Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 16(255) 2008

Back to issue

Результати мультицентрового відкритого рандомізованого дослідження ефективності раннього штучного вигодовування дітей сумішшю з пребіотиками-олігосахаридами

Authors: С. НЯНЬКОВСЬКИЙ, О. ІВАХНЕНКО, Д. ДОБРЯНСЬКИЙ, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology

Sections: Medical forums

print version

16–20 серпня 2008 р. в Бразилії (Iguassu Falls) відбувся ІІІ Всесвітній конгрес дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів.

У підготовці та роботі конгресу взяли участь члени Європейського, Азійського, Північноамериканського, Литиноамериканського, Австралійского товариств дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів. У певному розумінні це був перший мультипрофесійний конгрес, на якому крім лікарів відповідних спеціальностей були присутні психологи, медичні сестри та дієтологи. Серед 2500 делегатів були присутні спеціалісти з 70 країн. На конгрес було надіслано біля 6 000 праць, з яких після ретельних рецензій було прийнято 1023 наукові праці. Всі праці були розділені на такі категорії: гастроентерологія, гематологія, вигодовування та ендоскопія. Роботи були представлені на різних сесіях: з усною презентацією, постери з доповіддю та обговоренням і звичайні постерні сесії. Крім того, було проведено 34 тематичні симпозіуми та 5 пленарних сесій.

У роботі конгресу з України взяли участь професор С. Няньковський та професор Д. Добрянський, які представили результати спільної наукової роботи групи авторів з різних медичних університетів та медичних центрів України (Львів — 2 центри, Київ — 2 центри, Донецьк, Одеса). Наукова праця, виконана під їх керівництвом, мала назву «Мультицентрове відкрите рандомізоване дослідження впливу раннього штучного вигодовування сумішами з пребіотиками-олігосахаридами на показники імунних реакцій дітей». Слід зазначити, що після попередньої ретельної експертизи ця робота була відібрана науковими експертами для сесії з доповіддю та обговоренням постеру в присутності світових лідерів з цього питання. Хотілось би відзначити високу зацікавленість учасників Конгресу в результатах цього дослідження, що проявилося в значній кількості питань, які були задані під час обговорювання доповіді. Крім того, автори отримали запрошення надрукувати розширену статтю в одному з відомих європейських наукових медичних журналів.

На сьогодні в Україні накопичився значний клінічний досвід застосування сумішей Нутрилон фірми «Нутриція», у яких втілено найсучасніші досягнення нутриціології, що практично дозволяє забезпечити дітям такі ж показники розвитку та метаболічного профілю, як у дітей на природному вигодовуванні. Це досягається завдяки оптимальному складу всіх харчових інгредієнтів, наявності в них суміші олігосахаридів, гідролізованого білку та оптимізованого жирового компоненту. Саме наявність суміші олігосахаридів (галактоолігосахариди (GOS) і фруктоолігосахариди (FOS) у співвідношенні 9 : 1) у концентрації 0,8 г/100 мл дозволили наблизити імунозахисні та імуномоделюючі властивості суміші до параметрів грудного вигодовування.

Метою дослідження було проведення порівняльного аналізу ефективності грудного вигодовування, штучного вигодовування сумішшю з олігосахаридами та без олігосахаридів у дітей перших місяців життя на параметри розвитку дітей та їх імунологічні показники.

Матеріали і методи дослідження

Для участі в дослідженні було залучено 240 здорових доношених дітей першого місяця життя. Діти залежно від виду вигодовування були розділені на 3 групи: 1-ша (контрольна) група — 80 дітей, які отримували грудне вигодовування, 2-га група — 80 дітей, які отримували суміш з олігосахаридами Нутрилон-1, 3-тя група — 80 дітей, які отримували іншу високоадаптовану суміш без олігосахаридів. Діти в групах не відрізнялись за віком, статтю, фізичними та соціальними параметрами. Участь у дослідженні була добровільною, з підписанням батьками інформованої згоди. Діти в 2-гу та 3-тю групи залучалися тільки за умови, що до початку дослідження вони вже знаходились на штучному вигодовуванні. Дослідження в усіх центрах велись за одним узгодженим протоколом. Вивчались показники фізичного розвитку та здоров'я дітей, показники біоценозу кишок. Рівень sIgA та α-дифензинів 1–3 в слині, концентрація лізоциму в випорожненнях вивчались за допомогою імуноферментних методів дослідження.

Забір слини та випорожнень здійснювався при включенні дітей у дослідження та через 2 місяці вигодовування дітей грудним молоком або відповідними сумішами. Мікробіоценоз кишок ми оцінювали через 2 місяці відповідного годування. Параметри розвитку (маса, довжина, окружність голови та ВМІ) оцінювали по закінченны першого та другого місяця дослідження. Усі лабораторні дослідження (за винятком показників біоценозу) проводились в одній сертифікованій лабораторії.

Отримані результати

Групи дітей не відрізнялися за гестаційним віком, середньою вагою та зростом, оцінкою за шкалою Апгар при народженні. У своєму дослідженні ми не відзначили достовірної різниці в параметрах фізичного розвитку дітей за визначеними показниками в групах дослідження. При аналізі показника BMI було визначено, що діти віком 3 місяці не мали статистично достовірних відміностей цього індексу, хоча й позначилась тенденція до збільшення BMI в дітей, які знаходилися на штучному вигодовуванні сумішами з олігосахаридами порівняно з дітьми 1-ї та 2-ї груп. В усіх групах спостерігалася добра переносність застосованого харчування.

Рівень sIgA у дітей всіх груп на початку дослідження не мав статистично достовірної різниці. Через 2 місяці найбільші його показники в слині ми визначили в дітей контрольної групи й незначно менші — у дітей 2-ї групи, тоді як у дітей 3-ї групи рівень sIgA у слині був достовірно нижчим (рис. 1).

Концентрація лізоциму у випорожненнях була високою у дітей контрольної групи на початку дослідження і помірно зменшилась через 2 місяці, тоді як у дітей 2-ї та 3-ї груп концентрація лізоциму у випорожненнях уже на початку дослідження була в десятки разів меншою. У той же час при повторному дослідженні концентрація лізоциму у випорожненнях була достовірно вищою в дітей 2-ї групи щодо дітей 3-ї групи, які не отримували суміші з олігосахаридами (рис. 2).

Щодо концентрації α-дифензинів 1–3 в слині, то їх найнижчий рівень ми визначили в дітей контрольної групи, які знаходились на грудному годуванні. У дітей 2-ї групи цей показник був подібний до показника дітей контрольної групи, тоді як у дітей 3-ї групи він був достовірно вищим. На перший погляд це може здатися дещо парадоксальним — кращі показники захисту у дітей 3-ї групи. Проте збільшення α-дифензинів 1–3, які виробляються нейтрофілами, в слині дітей 3-ї групи опосередковано може свідчити про дисбіотичні реакції в кишках у цієї групи дітей, формування патологічного біоценозу та як наслідок — захисне напруження імунних реакцій (рис. 3).

При аналізі мікробіоценозу кишок ми визначили, що в дітей, які знаходились на природному вигодовуванні, були найвищі показники біфідо- й лактобактерій у випорожненнях. У дітей, які знаходились на вигодовуванні сумішшю з олігосахаридами Нутрилон-1, концентрація біфідо- й лактобактерій у випорожненнях була подібною. У дітей 3-ї групи, які знаходились на вигодовуванні високоадаптовою сумішшю без олігосахаридів, концентрація біфідо- і лактобактерій у випорожненнях була достовірно меншою при одночасному недостовірному збільшенні вмісту грибів роду Candida та умовно-патогенних асоціацій (рис. 4).

У своїх дослідженнях ми не отримали статистично достовірної різниці в частоті гострої захворюваності дітей, частоті діарей, частоті використання курсів антибактеріальної терапії або випадків атопії. Ці показники будуть вивчатися при досягненні дітьми віку 6 та 12 місяців.

Висновки

Результати нашого дослідження свідчать, що вигодовування дітей перших місяців життя сумішшю Нутрилон-1, що містить олігосахариди GOS/FOS, забезпечує імуномоделюючий ефект, подібний до ефекту грудного молока і є корисним для здоров'я малюка. Суміш Нутрилон-1 з олігосахаридами має добру переносність і забезпечує параметри фізичного розвитку, наближені до грудного вигодовування, має біфідогенний ефект та збільшує кількість лактобактерій у випорожненнях, нормалізує частоту випорожнень і відповідає вимогам ESPGHAN.

За рекомендацією ESPGHAN, найбільш оптимальною сумішшю, яку доцільно використовувати для штучного вигодовування дитини, є така, що «забезпечує дітям такі ж показники розвитку, імунних реакцій і метаболічного профілю, як у дітей на природному вигодовуванні».Back to issue