Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Шоста науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічні випробування в Україні: нові виклики та відповіді на них»

08-09 жовтня 2020 року в місті Києві у конгрес-центрі «Mercure Congress Centre» (вул. Вадима Гетьмана, 6) відбудеться Шоста науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічні випробування в Україні: нові виклики та відповіді на них».

Організаторами Конференції є: ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», Міністерство охорони здоров’я України та Національна академія медичних наук України.

Основні напрямки роботи конференції:

  • Нормативно-правова база проведення клінічних випробувань: актуальність змін в Україні та світі.
  • Організація та проведення клінічних випробувань лікарських засобів в умовах подолання наслідків надзвичайної епідемічної ситуації – пандемії COVID -19.
  • Удосконалення етапів експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів.
  • Збір та аналіз побічних реакцій при проведенні клінічного випробування лікарського засобу.
  • Контроль якості проведення клінічних випробувань лікарських засобів в умовах карантину.
  • Проблемні питання організації та проведення клінічних випробувань при розробці різних типів лікарських засобів.
  • Сучасні технології та дизайни клінічних випробувань.
  • Використання електронних ресурсів в клінічних випробуваннях лікарських засобів.
  • Особливості організації та проведення неінтервенційних досліджень та їх місце в системі охорони здоров’я України.
  • Застосування результатів досліджень лікарських засобів для оцінки медичних технологій.

До участі в Конференції у якості доповідачів будуть залучені провідні фахівці України та країн ЄС, які у своїх доповідях будуть ділитися досвідом організації та проведення клінічних випробувань в умовах сьогодення.

Програмою Конференції передбачено проведення пленарних та секційних засідань, як у форматі безпосередньої присутності в місці її проведення (з урахуванням карантинних заходів), так і віддалено – в он-лайн режимі. Під час Конференції (09.10.2020) буде проведено он-лайн семінар для дослідників «Належна клінічна практика (GCP). Нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань».

Більш детальну інформацію про Конференцію, умови участі та реєстрацію, можна знайти за посиланням: https://www.dec.gov.ua/news/18871/


Similar articles

Authors: В.М. Корнацький, О.В. Сілантьєва, Центральна комісія з питань етики МОЗ України, Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" Кардиология (274) 2009 (тематический номер)
Date: 2009.06.05
Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування (пам’яті професора, д.м.н. Вікторова Олексія Павловича)
Authors: Матвєєва О.В., Логвіна І.О., Струкова І.В., Васильєва В.А., Хоромська О.Л., Євко О.І., Євтушенко Н.М., Підлісна І.В., Борецька М.П. - ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ, Україна
"News of medicine and pharmacy" 12 (588) 2016
Date: 2016.12.02
Sections: Medical forums