Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Вимоги щодо оформлення статей в газету
«Новини медицини та фармації»

Шановні автори!

Для розміщення в газеті «Новини медицини і фармації» приймаються наукові, науково-практичні, науково-публіцистичні, популярні і розважальні матеріали:
 • науковий огляд;
 • клінічні дослідження;
 • опис клінічного випадку;
 • досвід практикуючого лікаря;
 • оригінальний погляд на вирішення медичної проблеми;
 • огляд медичного форуму;
 • статті, присвячені актуальним питанням охорони здоров'я, правовим, юридичним, моральним і громадським аспектам лікарської діяльності;
 • матеріали з історії медицини (відомі діячі медицини, історичні аспекти лікування захворювань);
 • матеріали в рубрику «Улюблена сторінка» (цікаві історії з життя медиків, анекдоти, афоризми, гумористичні вірші і проза).
Прохання дотримуватися таких вимог до надання наукових матеріалів:
1. Повна інформація про автора:
 • П.І.Б.;
 • спеціальність;
 • вуз, кафедра;
 • вчений ступінь, звання;
 • науковий керівник;
 • місце роботи;
 • контактний номер телефону;
 • поштова адресу;
 • посада;
 • E-mail;
 • посада;
 • E-mail.
2. Наявність наступних обов'язкових елементів наукового тексту:
 • заголовок;
 • структурована подача наукового матеріалу.
Для клінічного дослідження: вступ, матеріали і методи, результати, обговорення результатів, висновки, список літератури.
Для наукового огляду: вступ, основна частина, висновок, список літератури.
3. Одиниці виміру наводяться в метричній системі СІ.
4. Усі буквені позначення та абревіатури повинні бути пояснені в тексті при першому використанні.
5. Фотографії повинні бути контрастними, малюнки можуть бути кольоровими або чорно-білими. Графіки та схеми не повинні бути перевантажені текстовими написами. До ілюстрацій даються підписи із зазначенням номера рисунка. У підписах наводиться пояснення значень усіх кривих, букв, цифр та інших умовних позначень.
6. Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати назву. Всі цифри, які наводяться в таблиці, повинні бути ретельно вивірені автором і відповідати цифрам, які наводяться в тексті. Необхідно вказати місце таблиці в статті і її порядковий номер. Достовірність розходжень слід підтверджувати статистичним аналізом.
7. Посилання в тексті повинні даватися з номерами в квадратних дужках відповідно до списку літератури.
8. Клінічні дослідження супроводжуються листом від керівництва установи, в якій проводилися дослідження.
9. Матеріали приймаються по електронній пошті. Надання друкованої версії не є обов'язковим.
У разі відправки матеріалу для публікації до редакції видання автор автоматично приймає умови авторської угоди на використання цього матеріалу видавцем.
Статті надсилати за адресою:
E-mail: redactor@mif-ua.com або medredactor@i.ua
(В темі листа обов'язково вказати: У газету "Новини медицини і фармації»)