Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 2(20) 2009

Back to issue

Нонна Олександрівна Кравчун

21 березня 2009 року виповнилося 50 років від дня народження Нонни Олександрівни Кравчун, вченого-ендокринолога, доктора медичних наук, заслуженого лікаря України, керівника провідного клінічного підрозділу — відділення фармакотерапії ендокринних захворювань Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України».
Нонна Олександрівна Кравчун народилася в
м. Харкові. У 1984 р. закінчила з відзнакою лікувальний факультет Харківського державного медичного інституту. Після закінчення інституту вступила до клінічної ординатури за спеціальністю «ендокринологія» в Харківський НДІ ендокринології і хімії гормонів, з чого і почався її трудовий шлях лікаря-ендокринолога, який на даний час становить 25 років.
Після закінчення клінічної ординатури Н.О. Кравчун почала працювати молодшим науковим співробітником, пізніше — науковим співробітником.
В 1997 р. Нонна Олександрівна успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Стан серцево-судинної системи та гормонально-адаптаційної реакції у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання». У цій роботі на підставі даних гормональних досліджень та ехокардіографічних показників вивчені стан серцево-судинної системи, функціональний стан щитоподібної залози, гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної, гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової систем в осіб, які постраждали від радіаційного опромінювання в динаміці 10-річного спостереження.
Після захисту кандидатської дисертації Н.О. Кравчун працювала на посаді старшого наукового співробітника, а з 1998 р. — завідуючою відділенням, яким керує понад 10 років.
За ці роки Н.О. Кравчун проявила себе як яскрава науково обдарована особистість. У травні 2007 р. вона захистила докторську дисертацію на тему «Особливості формування серцево-судинних ускладнень цукрового діабету 2-го типу у хворих із різними проявами метаболічного синдрому та їх фармакологічна корекція». Результати цієї праці знайшли своє відображення в понад 50 друкованих наукових працях та були впроваджені в багатьох містах України.
Н.О. Кравчун постійно займається клінічною ендокринологією, до кола її наукових інтересів входять питання діагностики, лікування та профілактики цукрового діабету та його ускладнень, метаболічного синдрому, захворювань щитоподібної залози, супутної ендокринної патології. Вона є автором та співавтором понад 250 наукових праць (у тому числі 3 монографій, 5 патентів, 12 методичних рекомендацій та інформаційних листів тощо). Неодноразово результати багаторічних наукових досліджень
Н.О. Кравчун представляла на численних наукових форумах різного рівня як в Україні, так і за кордоном. Під керівництвом Нонни Олександрівни виконано на даний час 3 кандидатські дисертації.
Талант лікаря-дослідника поєднується в Нонни Олександрівни з талантом організатора лікувального та наукового процесу.
Під її чуйним керівництвом згуртовано лікарів-ендокринологів Харківського регіону, оскільки з 1999 р. вона є головним ендокринологом Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації. Вона має також вищу категорію за фахом «організація та управління охороною здоров’я».
Нонна Олександрівна бере активну участь у громадській діяльності та докладає багато зусиль для поліпшення ендокринологічної допомоги хворим в Україні, сприяє опануванню та впровадженню в практичну роботу нових методів обстеження та лікування хворих на ендокринну патологію, приділяє увагу підвищенню кваліфікації лікарів Харківського регіону.
Н.О. Кравчун є членом Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (EASD), членом Координаційної ради Державної програми «Цукровий діабет», редакційних колегій низки журналів, зокрема «Проблеми ендокринної патології», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Діабетик», «Раціональна фармакотерапія», «Medix. Anti-Aging».
З 2008 р. Н.О. Кравчун успішно виконує обов’язки експерта ВАК України.
Багаторічна плідна лікувальна, наукова й організаційна діяльність Н.О. Кравчун відзначена почесними грамотами та високим званням заслуженого лікаря України.
Свій ювілей Нонна Олександрівна Кравчун зустрічає у розквіті творчих сил та наукових задумів.


Bibliography

 

Similar articles


Back to issue