Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №5, 2022

Повернутися до номеру

Маніфестація феохромоцитоми, пов’язана з гострим інфекційним захворюванням

Автори: O. Safonova (1), M. Borovets (1), A. Safonov (2), A. Urbanovych (1)
(1) — Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
(2) — Elblandklinikum Meissen, Germany

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Прояв феохромоцитоми (ФЕО) може бути спровокований багатьма різними факторами, у тому числі інфекційними захворюваннями. У 2019 році відзначалися глобальні спалахи кору. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 60 % усіх випадків кору в Європейському регіоні зареєстровано в Україні, яка є лідером за захворюваністю на кір. Кір — небезпечне вірусне захворювання, що залишається надзвичайно важливою проблемою для системи охорони здоров’я. Кір викликає різні небезпечні для життя ускладнення, що не тільки впливають на здоров’я пацієнтів і погіршують якість їхнього життя, але й можуть призвести до маніфестації багатьох інших захворювань. Автори наводять приклад із власного клінічного досвіду, який вони спостерігали під час спалаху кору. Хвора Д., 22 роки, потрапила до Львівської інфекційної комунальної клінічної лікарні з приводу кору. Стан супроводжувався вираженою інтоксикацією, лихоманкою, надривним кашлем, висипкою на шкірі по всьому тілі. На четверту добу після появи висипки у хворої розвинувся атиповий гіпертонічний криз: у положенні лежачи почалася виражена тахікардія, інтенсивний головний біль, тремтіння рук і всього тіла, артеріальний тиск підвищився до 180/110 мм рт.ст.; після переходу в сидяче положення симптоми повільно зменшувалися. У зв’язку з цим пацієнтка змушена була декілька днів перебувати у вимушеному положенні, також виникли скарги на збудження, безсоння, психічне напруження, астенію. Хворій проведено оперативне лікування — лапароскопічну адреналектомію зліва. Автори рекомендують проводити ретельну диференціальну діагностику гіпертонічної хвороби, приділяючи особливу увагу встановленню її причини. Слід враховувати, що прояви ФЕО і гіпертонічні кризи при ФЕО можуть бути спровоковані різними причинами. При підозрі на ФЕО необхідно застосувати гормональні, візуалізаційні й морфологічні методи дослідження. До того ж ФEO може бути складовою низки спадкових захворювань: MEN 2A, MEN 2B, хвороби фон Реклінгхаузена (нейрофіброматоз 1-го типу), синдрому Гіппеля — Ліндау, і може бути злоякісною.

Pheochromocytoma (PHEO) manifestation can be triggered by many different factors, including infectious diseases. In 2019, measles continued to spread in global outbreaks around the world. According to WHO data, more than 60 % of all measles cases in European Region were reported in Ukraine, a leader in measles occurrence. Measles is a dangerous viral disease, which remains an overwhelmingly important problem for healthcare system. Measles cause various life-threatening complications, which not only affect patients’ health and decrease quality of their lives, but can also lead to onset of many other medical conditions. Authors provide an example from their own clinical experience, which they have observed during the measles outbreak. Patient D., 22 y.o., female, was admitted to Lviv Infectious Diseases Communal Clinical Hospital because of measles. Condition was followed by severe intoxication, fever, hacking cough, skin rash all over the body. On 4th day after the appearance of rash patient developed atypical hypertensive crisis: in supine position started severe tachycardia, thumping headache, tremor of proximities and whole body, arterial blood pressure increased to 180/110 mm Hg; after changing the sitting position, symptoms started slowly decrease, in this regard patient had to spend a few days crouched in bed, she also complained about exaltation, insomnia, psychic tension, asthenia. Patient has undergone surgical treatment — laparoscopic left adrenalectomy. Perform differential diagnostics of hypertension accurately, paying special attention to determining its’ reason. Take into consideration, that PHEO manifestation and hypertonic PHEO crises can be provoked by multiple reasons. If PHEO is suspected, hormonal, visualization and morphological examination methods should be performed. Keep in mind, that PHEO can be a constituent part of number of hereditary diseases: MEN 2A, MEN 2B, Von Recklinghausen’s Disease (Neurofibromatosis 1), Von Hippel-Lindau syndrome and can be possibly malignant.


Ключові слова

феохромоцитома; гостре інфекційне захворювання; маніфестація; клінічний випадок

pheochromocytoma; acute infectious disease; manifestation; clinical case


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Sbardella E., Grossman A.B. Pheochromocytoma: An approach to diagnosis. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 2020. 34(2). 101346. doi: 10.1016/j.beem.2019.101346. 
  2. Farrugia F.A., Martikos G., Tzanetis P., Charalampopoulos A., Misiakos E., Zavras N., Sotiropoulos D. Pheochromocytoma, diagnosis and treatment: Review of the literature. Endocr. Regul. 2017. 51(3). 168-181. doi: 10.1515/enr-2017-0018. PMID: 28858847.
  3. Pappachan J.M., Raskauskiene D., Sriraman R., Edavalath M., Hanna F.W. Diagnosis and management of pheochromocytoma: a practical guide to clinicians. Curr. Hypertens. Rep. 2014. 16(7). 442. doi: 10.1007/s11906-014-0442-z. 
  4. Chen H., Sippel R.S., O’Dorisio M.S., Vinik A.I., Lloyd R.V., Pacak K.; North American Neuroendocrine Tumor Society (NANETS). The North American Neuroendocrine Tumor Society consensus guideline for the diagnosis and management of neuroendocrine tumors: pheochromocytoma, paraganglioma, and medullary thyroid cancer. Pancreas. 2010. 9(6). 775-83. doi: 10.1097/MPA.0b013e3181ebb4f0. 
  5. Lenders J.W., Duh Q.Y., Eisenhofer G., Gimenez-Roqueplo A.P., Grebe S.K., Murad M.H., Naruse M. et al.; Endocrine Society. Pheochromocytoma and paraganglioma: an Endocrine society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2014. 99(6). 1915-42. doi: 10.1210/jc.2014-1498.

Повернутися до номеру