Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 13-14(249-250) 2008

Back to issue

Указ Президента України про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей

Продовження. Початок в № 12(248) 2008 р.

4) забезпечувати повне внесення та своєчасне поновлення інформації у Єдиному електронному банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та Єдиному електронному банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

5) удосконалити роботу з підготовки потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та відповідних соціальних працівників;

6) активізувати через засоби масової інформації роботу з пропаганди усиновлення, інших сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поширення кращого досвіду створення та діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

7) уживати заходів щодо забезпечення спільного проживання і виховання братів і сестер при влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім'ї громадян та заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

8) передбачити у проектах місцевих бюджетів на 2009 рік кошти на реалізацію регіональних програм подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

9) забезпечувати розвиток сімейних форм виховання, вживати заходів щодо належного житлового та матеріального забезпечення дитячих будинків сімейного типу;

10) сприяти благодійній діяльності громадських, благодійних, релігійних організацій щодо роботи з дітьми, особливо з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

10. Рекомендувати Верховному Суду України узагальнити у двомісячний строк судову практику щодо розгляду судами справ, пов'язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням у батьківських правах, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми, та вжити заходів щодо недопущення судами тяганини при розгляді таких справ.

11. Державному комітету телебачення та радіомовлення України:

1) забезпечувати створення та розповсюдження теле-, радіопрограм для дітей та юнацтва, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, на запобігання жорстокості та насильству, сексуальній експлуатації дітей, на формування навичок безпечного користування комп'ютерними технологіями та мережею Інтернет;

2) забезпечувати широке висвітлення у засобах масової інформації питань соціального та правового захисту дітей, діяльності закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропагування позитивного досвіду сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

12. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України:

1) забезпечувати здійснення ефективного прокурорського нагляду за додержанням прав та законних інтересів дітей, посилити контроль за додержанням майнових (житлових) прав неповнолітніх, забезпечити своєчасне виявлення фактів порушення прав дітей та вжиття заходів прокурорського реагування, поновлення прав дітей на житло;

2) забезпечити проведення у другому півріччі 2008 року перевірки діяльності будинків дитини щодо додержання норм законодавства з питань захисту прав дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) забезпечити проведення у першому півріччі 2009 року перевірки стану додержання законодавства щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Президент України В. ЮЩЕНКОBack to issue