінансову відповідальність перед державою і суспільством за якість медичної допомоги, професійну підготовку медичних фахівців, дотримання норм медичної етики та вирішують інші питання охорони здоров’я.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Семенов В. Врачебное самоуправление. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://slada.in.ua/2010/265

2. Комаров Ю.М. Опыт врачебного саморегулирования и самоуправления за рубежом. 9 ноября 2009 г. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ivanovvaler.viperson.ru/articles/yuriy-komarov-opyt-vrachebnogo-samoregulirovaniya-i-samoupravleniya-za-rubezhom

3. Комаров Ю.М. Становление и развитие врачебного самоуправления. [Електрон–ний ресурс]. Режим доступу: http://www.medcom.spb.ru/publ/info/1141

4. Тищук М.М. Лікарське самоврядування — європейська традиція та українські реалії. XVII з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) (Полтава, 14–16 листопада 2019 р.): матеріали. Одеса: Вид-во Бертенєва, 2019. С. 9-12.

5. Мусій О.С. Лікарське самоврядування — необхідний партнер держави в управлінні системою охорони здоров’я. XXII з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) 5–7 вересня 2013 р., м. Київ. Київ, 2013. С. 11-16. 

Similar articles

Сутність лікарського самоврядування
Authors: Літвак А.І.
к.м.н., доцент Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, м. Одеса, Україна

"News of medicine and pharmacy" №3 (647), 2018
Date: 2018.04.16
Sections: Specialist manual
Шляхи подолання демографічної та медичної кризи в Україні через систему сучасного реформування
Authors: ПРОКОПЧУК О.Л., лікар вищої категорії, дипломований спеціаліст із соціальної медицини та охорони здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я
ПАВЛЕНКО О.І., к.м.н., завідувач лабораторії промислових аерозолів Українського НДІ промислової медицини

"News of medicine and pharmacy" 9 (542) 2015
Date: 2015.10.02
Sections: Medicine. Doctors. Society
Unified state policy of public health of Ukraine: concept, strategy, tactics, criteria of successful implementation
Authors: Prokopchuk, А. L. - doctor, specialist in social medicine and health care; Pavlenko А.I. - MD, Ukrainian SRI of industrial medicine, Krivoy Rog
"News of medicine and pharmacy" 15 (558) 2015
Date: 2016.01.31
Sections: Specialist manual

Back to issue