Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 1 (22) 2010

Back to issue

Вплив санаторно-курортного лікування в санаторії «Південнобережний» на функцію зовнішнього дихання в дітей із рецидивуючими бронхітами

Authors: Пипа Л.В., Філик А.В., Добровольска Л.О., Мургіна М.М., Астахова Ж.Ф., Бреус С.В., Заморока В.Б., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Головний санаторій «Південнобережний», м. Алупка

Categories: Pediatrics/Neonatology

print version


Summary

В роботі подані результати вивчення ефективності лікування рецидивуючого бронхіту у дітей в умовах санаторію «Південнобережний».


Keywords

Рецидивуючий бронхіт, діти.

Серед захворювань органів дихання, що залишаються актуальною проблемою педіатрії і сьогодні, одними з найпоширеніших є бронхіти [1, 2]. Особливе місце ­займає рецидивуючий бронхіт, що має значну питому вагу серед дітей, які часто й тривало хворіють (від 2,3 до 7,1 % залежно від вікової групи).

Лікування цих захворювань є складною проблемою, оскільки в їх розвитку має значення комплекс факторів: інфекційні агенти, імунні дисфункції і порушення дренажної функції бронхів [4]. Причиною розвитку рецидивуючого бронхіту може бути нераціональне застосування антибіотиків для лікування гострого бронхіту. Доведено, що при включенні до схеми лікування рецидивуючого обструктивного бронхіту L-карнітину спостерігається подовження терміну ремісії у хворих дітей внаслідок підвищення функціональної здатності альвеолярних макрофагів [4].

До метаболітотропних препаратів відносять також ліпін [5]. Це ліпосомальна форма природного яєчного фосфатидилхоліну. Експериментальні дослідження показали, що при застосуванні ліпіну нормалізується вміст мікро- та макроелементів сурфактанту піддослідних тварин. Ліпін має антигіпоксичну та антиоксидантну дію. Його застосування позитивно діє на функціональну активність пошкодженого гіпоксією ендотелію, поліпшує мікроциркуляцію та реологічні властивості крові. Введення ліпіну методом ультразвукової інгаляції хворим на бронхіальну астму сприяє нормалізації багатьох показників дихання та кровообігу [6].

Метою даного дослідження є вивчення ефективності комплексного лікування рецидивуючого бронхіту в дітей в умовах санаторію «Південнобережний».

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводилось на базі санаторію «Південнобережний». У цьому санаторії, окрім цілющої дії клімату південного узбережжя Криму та морських купань, для лікування дітей пульмонологічного профілю застосовуються фізіотерапія, ароматерапія, масаж, галотерапія, фітотерапія, інгаляції різних лікарських засобів, оксигенотерапія, бальнеотерапія, медикаментозна терапія. У лікуванні дітей досліджуваної групи додали інгаляції ліпіну. Об''єктом дослідження були 40 учнів Вовковинецької школи-інтернату Хмельницької області — 26 хлопчиків і 14 дівчаток.

Застосовувались клінічний, спірографічний та статистичний методи дослідження. Дітей обстежували двічі: при надходженні до санаторію, а також за день до виписки. Для спірографічного дослідження використовувався діагностичний комплекс «Спіро-1».

Результати досліджень та їх обговорення

Під впливом лікування в санаторії «Південнобережний» у дітей з рецидивуючими бронхітами поліпшилися показники зовнішнього дихання (табл. 1). Після лікування частота дихання дещо зменшилась — з 26,5 до 24,7 за 1 хвилину (Р < 0,05), дихальний об''єм збільшився — з 353,5 до 383,75 мл (Р < 0,05), хвилинний об''єм залишився незмінним. Такі зміни показників свідчать про економізацію роботи зовнішнього дихання та збільшення об''єму повітря, що вентилює альвеоли.

Резервний об''єм вдиху збільшився — з 1191,2 до 1604,0 мл (Р < 0,05). Це свідчить про поліпшення еластичної легеневої тканини. Життєва ємність легень не змінилася. Збільшилися такі показники, як форсована життєва ємність — з 1486,8 до 1557,1 мл (Р < 0,05), пікова об''ємна швидкість видиху — з 3436,65 до 3704,45 мл/хв (Р < 0,05), об''єм форсованого видиху за 1 секунду — з 1481,8 до 1534,85 мл (Р < 0,05) та індекс Тіффно — з 74,45 до 76,5 % (Р < 0,05). Збільшення цих показників свідчить про поліпшення бронхіальної прохідності після лікування.

Максимальна легенева вентиляція збільшилась з 39,1 до 44,35 л/хв (Р < 0,05), а резерв дихання — з 78,35 до 79,2 % (Р < 0,05). Така динаміка показників свідчить про поліпшення функціональних можливостей системи дихання після лікування.

Висновки

Лікування дітей із рецидивуючими бронхітами в санаторії «Південнобережний» із включенням у лікувальний комплекс інгаляцій ліпіну позитивно впливає на функцію зовнішнього дихання: відбувається економізація апарата зовнішнього дихання, збільшується резерв дихання, поліпшуються функціональні можливості системи дихання.


Bibliography

1. Козловский А.А., Заряншина А.И. Бронхиты у детей: Методические рекомендации. — Гомель, 2005.
2. Самсыгина Г.А. Антибиотики в лечении острых бронхитов у детей // Лечащий врач. — 2001. — № 1. — С. 12-16.
3. Детская пульмонология. / Под ред. чл.-кор. АМН Украины, проф. Л.Н. Аряева. — Київ: Здоров’я. — 2005. — С. 292-294.
4. Рецидивуючий обструктивний бронхіт у дітей: попередити чи лікувати / Г.С. Сенаторова, О.Л. Логвінова, Н.Р. Бужинська та ін. // Здоровье ребенка. — 2007. — № 3(6). — С. 10-13.
5. Мазур И.А., Чекман И.С., Беленичев И.Ф. и др. Метаболитотропные препараты. — Запорожье, 2007. — 304 с.
6. Безкаравайный Б.А., Когутницкая М.И. Препараты природного фосфатидилхолина: перспективы применения в педиатрии // Здоровье ребенка. — 2007. — № 6(9). —С. 100-106.
 


Back to issue