Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №8 (726), 2020

Back to issue

Чому треба знати Біблію? (Про етіологію психічних і фізичних хвороб) Тримайся моїх заповідей і живи, бережи мої настанови як зіницю ока. Приповісті Соломонові, 7: 2

Authors: Рудковська О.Д.
Оптика «Ясний зір», м. Сторожинець, Чернівецька обл., Україна

Sections: Specialist manual

print version

Біблія — богонатхненна книга. Чому Бог сказав, що найдорожче в людини — зіниця ока? Вивчаючи Біблію, ми дійшли висновку, що у величині зіниці закодо–ване душевне та фізичне благополуччя людей.

Зіниця може бути розширена і звужена (за це відповідають симпатична і парасимпатична нервові системи). Існує кірковий контроль периферичних пупіло–моторних відділів за допомогою кортико-нуклеарних шляхів [11].

Коли зіниця розширена — настрій піднесений, людина активна фізично й інтелектуально. Коли зіниця звужена — настрій, фізична й інтелектуальна активність знижені.

У здорової людини гармонійний баланс між симпатичною та парасимпатичною нервовими системами. Звуження і розширення зіниці протягом доби (розміри у кожному випадку є оптимальними для даного індивідуума) забезпечують ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Біблія. Українське біблійне товариство.
2. Аведисова А.С. Маниакально-депрессивный психоз — биполярное расстройство — аффективный спектр: смена парадигм. Журн. неврологии и психиатрии. 2012. № 11. С. 21-28.
3. Березуцкий В.И. Музыкальная терапия в лечении болезни Альцгеймера. Міжнар. неврологічний журн. 2019. № 3. С. 77-85.
4. Будрейко Е.А. Сахарный диабет 1-го типа у детей: особый подход к инсулинотерапии с учетом патогенеза заболевания. Укр. мед. часопис. 2017. № 6. С. 69-73.
5. Букач О.П. Динаміка гострофазових показників у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією залежно від поліморфізму гена Т-786С е NOS під впливом лікування. Міжнар. ендокринологічний журнал. 2018. Т. 14, № 1. С. 20-25.
6. Букач О.П., Федів О.І., Сидорчук Л.П. Зміни ліпідного обміну у хворих на ревматоїдний артрит із супутньою артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 залежно від поліморфізму гена Т-786С ендо–теліальної оксиду азоту синтази. Міжнар. ендокринологічний журнал. 2017. Т. 13, № 1. С. 79-84.
7. Вэндер Д.Ф., Голт Д.А. Секреты офтальмологии: Пер. с англ. Под общей ред. Ю.С. Астахова. М.: Медпресс-информ, 2005. 462 с.
8. Гаврилова С.И., Колыхалов И.В., Кулик А.С. и др. Опыт клинического применения меманталя у пациентов с умеренной и тяжелой стадиями болезни Альцгеймера. Журн. неврологии и психиатрии. 2016. № 2. С. 52-57.
9. Грабчак О.В. Особливості соціально-психологічної роботи з жінками, що страждають на постнатальну депресію. Збірник наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2015. № 17.
10. Демецкая А. Мания: болезнь или хобби? Фармацевт-практик. 2016. № 6. С. 48.
11. Живков Е., Денев В., Големинова Р. Глазные симптомы в общей диагностике. София: Медицина и физкультура, 1967. 367 с.
12. Зуєв К.О. Особливості баріатричного впливу Стифімолу у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією. Міжнар. ендокринологічний журн. 2017. Т. 13, № 8. С. 596-603.
13. Козин С.А., Макаров А.А. Новые биомаркеры и лекарственные мишени для диагностики и терапии болезни Альцгеймера (молекулярные детерминанты цинкзависимой олигомеризации β-амилоида). Журн. неврологии и психиатрии. 2015. № 1. С. 5-9.
14. Колыхалов И.В. Современные подходы к оптимизации терапии болезни Альцгеймера. Журн. неврологии и психиатрии. 2016. № 6. С. 87-92.
15. Купріненко Н. Церебролізин у лікуванні легкого та помірного ступеня тяжкості хвороби Альцгеймера: Огляд. Міжнар. неврологічний журн. 2015. № 3. С. 188-194.
16. Малиночка А. Страждає душа, а плаче тіло, або всі хвороби «від голови»? Порадниця. 2020. № 21. С. 6.
17. Оглоблина Н. Несмеяна XX века. Загадки и тайны. 2020. № 10. С. 8.
18. Омельченко М.А., Румянцев А.О., Каледа В.Г. Динамика психопатологических симптомов ультравысокого риска манифестации шизофрении у больных с непсихотическими психическими расстройствами юношеского возраста. Журн. неврологии и психиатрии. 2016. № 2. С. 16-21.
19. Осадчий А. Базисная терапия болезни Альцгеймера: современные тенденции. Укр. мед. часопис. 2019. Т. 1, № 1. С. 2-5.
20. Пантелеева Г.П., Олейчик И.В., Новоженова Т.Е., Соколов А.В. Клинический опыт и перспективы использования азенапина для купирования острых эндогенных психозов. Журн. неврологии и психиатрии. 2015. № 2. С. 21-29.
21. Рудковська О.Д., Заморський І.І. До питання про доцільність лікування первинної відкритокутової глаукоми пілокарпіном. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Труды Крымского гос. мед. университета им. С.И. Георгиевского. 2008. Т. 144, часть II. С. 51-53.
22. Rudkovska O. Refraction and Accom–modation in the Etiopathogenesis of Eye Di–seases. Collection of scientific articles. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland. 2013. 75 p.
23. Rudkovska O. Weakness of Accommodation is a Trigger for Eye Diseases. LAP LAMBERT Academic Publishing RU, Saarbrucken, Deutschland. 2017. 85 p.
24. Рудковська О.Д. Розсіяний склероз: новий погляд на етіопатогенез та лікування. Міжнар. неврологічний журн. 2019. № 6. С. 42-45.
25. Тахташова Д.Р. Клинико-психопатологический анализ структуры маниакального эпизода биполярного аффективного расстройства у больных с суицидальным поведением. Експерим. і клін. медицина. 2014. № 1. С. 139-143.
26. Холин В.А., Бачинская Н.Ю. Практические аспекты применения мемантина в лечении альцгеймеровской деменции. Міжнар. неврологічний журн. 2016. № 1. С. 90-94. 

Similar articles

Богословсько-моральні аспекти турботи про життя та здоров’я людини
Authors: Галина Кришталь, доктор морального богослов’я, Український католицький університет, м. Львів
"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (02) 2013
Date: 2013.06.20
Categories: Psychiatry
Sections: Medical forums
Authors: Владимир БЕРСЕНЕВ, заслуженный врач Украины
"News of medicine and pharmacy" 20(262) 2008
Date: 2009.01.26
Sections: Medicine. Doctors. Society

Back to issue