Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 3-4(269-270) 2009

Back to issue

Перелік конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2009 році

Закінчення. Початок у № 1-2(267-268)

Назва заходу, тема

Дата та місце проведення

Перелік країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Наукові та практичні аспекти індивідуальної і професійної гігієни порожнини рота у дітей та дорослих»

14–15 квітня, м. Одеса

Росія, Білорусь, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Німеччина, Ізраїль

Державна установа «Інститут стоматології АМН України».

65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11.

Тел.: (048) 728–24–60, 728–24–61,

факс (048) 728–24–84.

Одеський державний медичний університет МОЗ України.

65026, Одеса, Валіховський провулок, 2.

Тел.: (048) 746–56–71, 728–54–12

Науково-практична конференція «Проблеми розвитку, діагностики та лікування хіміорезистентних форм туберкульозу легень»

16 квітня,

м. Київ

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України».

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел. (044) 275–41–33,

факс (044) 275–40–11

Науково-практична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2009»

16–17 квітня м. Запоріжжя

Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Тел. (061) 224–68–16

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Реалізація Концепції управління якістю в охороні здоров''я України»

16–17 квітня, м. Львів

Росія, Польща, Угорщина

Львівський національний медичний університет

ім. Данила Галицького МОЗ України.

79010, Львів, вул. Пекарська, 69.

Тел/факс (032) 294–47–48,

тел. (032) 258–74–10

Навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Нові перспективи реформування медсестринства в Україні»

16–17 квітня, м. Тернопіль

США

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, майдан Волі, 1.

Тел. (0352) 43–09–27

Науково-практична конференція «Клінічна ендокринологія на сучасному етапі, актуальні питання дитячої та хірургічної ендокринології»

16–17 квітня, м. Київ

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 69.

Тел. (044) 430–36–94, 431–02–61

Науково-практична конференція «Нові технології в стоматології» (для студентів)

17 квітня,

м. Полтава

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тел.: (05322) 2–77–45, 7–05–39

Науково-практична конференція «Науково-практичні завдання зниження материнської смертності в Україні»

20 квітня, м. Київ

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України».

04050, Київ, вул. Мануїльського, 8.

Тел. (044) 483–38–94, факс (044) 483–16–70

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (для молодих вчених)

22–23 квітня, м. Донецьк

Росія, Білорусь, Молдова, Польща, Румунія, Німеччина, Ізраїль, Єгипет, Лівія, Іран, Китай, Японія

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16.

Тел. (0622) 95–91–43

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів в умовах Болонського процесу»

23 квітня,

м. Харків

Росія

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, проспект Леніна, 4.

Тел. (057) 707–73–39

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров''я

23–24 квітня, м. Львів

Росія, Білорусь, Чехія, Польша, США

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

79010, Львів, вул. Пекарська, 69.

Тел. (032) 275–92–43.

Національна фундація медичного права та біоетики.

79044, Львів, вул. Бойківська, 10/3

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вчені майбутнього» (для молодих вчених та студентів)

23–24 квітня, м. Одеса

Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Польща, Болгарія

Одеський державний медичний університет МОЗ України.

65026, Одеса, Валіховський провулок, 2.

Тел.: (048) 728–54–22, 716–56–36

Науково-практична конференція «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (для молодих вчених та студентів)

23–24 квітня, м. Харків

Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

61002, Харків, вул. Пушкінська, 53.

Тел. (057) 706–30–71

Науково-практична конференція «Київський курс інтервенційної кардіології»

23–24 квітня, м. Київ

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України».

03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 275–87–44

Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої кардіоревматології»

23–24 квітня

АР Крим,

м. Євпаторія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

02660, Київ, вул. Алішера Навої, 3.

Тел. (044) 540–96–26.

Кримський державний медичний університет

ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.

95006, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7.

Тел. (0652) 24–77–83

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Нові стратегії в неврології»

26–29 квітня, АР Крим,

м. Судак

Державна установа «Інститут геронтології АМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67.

Тел. (044) 430-40-27

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Азаровські читання — захворювання сітківки та зорового нерва», присвячена 80-річчю з дня народження проф. К.П. Московченко

28–29 квітня,

АР Крим,

м. Сімферополь, м. Судак

Росія, Білорусь, Грузія, Молдова, Польща

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.

95006, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7.

Тел. (0652) 24–77–83

Науково-практична конференція «Гастроентерологія для лікарів-інтерністів: теоретичні та прикладні аспекти»

29–30 квітня, м. Донецьк

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16.

Тел/факс (0622) 57–40–74

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми післядипломної освіти в отоларингології»

29–30 квітня, м. Львів

Росія, Польща, Німеччина, Бельгія

Державна установа «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України».

03057, Київ, вул. Зоологічна, 3.

Тел/факс (044) 483–22–02.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

79010, Львів, вул. Пекарська, 69.

Тел. (0322) 76–89–87

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія в акушерстві, педіатрії. Шок»

6–7 травня, м. Київ

Росія, Франція,

Німеччина

Асоціація анестезіологів України.

01133, Київ, провулок Лабораторний, 14–20.

Тел.: (044) 529–24–72, 361 –13–12

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стандарти лікування хронічних дерматозів та урогенітальних інфекцій»

7 травня,

м. Донецьк

Росія, Білорусь

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16.

Тел/факс (0622) 57–40–74.

Асоціація дерматовенерологів та косметологів Донецької області «Здоровий світ».

83017, Донецьк, вул. Ульріха, 55.

Донецький міський шкірно-венерологічний диспансер № 1.

Тел/факс (062) 385–89–19

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології досягнення здоров''я та довголіття»

13–14 травня, м. Київ

Росія, Білорусь

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

01033, Київ, вул. Тарасівська, 6.

Тел. (044) 235–42–09

Науково-практична конференція «Питання експериментального використання лабораторних тварин у медицині, біології, ветеринарії»

14–15 травня, м. Полтава

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тел. (05322) 2–69–66, 7–44–11

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль санаторно-курортного лікування у вирішенні проблем збереження здоров''я нації, наукове, медичне, економічне, соціальне та суспільне його значення»

14–15 травня, м. Моршин

Росія, Латвія

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів».

01033, Київ, вул. Шота Руставелі, 39–41,

оф. 8П.

Тел. (044) 289–66–50,

тел/факс (044) 289–70–41.

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України.

65014, Одеса, провулок Лермонтовський, 6.

Тел. (048) 722–29–23

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації — 2009» (для молодих вчених та студентів)

14–15 травня, м. Запоріжжя

Росія

Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.

Тел.: (061) 224–64–70, (0612) 34–27–41

Науково-практична конференція «Нове в травматології та ортопедії»

14–15 травня, м. Луганськ

Луганський державний медичний університет МОЗ України.

91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1-Г.

Тел. (0642) 63–02–55,

факс (0642) 53–20–36

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нирки і діабет»

14–15 травня, м. Київ

Білорусь, Росія, США, Німеччина

Державна установа «Інститут нефрології АМН України».

04050, Київ, вул. Дегтярівська, 17-В.

Тел. (044) 455–93–77

Науково-практична конференція «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань»

19–20 травня, м. Дніпропетровськ

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація алергологів України».

21036, Вінниця, а/с 4283, вул. Збишка, 5.

Тел. (0432) 57–04–46,

факс (0432) 52–03–62

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматичні розлади у клініці внутрішніх захворювань»

19–20 травня, м. Вінниця

Росія

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Тел.: (0432) 35–32–16, 35–93–58

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення медичної галузі України»

19–20 травня, м. Одеса

Росія, Латвія, Білорусь, Узбекистан

Національна наукова медична бібліотека МОЗ України.

01033, Київ, вул. Толстого, 7.

Тел.: (044) 234–51–97, 234–82–11, 289–87–53.

Одеський державний медичний університет МОЗ України.

65082, Одеса, Валіховський провулок, 2.

Тел. (048) 723–83–85

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні стандарти діагностики, лікування та медичного догляду при деяких рідких нейром''язових захворюваннях»

20–21 травня, м. Харків

Франція, Великобританія

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України».

61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46.

Тел.: (057) 738–40–83, 771–68–55

Науково-практична конференція «Оптимізація системи охорони здоров''я до потреб населення на регіональному рівні»

20–21 травня,

АР Крим,

м. Алушта

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Головних Лікарів».

01014, Київ, вул. Верхня, 5.

Тел. (044) 284–84–53

Науково-практична конференція «Особливості перебігу, діагностики та лікування ХОЗЛ у пацієнтів з супутньою патологією»

21 травня, м. Київ

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України».

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел. (044) 275–93–11, факс (044) 275–40–11

Науково-практична конференція «Серцево-судинні та поєднані з ними хвороби внутрішніх органів», присвячена 100-річчю з дня народження А.Л. Міхньова

21 травня, м. Київ

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України».

03680, Київ–151, вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 249–70–03

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Реабілітація і фармакотерапія у психіатрії: конкуренти та партнери»

21–22 травня, м. Донецьк

Росія

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16.

Тел. (0622) 77–14–54

Науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки» (п''яті Марзєєвські читання)

21–22 травня, м. Київ

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України».

02094, Київ, вул. Попудренка, 50.

Тел. (044) 559–34–45,

тел/факс (044) 559–90–90

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти раціонального харчування»

21–22 травня, м. Київ

Росія, Нідерланди, Німеччина

Державне підприємство «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування» МОЗ України.

01042, Київ, вул. Чигоріна, 18. Тел. (044) 284–51–21

Навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір»

21–22 травня, м. Тернопіль

США

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.

Тел. (0352) 52–72–69

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології у медицині праці (профілактика, діагностика, лікування, реабілітація)»

21–22 травня,

м. Слов''яногірськ

США, Фінляндія, Росія, Білорусь

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України».

83059, Донецьк, проспект Ілліча, 104-Б.

Тел. (062) 385–92–80

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ангіологія і судинна хірургія сьогодні», присвячена пам''яті І.І. Сухарєва

21–22 травня,

АР Крим,

м. Алушта

Росія, Білорусь, Польща

Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України».

03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30.

Тел.: (044)497–50–65, 454–20–28

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми дитячої оториноларингології

25–26 травня,

м. Київ

Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина

Державна установа «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України».

03057, Київ, вул. Зоологічна, 3.

Тел. (044) 483–12–82, тел/факс 483–15–80

Українське наукове медичне товариство оториноларингологів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Депресивні розлади — соціальні ризики»

26–27 травня, м. Харків

Росія, Польща

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України».

61068. Харків, вул. Академіка Павлова, 46.

Тел.: (057) 738–40–83, 738–32–25

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ультразвукової діапевтики»

26–27 травня,

АР Крим,

м. Судак

Росія, Білорусь,

Канада

Державна установа «Національний інститут раку» МОЗ України.

03022. Київ, вул. Ломоносова 33/43.

Тел. (044) 259–03–19.

Українська Асоціація фахівців з ультразвукової діагностики.

03037, Київ, проспект Червонозоряний, 17.

Тел. (044) 270–14–35

Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої хірургії»

27 травня,

м. Дніпропетровськ

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України. Асоціація дитячих хірургів.

49100, Дніпропетровськ, вул. Космічна, 13.

Тел. (056) 713–63–11,

факс (056) 713–66–01

Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров''я»

28–29 травня, м. Тернопіль

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.

04655, Київ, вул. Богатирська, 32.

Тел. (044) 428–05–22,

тел/факс (044) 428–05–76.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачовського МОЗ України.

46001, Тернопіль, майдан Волі, 1.

Тел.: (0352) 52–39–87, 52–72–33

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми патофізіології. Традиційні та сучасні підходи до викладання патофізіології» (восьмі читання ім. В.В. Підвисоцького)

28–29 травня, м. Одеса

Росія, Болгарія, Сербія

Одеський державний медичний університет МОЗ України.

65026, Одеса, Валіховський провулок, 2.

Тел.: (0482) 728–54–12, 728–54–13,

728–54–13, 728–54–14, 728–54–15,

716–56–36

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти остеосинтезу»

28–29 травня, м. Донецьк

Росія, Білорусь

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії.

83048, Донецьк, вул. Артема, 106.

Тел.: (062) 311–05–08, 311–40–14, 335–14–61

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Філатовські читання»

28–29 травня, м. Одеса

Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Польща, Єгипет, Німеччина

Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України».

65061, Одеса, Французький бульвар, 49/51.

Тел.: (0482) 776–04–35, 60–37–69, 63–63–16

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної і відновної медицини», присвячена 70-річчю з дня народження чл.-кор. АМН України, проф. В.К. Гусака

1–2 червня, м. Донецьк

Росія

Державна установа «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України».

83045, Донецьк, проспект Ленінський. 47.

Тел.: (062) 313–11–22, 387–50–27

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська школа ендокринології», присвячена 90-річчю заснування Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України

3–4 червня, м. Харків

Росія, Білорусь, Молдова

Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України». Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61002, Харків, вул. Артема, 10.

Тел/факс: (057) 700–45–39, 700–45–38, 700–45–42

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Карпатські читання»

3–4 червня, м. Ужгород

Росія, Польща, Угорщина, Чехія, Австрія, Німеччина

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» МОН України. Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація боротьби з інсультом».

02222, Київ, а/с 77.

Тел.: (067) 465–56–61, (044) 530–54–89

Науково-практична конференція «Бронхіальна астма: вирок? діагноз? висока якість життя?»

4 червня,

м. Київ

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України».

03680, Київ. вул. М. Амосова, 10.

Teл.: (044) 275–05–68, 275–40–11,

факс (044) 275–21–18

Науково-практична конференція «Морфологічний стан тканин, органів і систем організму в нормі та патології»

10–11 червня, м. Тернопіль

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, майдан Волі, 1.

Тел.: (0352) 26–73–90, 26–90–61.

Науково-навчальний інститут морфології.

46001, Тернопіль, вул. Руська, 12.

Teл. (0352) 25–17–80

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Глаукома та судинна патологія органа зору»

17–18 червня, м. Запоріжжя

Росія, Білорусь, Казахстан, Німеччина, Австрія

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20.

Тел.: (0612) 99–55–29, 96–49–20,

(061) 769–81–71.

Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.

Тел. (050) 217–85–32

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи лікування внутрішньо- та навколосуглобових ушкоджень»

18–19 червня, м. Одеса

Німеччина, Росія,

Австрія, США

Одеський державний медичний університет МОЗ України.

65026, Одеса, Валіховський провулок, 2.

Тел.: (048) 720–17–25, 716–56–36

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Плід — як частина родини»

23–24 червня, м. Харків

США, Німеччина, Данія, Болгарія, Росія, Литва, Білорусь, Казахстан

Харківський національний медичний університет МОЗ України, Український інститут клінічної генетики.

61022, Харків, проспект Леніна, 4.

Тел. (057) 705–16–74

Науково-практична конференція «Органічні психічні розлади та епілепсія»

2–3 вересня,

АР Крим,

м. Алушта

Кримський державний медичний університет

ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.

95006, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7.

Teл. (0652) 25–53–80

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання діагностики та хірургічного лікування гострих захворювань органів черевної порожнини та їх ускладнень»

8–9 вересня, м. Харків

Росія, Білорусь, Узбекистан, Казахстан

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, проспект Леніна, 4.

Тел.: (057) 370–61–19, 370–60–60

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Впровадження сучасних наукових досліджень в судово-медичну експертизу»

10–11 вересня, м. Харків

Росія, Білорусь, Молдова, Польща

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, проспект Леніна, 4.

Тел.: (057) 705–07–09, 712–12–25, 12–55–41

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми функціональної морфології», присвячена пам''яті Е.Д. Бромберг

10–11 вересня, м. Полтава

Вищий навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тел.: (05322) 7–42–15, 7–05–39

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медико-екологічні та соціально-гігієнічні проблеми збереження здоров''я дітей в Україні»

10–11 вересня, м. Київ

Росія, Білорусь

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзоєва АМН України».

02094, Київ, вул. Попудренка, 50.

Тел. (044) 559–34–44,

тел/факс (044) 559–90–90

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні аспекти хірургічної панкреатології», присвячена 70-річчю проф. B.C. Земскова

11 вересня, м. Київ

Росія, Австрія, США

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

01001, Київ, проспект Голосіївський, 59-Б.

Тел. (044) 524–59–4

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології ендопротезування колінного та кульшового суглобів»

14–15 вересня, м. Дніпропетровськ

Росія, Німеччина, Китай, США

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

49044, Дніпропетровськ. вул. Дзержинського, 9.

Тел. (056) 713–51–19, факс (0562) 31–99–27

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення сучасної стоматології — дітям», присвячена Міжнародному дню стоматологічного здоров''я

14–15 вересня, м. Київ

Росія, Білорусь, Литва, Греція, Швейцарія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

03057, Київ, вул. Зоологічна, 1.

Тел. (044) 483–17–03

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії»

15–16 вересня, м. Київ

Росія, Литва

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел. (044) 456–80–50, 412–26–98

Науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування внутрішніх хвороб згідно з досягненнями доказової медицини»

16 вересня, м. Вінниця

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Тел. (0432) 43–95–65

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейрохірургічні аспекти в діагностиці та лікуванні нейрогенних больових синдромів»

17–18 вересня, АР Крим,

с. Коктебель

Білорусь, Росія, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Японія, Ізраїль

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України» Українська асоціація нейрохірургів.

04050, Київ, вул. Мануїльського, 32.

Тел. (044) 483–91–98

Науково-практична конференція «Сучасний розвиток медсестринства в Україні»

17–18 вересня, м. Київ

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Головних Лікарів»

01004, Київ, вул. Верхня, 5.

Тел. (044) 284–84–53

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»

21–22 вересня, м. Чернівці

Білорусь, Росія

Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор''єва АМН України».

61024, Харків, вул. Пушкінська, 82.

Тел.: (057) 704–10–62, 704–10–64.

Українське товариство терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів.

61024, Харків, вул. Пушкінська, 82.

Тел. (057) 704–10–77.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел. (044) 483–06–05.

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, проспект Леніна, 4.

Тел. (057) 707–73–80.

Чернівецький обласний онкологічний диспансер.

58000, Чернівці, вул. Червоноармійська, 242.

Тел.: (03722) 4–03–72, 8–03–72

Науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології»

24–25 вересня, м. Дніпропетровськ

Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України».

65061, Одеса, Французький бульвар, 49/51.

Тел.: (0482) 776–04–35, 60–37–69, 63–63–16

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ортопедії та травматології»

24–25 вересня, м. Київ

Росія, Білорусь, Польща

Державна установа «Інститут травматології та ортопедії АМН України»

01054, Київ, вул. Воровського, 27.

Тел.: (044) 416–42–49, 234–73–33, 486–31–97

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вагітність високого ризику. Актуальні питання профілактики, лікування та реабілітації термінальних станів в акушерстві»

24–25 вересня, м. Чернівці

Росія, Білорусь, Молдова

Асоціація акушерів-гінекологів України.

01025, Київ,. вул. Стрітенська, 7/9.

Тел/факс (044)272–10–11.

Буковинський державний медичний університет МОЗ України.

58000, Чернівці, Театральна площа, 2.

Тел. (03722) 4–44–01

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективні напрямки хіміотерапії в онкології»

24–25 вересня, м. Харків

Росія, Білорусь

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58.

Тел. (057) 315–11–75.

Харківське товариство онкологів.

Харківський обласний клінічний онкологічний диспансер

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми реабілітації інвалідів»

24–25 вересня, м. Вінниця

Білорусь

Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів МОЗ України.

21100, Вінниця, Хмельницьке шосе, 104.

Тел. (0432) 51–12–66,

тел/факс (0432) 43–80–45

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні методи лікування в гематології»

24–25 вересня, м. Одеса

Польща

Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України».

79044, Львів, вул. Генерала Чупринки, 45.

Тел.: (032) 238–32–55, 238–11–70, 237–95–17.

Одеська обласна клінічна лікарня.

65025, Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26.

Тел.(032)755–01–01

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи»

29–30 вересня, м. Київ

Росія, Білорусь, Німеччина, В''єтнам, Китай, Молдова, Латвія, Польща, Італія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел.: (044) 440–30–56,440–99–16.

Медичний інститут Української асоціації народної медицини.

01004, Київ, вул. Толстого, 9.

Тел. (044) 234–99–92.

Українська академія традиційної східної медицини та культури. Українська асоціація акупунктури і лазеротерапії.

04107, Київ, вул. Багговутівська, 1.

Тел. (044) 483–17–56

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання алергології»

30 вересня — 1 жовтня, м. Запоріжжя

Росія

Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

69076, Запоріжжя, вул. Новгородська, 28-А.

Тел. (061) 224–94–07

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гепаторенальний синдром: механізми розвитку, клінічні прояви, шляхи корекції»

1–2 жовтня,

м. Ужгород

Білорусь, Молдова, Росія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Австрія, Польща

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» МОН України.

88000, Ужгород, Народна площа, 1.

Тел.: (0312) 61 –24–36, 61 –24–34, 23–73–59

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дихальна підтримка новонароджених та інші актуальні питання неонатології»

1–2 жовтня,

м. Львів

Польща, Австрія

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

79000, Львів, вул. Орлика, 4.

Тел/факс (032) 294–16–24

Науково-практична конференція і міжнародною участю «Вроджена та генетично обумовлена сліпота та слабкозорість. Проблеми діагностики, обстеження та комплексне лікування»

1–2 жовтня,

АР Крим,

м. Ялта

Росія, Білорусь, Молдова, Великобританія, Італія

Асоціація дитячих офтальмологів України. Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока».

03680, Київ, проспект Комарова, 3.

Тел. (044) 497–29–60

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до забезпечення респіраторної підтримки у дорослих»

1–2 жовтня,

АР Крим,

м. Ялта

США

Асоціація анестезіологів України.

01133, Київ, провулок Лабораторний, 14–20.

Тел. (044) 529–24–72, 361–13–12

Науково-практична конференція «Самоконтроль у хворих на цукровий діабет»

5–6 жовтня,

м. Миргород

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 69.

Тел. (044) 430–36–94, 431–02–61

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування в оториноларингологі''і»

5–6 жовтня, м. Донецьк

Росія Білорусь, Молдова

Державна установа «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України.

03057. Київ, вул. Зоологічна, 3.

Тел. (044) 483–12–82,

тел/факс 483–15–80.

Українське наукове медичне товариство оториноларингологів

Науково-практична конференція «Відновна хірургія колоректального раку»

8–9 жовтня, м. Донецьк

Донецький національний медичний університет ім. M. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16.

Донецький обласний протипухлинний центр.

83092, Донецьк, вул. Полоцька, 2-А.

Тел. (062) 223–98–31, 223–95–03,

факс (062) 386–73–96

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми ембріологічних досліджень»

8–9 жовтня, м. Дніпропетровськ

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

49005, Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17.

Тел. (056) 713–54–14

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики лікування та профілактики онкогінекологічного раку»

8–9 жовтня АР Крим, м. Судак

Білорусь, Польща

Державна установа «Національний інститут раку» МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43.

Тел.(044)259–01–73

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання торакоабдомінальної хірургії», присвячена 50-річчю кафедри торакоабдомінальної хірургії, заснованої академіком О.О. Шалімовим

8–9 жовтня, м. Харків

Росія, Австрія

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58.

Тел.(057)343–07–55.

Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України». Харківське науково-медичне товариство

Науково-практична конференція «Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії»

8–9 жовтня,

м. Тернопіль

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, майдан Волі, 1.

Тел. (0352) 25–47–84

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Помилки і ускладнення в травматології і ортопедії»

9–10 жовтня, м. Івано-Франківськ

Польща

Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України.

76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.

Тел.: (0342) 53–79–84, 22–42–95.

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня.

76008, Івано-Франківськ, вул. Федьковича. 91.

Тел/факс (0342) 52–81–18

Науково-практична конференція «Актуальні питання ультразвукової та функціональної діагностики захворювань серцево-судинної системи»

12–13 жовтня, м. Київ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04107, вул. Багговутівська, 1.

Тел. (044) 489–12–03.

03037, Київ, Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 249–70–05.

Український допплерівський клуб.

03037. Київ, просп. Червонозоряний, 17.

Тел. (044) 270–14–35

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Раціональна фармакотерапія в геріатрії»

13 жовтня, м. Київ

Росія, Білорусь

Державна установа «Інститут геронтології АМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67.

Тел/факс: (044) 428–19–91, 428–19–90, 431–05–56

Науково-практична конференція «Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій»

13–14 жовтня,

м. Чернівці

Буковинський державний медичний університет МОЗ України.

58000, Чернівці, Театральна площа, 2.

Тел. (0372) 51–47–42, (03722) 3–63–65.

Державне підприємство «Науково-дослідний Інститут медико-екологічних проблем» МОЗ України

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку передміхурової залози»

15–16 жовтня,

м. Київ

Росія, Білорусь

Державна установа «Національний інститут раку» МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43.

Тел. (044) 257–43–19

Науково-практична конференція «Медико-технологічні нормативи в роботі лікувальних закладів: сучасний стан, проблеми в Україні»

15–16 жовтня,

м. Київ

Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». Державна установа «Інститут медицини праці АМН України». Державний заклад «Клінічна поліклініка № 1» Державного управління справами. Державний заклад «Клінічна лікарня «Феофанія».

01014, Київ, вул. Верхня, 5.

Тел. (044) 254–68–36

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні аспекти лікування захворювань та ушкоджень магістральних судин мирного та військового часу»

15–16 жовтня, м. Київ

Росія, Білорусь, Молдова, Польща, Німеччина

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. Головний військовий клінічний госпіталь МО України. Асоціація серцевих та судинних хірургів.

01023. Київ, вул. Шовковична, 39/1.

Тел.: (044) 255–15–60, 255–15–14,

факс 255–15–12

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Моніторинг здоров''я школярів: міжсекторальна взаємодія лікарів, педагогів, психологів»

21–22 жовтня, м. Харків

Росія, Білорусь

Державна установа «Інститут охорони здоров''я дітей та підлітків АМН України».

61153, Харків, проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А.

Тел.: (0572) 62–91–04, 62–31–27,

факс (0572) 62–41–17

Науково-практична з міжнародною участю конференція «Загальна практика — сімейна медицина»

22–23 жовтня, м. Вінниця

Росія, Латвія, Литва, Естонія, Польща

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Тел. (0432) 67–44–21, 67–16–53

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, профілактики та лікування захворювань молочної залози»

22–23 жовтня, м. Донецьк

Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Німеччина

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства.

83114, Донецьк, проспект Панфілова, 3.

Тел. (062) 305–60–71

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини в Україні: шляхи до високої якості»

22–23 жовтня,

Росія, Великобританія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. Українська асоціація сімейної медицини.

04112, Київ, вул. Дорогожицька. 9.

Тел.: (044) 483–17–21, 483–04–35

Науково-практична конференція «Нові підходи до діагностики, лікування, фізіотерапії та реабілітації захворювань внутрішніх органів»

22–23 жовтня, м. Тернопіль

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачсвського МОЗ України.

46001, Тернопіль, майдан Волі, 1.

Тел. (0352) 52–66–97

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та спортивної травми»

22–23 жовтня, АР Крим, м. Алушта

Росія, Австрія, Польща, Чехія, Угорщина, Казахстан

Д ержавна установа «Інститут травматології та ортопедії АМН України».

02601, Київ, вул. Воровського, 27.

Тел.: (044) 468–42–49, 234–73–33.

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії».

01601, Київ, вул. Воровського, 27.

Тел. (044) 486–60–65

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські читання», присвячені пам''яті академіка Г.О. Бабенка

29–30 жовтня,

м. Івано-Франківськ

Росія, Білорусь, Казахстан

Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України.

76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.

Тел. (0342) 53–79–84

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання ендокринології у віковому аспекті»

29–30 жовтня, м. Харків

Росія, Білорусь

Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України». Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61002, Харків, вул. Артема, 10.

Тел/факс: (057) 700–45–39, 700–45–38, 700–45–42.

Державна установа «Інститут охорони здоров''я дітей та підлітків АМН України».

61153, Харків, проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А.

Тел. (0572) 62–50–19

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в стоматології та щелепно-лицьовій хірургії»

30–31 жовтня, м. Харків

Росія, Білорусь

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, проспект Леніна, 4.

Тел. (057) 704–11–86, 338–20–68

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання проблеми інсульту»

5–6 листопада, м. Київ

Росія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. ПЛ. Шупика МОЗ України. Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація боротьби з інсультом».

02222, Київ, а/с 77.

Тел. (044) 530–54–89

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ендокринної хірургії та загальної ендокринології»

12–13 листопада, м. Київ

Росія, Франція, США, Бельгія

Український науково-практичний центр

ендокринної хірургії, трансплантології

ендокринних органів і тканин МОЗ України.

02091, Київ, Харківське шосе, 121.

Тел.: (044) 564–09–20, 560–75–46

Науково-практична конференція «Раціональна хіміотерапія в онкохворих»

12–13 листопада, м. Тернопіль

Державна установа « Національний інститут раку» МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43.

Тел.(044) 259–01–86,

тел/факс (044) 259–02–73.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, майдан Волі, 1.

Тел. (0352) 26–82–80

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Малоінвазивні технології в травматології і ортопедії»

12–13 листопада, м. Київ

Німеччина, Австрія, Росія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. Київська обласна клінічна лікарня.

04107, Київ, вул. Багговутівська, 1.

Тел/факс (044) 483–71–14

Науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього Дня Діабету

14 листопада, м. Київ

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська. 69.

Тел. (044) 430–36–94.

Українська діабетична Федерація.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми медицини та фармації», присвячена 225-й річниці Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України

16 листопада, м. Львів

Польща, Австрія, Німеччина, Болгарія, Росія

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

04114, Київ, вул. Вишгородська. 69.

Тел. (044) 430–36–94.

Українська діабетична Федерація.

79010, Львів, вул. Пекарська. 69.

Тел. (032) 272–65–60

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам''яті чл.-кор. НАН та АМН України, проф. В.М. Сідельникова

19–20 листопада, м. Запоріжжя

Росія, Білорусь

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

02660, Київ, вул. Алішера Навої, 3.

Тел. (044) 540–96–26.

Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.

Тел. (061) 224–64–69,

факс (0612) 33–60–07

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина»

23–24 листопада, м. Харків

Росія, Білорусь

Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

61057, Харків, вул. Повстання, 17.

Тел. (057) 732–89–53.

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління персоналом та медичними закладами»

25–26 листопада, м. Київ

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація головних лікарів».

01014, Київ, вул. Верхня, 5.

Тел. (044) 284–84–53

Науково-практична конференція «Проблемні питання в дерматовенерології у розробках молодих вчених»

27 листопада, м. Київ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шулика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел/факс (044) 249–46–56

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Безпека ліків: від розробки до медичного застосування»

3–4 грудня,

м. Київ

Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Узбекистан

Держане підприємство «Державний фармакологічний центр» МОЗ України.

03151, Київ, вул. Ушинського, 40.

Тел. (044) 498–43–01, факс (044) 498–43–58

Науково-практична конференція «Проблеми впровадження принципів доказової медицини в клінічну педіатрію»

8–9 грудня,

м. Вінниця

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

01001, Київ, вул. Терещенківська, 23.

Тел. (044) 234–53–75.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Тел. (0432) 57–03–60,

факс (0432) 32–16–13

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медична наука — 2009» (для молодих вчених)

10–11 грудня, м. Полтава

Росія

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тел.: (05322) 2–69–66, 7–44–11, 7–05–39

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунотерапія: реалії та перспективи»

15–16 грудня, м. Львів

Польща, Німеччина

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

79010, Львів, вул. Пекарська, 69.

Тел.(032)275–61–42

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Природні та штучні фізичні фактори в медичній реабілітації дорослих та дітей»

16–17 грудня, м. Київ, (Конча-Заспа)

Росія

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України.

65014, Одеса. Пров. Лермонтовський, 6.

Тел. (048) 722–29–23.

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів».

01033, Київ, вул. Шота Руставелі. 39–41, оф. 8П.

Тел.(044) 289–66–50,

тел/факс (044) 289–70–41

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рани, ранова інфекція, з''єднання тканин»

17–18 грудня, м. Київ

Росія, Білорусь, Чехія, Болгарія, Латвія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шулика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел.: (044) 560–89–42, 560–11–00

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми фундаментальної та клінічної медицини» (англійською мовою) (для студентів та молодих вчених)

23–24 грудня, м. Луганськ

Луганський державний медичний університет МОЗ України.

91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1-Г.

Тел. (0642) 57–08–29,

факс (0642) 53–20–36

 Back to issue