Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."Kidneys" Том 9, №3, 2020

Back to issue

Інфекції сечових шляхів: аспекти лікування


Summary

У статті розглядаються питання лікування інфекції сечових шляхів. Очевидно, що призначення ефективної терапії залежить від правильного встановлення збудника інфекційного процесу. Однією із груп препаратів для лікування інфекцій сечових шляхів є уроантисептики. Наведено переваги використання ніфурателю при лікуванні неускладненого гострого циститу, лікуванні й профілактиці неускладненого рецидивуючого циститу.

В статье рассматриваются вопросы лечения инфекции мочевых путей. Очевидно, что назначение эффективной терапии зависит от правильного установления возбудителя инфекционного процесса. Одной из групп препаратов для лечения инфекций мочевых путей являются уроантисептики. Приведены преимущества использования нифурателя при лечении неосложненного острого цистита, лечении и профилактике неосложненного рецидивирующего цистита.

The article considers the issues of the treatment of urinary tract infections. Obviously, the prescription of effective the­rapy depends on the correct identification of the pathogen. One of the groups of drugs for the treatment of urinary tract infections are uroantiseptics. The advantages of using nifuratel in the treatment of acute uncomplicated cystitis, treatment and prevention of recurrent uncomplicated cystitis are presented.


Keywords

інфекції сечових шляхів; уроантисептики; ніфуратель

инфекции мочевых путей; уроантисептики; нифуратель

urinary tract infections; uroantiseptics; nifuratel

Ефективне лікування інфекцій сечовивідних шляхів залежить від правильного визначення етіології та поширеності інфекції, підбору ефективного препарату та ефективної схеми його застосування. 
Для лікування інфекцій сечової системи використовуються різні групи препаратів:
— уроантисептики (при циститах);
— антибіотики цефалоспоринового ряду або фторхінолони (при пієлонефритах);
— антихолінергічні засоби (при циститах);
— фітотерапевтичні засоби;
— вакцинація.
Для всіх перерахованих груп препаратів є свої показання для застосування. Наприклад, рутинне призначення фторхінолонів при циститах не рекомендоване, тому що резистентність до них розвивається швидше, ніж до інших груп препаратів. Єдина ситуація, яка дійсно потребує призначення фторхінолонів, — це цистит після незахищеного сексу з випадковим статевим партнером, коли є велика ймовірність хламідійної або мікоплазмової інфекції. У всіх інших випадках циститу цілком достатньо прийому уроантисептика, а фторхінолони краще залишити для лікування більш складних інфекцій, наприклад пієлонефриту.
При лікуванні неускладненого циститу препаратом вибору є уроантисептик Макмірор (ніфуратель) завдяки його широкому спектру дії та відсутності резистентності.
Макмірор (ніфуратель) має унікальний механізм дії — необоротне пригнічення синтезу білка на рівні рибосом [1]. Важливим аспектом ефективності цього препарату є те, що жодного випадку резистентності до ніфурателю за 30 років застосування не було зафіксовано. Окрім того, доведена висока бактерицидна ефективність щодо основних уропатогенів — E.coli, Klebsiella pneumoniaе, Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus [2]. Безсумнівною перевагою ніфурателю є те, що препарат знищує патогени і при цьому не впливає на власні лактобактерії макроорганізму [2]. Саме тому препарат сприяє розмноженню власної лактофлори в кишечнику [3], що забезпечує профілактику рецидивів інфекцій сечовивідних шляхів [4].
Ефективність ніфурателю в лікуванні неускладненого циститу доведена давно. Застосування ніфурателю сприяє швидкому усуненню основних клінічних симптомів циститу (імперативні позиви, часте сечовипускання, печіння при сечовипусканні, відчуття неповного випорожнення) — до 90 % симптомів на 2-гу добу, майже 100 % симптомів — на 5-ту добу (рис. 1) [5]. Макмірор (ніфуратель) виводиться нирками [2] та має високі концентрації в сечі, особливо в нічний час (рис. 2) [6].
Для лікування циститу використовуються такі схеми:
1) при гострому неускладненому циститі: по 2 таблетки 2 рази на день 5 діб;
2) при лікуванні рецидивуючого перебігу циститу (три епізоди за рік або два за пів року) — 2 таблетки 2 рази на день протягом 7 діб. 
Для профілактики рецидивів циститу можна використовувати таку схему: 1 таблетка 1 раз на добу на ніч (мінімальний курс — 1 місяць, оптимальний — 3–6 місяців).
Для профілактики рецидивів пієлонефриту при рецидивуючому перебігу рекомендовано застосовувати таку схему: 1 таблетка 1 раз на добу на ніч протягом 3–6 місяців.
Таким чином, застосування уроантисептика Макмірор (ніфуратель) показане при лікуванні неускладненого гострого циститу, лікуванні і профілактиці неускладненого рецидивуючого циститу. Макмірор (ніфуратель) має високу ефективність на тлі широкого спектра дії та відсутності резистентності.
 
Підготувала Т. Чистик
за матеріалами доповіді проф. Д.Д. Іванова

Bibliography

  1. GIDEON Guide to Antimicrobial Agents, 2015 Edition.
  2. Інструкція для медичного застосування препарату Макмірор. Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров`я України. РП № UA/5045/01/01, наказ МОЗ України № 07 від 05.01.2017 р.
  3. Конаныхина С.Ю., Сердюк О.А. Эффективность применения нифурателя при лечении дисбактериоза у детей. Вопросы практической педиатрии. 2006. Т. 1. № 4.
  4. Эра персонализированной нефрологии. От руководства до индивидуальной практики, от детства к взрослому человеку. По материалам 10-го Международного курса последипломного образования REENA. Почки. 2017. Т. 6. № 4, 
  5. Nifuratel in urinary tract infections. In: Barlow A.M. Diagnosis and Chemotarapy of urogenital infections. 1987.
  6. Hamilton-Miller. Comparative in vitro activity of five Nitrofurans. Chemoterapy. 1978. Vol. 24. Р. 161.

Back to issue