Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

International journal of endocrinology Том 18, №5, 2022

Back to issue

Рецензія на книгу Сергієнко В.О., Сергієнко О.О. «Цукровий діабет і серцево-судинні захворювання»

Львів: Кварт, 2022. 352 с. ISBN 978-617-7196-32-6
У липні 2022 року побачила світ книга «Цукровий діабет і серцево-судинні захворювання» (автори — науковці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології Вікторія Сергієнко і доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології Олександр Сергієнко). Випуск книги рекомендовано членом експертної групи МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія. Дитяча ендокринологія», член-кореспондентом НАМН України, професором Б.М. Маньковським і вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 4-ВР від 29 вересня 2021 року). 
Відомо, що провідна роль у патогенезі серцево-судинних захворювань (ССЗ) при цукровому діабеті (ЦД) належить механізмам, пов’язаним із ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue