Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №9 (727), 2020

Back to issue

Микола Іванович Пирогов і Україна

Authors: Мельник О.П.
доктор ветеринарних наук, професор

Sections: Specialist manual

print version

Цього року виповнюється 210 років від дня народження Миколи Пирогова — видатного вченого, геніального хірурга, анатома, творця воєнно-польової хірургії, педагога і громадського діяча. Він народився в Росії й був спадковим дворянином. Але понад 20 років прожив в Україні, реалізуючи гуманістичні й просвітницькі ідеї, що сприяли становленню української інтелігенції, науки, освіти. Його внесок у розвиток медицини всього світу настільки значний, що по праву став безсмертним.
Про життєвий і професійний шлях видатного вченого, вшанування його пам’яті в Україні і світі наша розмова з Олегом Петровичем Мельником, завідувачем кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: І.І. Воронцовська, головний бібліограф Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки
"News of medicine and pharmacy" 13–14(333–334)
Date: 2010.09.23
Authors: О.В. ЛІГОНЕНКО, завідувач кафедри загальної хірургії, професор, голова Асоціації хірургів Полтавщини, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
"News of medicine and pharmacy" 8(212) 2007
Date: 2007.12.18
Sections: Нistory of medicine

Back to issue