Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 2(20) 2009

Back to issue

Олександр Cергійович Ларін (до 50-річчя від дня народження)

10 лютого 2009 року виповнилось 50 років ученому, хірургу-ендокринологу та організатору охорони здоров’я, кандидату медичних наук, заслуженому лікарю України, директору Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України Олександру Сергійовичу Ларіну.
О.С. Ларін народився в м. Луганську. У 1982 році закінчив Луганський медичний інститут. Після проходження інтернатури зі спеціальності «Хірургія» працював лікарем-хірургом хірургічного відділення поліклініки № 1 Московського райздороввідділу м. Києва. З 1985 по 1995 рік Олександр Сергійович працював в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка на посадах лікаря-хірурга консультативної поліклініки, лікаря-хірурга хірургічного відділення, завідувача хірургічного відділення.
З 1995 року О.С. Ларін працює в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. У 1999 р. закінчив Українську академію державного управління при Президенті України. Олександр Сергійович — магістр державного управління, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальностями «хірургія», «ендокринологія», «організація охорони здоров’я».
Сферою діяльності О.С. Ларіна є ендокринна хірургія, клінічна ендокринологія, організація ендокринологічної служби. Олександр Сергійович є членом Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, Європейської асоціації ендокринних хірургів, головою правління Асоціації хірургів-ендокринологів України. О.С. Ларін доклав багато зусиль для поліпшення діяльності ендокринологічної служби Україні, виконуючи обов’язки головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія» (2004–2005 рр., 2007–2009 рр.). Олександр Сергійович, володіючи чудовими організаторськими здібностями, сприяє проведенню науково-практичних конференцій для лікарів-ендокринологів України, під його керівництвом організована вкрай необхідна регіонам кураторська робота в 9 областях України та укладено договори з управліннями охорони здоров’я обласних державних адміністрацій цих регіонів. О.С. Ла-
рін — головний редактор журналу «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія», член редакційної ради журналів «Проблеми ендокринної патології», «Міжнародного ендокринологічного журналу».
Результати його багаторічних наукових досліджень неодноразово представлялись на численних наукових форумах як в Україні, так і за кордоном. О.С. Ларін активно займається громадською діяльністю: бере участь у складанні державних медичних програм, наказів МОЗ України, член Координаційної ради з виконання комплексної програми «Цукровий діабет». За великий внесок у розвиток сучасної науки й покращання якості лікувальної роботи нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
На посаді директора О.С. Ларін продемонстрував новаторський підхід до організації всіх видів діяльності Центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин.
Свій 50-річний ювілей Олександр Сергійович Ларін зустрічає в розквіті творчих сил та наукових задумів.

Редакційна колегія «Міжнародного ендокринологічного журналу» щиро вітає ювіляра й бажає йому міцного здоров’я, подальшої наукової невгомонності та нових здобутків на ниві ендокринології.


Bibliography

 

Similar articles


Back to issue