Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №16 (743), 2020

Back to issue

Біль у шиї: сучасні підходи до використання методів немедикаментозного лікування. Частина І

Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Family medicine/Therapy

Sections: Specialist manual

print version

Біль у шиї (БШ) вражає від 26 до 70 % дорослого населення планети протягом життя [1–3] і є важливою, проте недооціненою проблемою медицини. За даними дослідження Global Burden of Disease (2010), проведеного в США [4], БШ є четвертою причиною втрати працездатності, поступаючись болю в спині, суглобах, депресії. Більшість людей із БШ не відчувають повного зникнення симптомів у подальшому після першого епізоду болю, а 50–85 % повідомляють про рецидив через 1–5 років [2]. Частота БШ більша в жінок порівняно з чоловіками й переважає в осіб працездатного віку [1, 2, 5].
Джерелом виникнення БШ можуть бути різні структури організму: хребці, міжхребцеві ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

Список літератури знаходиться в редакції

Similar articles

Neck pain: modern approaches to the non-pharmacological treatment. Part I
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 10, №2, 2020
Date: 2020.07.24
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Neck pain: modern approaches in non-pharmacological treatments. Part IІ
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 10, №3, 2020
Date: 2020.10.05
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Чуприна Г.М., Мачерет Є.Л., Коркушко О.О., Дригант Л.П., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Медичний інститут УАНМ, м. Киї
International neurological journal 8 (30) 2009
Date: 2010.07.24
Categories: Neurology
Authors: Курсов С.В., Білецький О.В., Белашко С.А., Воронцов В.Л., Калапуц В.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue