Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 1 (22) 2010

Back to issue

ХI Сідельниковські читання — 2009

Authors: Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Леженко Г.О., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Запорізький державний медичний університет

Categories: Pediatrics/Neonatology

print version

Традиційно восени щороку дитячі лікарі, науковці та освітяни України та країн СНД збираються на Сідельниковських читаннях, щоб ушанувати пам''ять видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН, АМН України, РАМН, професора Віктора Михайловича Сідельникова та обмінятися думками з найбільш актуальних питань сучасної педіатрії. У цьому році ці читання, ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», пройшли з 17 по 18 грудня 2009 року в Запоріжжі на базі Запорізького державного медичного університету.

Конференцію було відкрито привітаннями від МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Управління охорони здоров''я Запорізької обласної державної адміністрації, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Запорізького державного медичного університету.

Програмна доповідь В.В. Лазоришинця, М.В. Банчука, В.Ф. Москаленко, О.П. Волосовця «Система безперервного професійного розвитку лікарів» викликала великий інтерес аудиторії: лікарі отримали вичерпні відповіді на численні запитання щодо положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, порядку набору протягом міжатестаційного періоду певної кількості балів, положень Етичного кодексу лікаря України, сучасної просвітницької ролі лікаря в організації профілактичних щеплень тощо.

Незважаючи на вкрай складні погодні умови в Запоріжжі протягом цих днів, у роботі форуму взяли участь 607 слухачів із 10 областей нашої країни — практичні лікарі, педіатри, спеціалісти загальної практики — сімейної медицини, фахівці різноманітних педіатричних спеціальностей, професори та викладачі вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України, організатори охорони здоров''я.

6 пленарних та секційних засідань конференції охопили 62 доповіді з найбільш важливих сучасних питань педіатричної науки та практики, новітніх лікувально-діагностичних та профілактичних технологій в педіатрії. Головну увагу було приділено обговоренню актуальних питань імунопрофілактики грипу та інших інфекційних хвороб у світі та в Україні (проф. Л.І. Чернишова, проф. О.П. Волосовець, проф. В.В. Бережний), проблем виходжування новонароджених, із дуже малою масою тіла (проф. Є.Є. Шунько, проф. Т.М. Клименко), стандартів діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених хвороб органів дихання у дітей (проф. О.П. Волосовець, проф. С.П. Кривопустов, проф. Л.М. Боярська, проф. Г.О. Леженко, проф. Ю.В. Марушко, проф. Н.В. Нагорна, проф. О.Є. Абатуров, проф. Є.І. Юліш, проф. Т.О. Крючко, проф. К.Д. Дука, проф. О.Л. Цимбаліста та ін.), захворювань органів травлення у дітей (проф. Є.В. Прохоров, проф. Ю.В. Білоусов, проф. Ю.К. Больбот, проф. В.М. Дудник), серцево-судинної патології (проф. Г.С. Сенаторова, проф. В.О. Кондрат''єв, проф. В.М. Буряк та ін.).

Науковий симпозіум був присвячений клінічному значенню пероральних цефалоспоринів ІІІ генерації в терапії захворювань дихальної системи, трирічному аналізу використання цефподоксиму проксетилу в педіатрії, ефективності та безпеки його для дітей (проф. О.П. Волосовець, проф. С.П. Кривопустов, проф. Л.М. Боярська).

Докладно обговорили питання епідеміології грипу, його ранної діагностики та диференційного діагнозу в педіатрії, тактики лікаря щодо надання медичної допомоги дітям на амбулаторному етапі, показань до госпіталізації. Були наведені сучасні терапевтичні схеми, що повинні використовуватися в стаціонарній та інтенсивній педіатрії. Особлива увага була приділена питанням грипу А(H1N1) Каліфорнія (2009), раціональному використанню противірусних препаратів у дітей та підлітків. При цьому центральне місце в доповідях та їх обговоренні займали саме профілактичні аспекти, питання імунопрофілактики, а провідною стала теза, що альтернативи вакцинації на сьогодні не існує.

Значний інтерес в аудиторії викликав майстер-клас проф. С.П. Кривопустова для практичних лікарів «Проблемно зорієнтований підхід до раціональної антимікробної терапії захворювань респіраторного тракту у дітей: роздуми клініциста біля ліжка хворої дитини».

Окрема секція була присвячена доповідям молодих науковців — фрагментам дисертаційних досліджень. При цьому особлива увага була приділена питанням доказової педіатрії, сучасним біоетичним, науково-методологічним та статистичним вимогам до організації та проведення наукових досліджень. Багато цих доповідей були присвячені сьогоденним проблемам соціальної педіатрії.

У цілому протягом двох днів роботи цього Всеукраїнського форуму можна було прослідкувати еволюцію поглядів не лише в тих наукових напрямках, які започаткував В.М. Сідельников, — дитяча алергологія, дитяча кардіоревматологія, інтенсивна педіатрія, неонатологія, екологічна педіатрія, але й у питаннях викладання педіатрії. Віктор Михайлович завжди прагнув, щоб лікарі все своє професійне життя навчалися клінічному мисленню, постійно працювали над самовдосконаленням.

18 грудня 2009 року було проведено науково-методичну нараду «Актуальні питання викладання педіатрії у ВМНЗ IIІ–ІV рівнів акредитації МОЗ України». Були заслухані звіти завідувачів опорними кафедрами педіатрії, затверджена типова програма з педіатрії та дитячих інфекцій для студентів VI курсу медичних факультетів ВМНЗ IIІ–ІV рівнів акредитації МОЗ України, уміст підручника для студентів. Великий інтерес викликали доповіді проф. О.П. Волосовця «Сучасні завдання вищої медичної освіти в України», чл.-кор. АМН України, проф. В.Г. Майданника, д.м.н. М.В. Хайтовича, к.м.н. Л.П. Глебової, к.м.н. Г.В. Салтикової «Інноваційні підходи викладання педіатрії в сучасних умовах», проф. Ю.В. Марушко «Факультет підвищення кваліфікації викладачів Національного медичного університету ім. О.О. Бо­гомольця в контексті освітньої євроінтеграції». Проведено круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії.

Генеральним спонсором ХІ Сідельниковських читань з педіатрії виступила фармацевтична компанія «Мегаком», що є представником в Україні таких все­світньо відомих виробників, як «Цефак КГ» (Германія), «АВС» (Італія), «Хікма Фармасьютікалз», «Фарма Інтернешенал» (Йорданія), та добре відома українським лікарям ще з 1996 року.

І надалі Сідельниковські читання будуть щорічними, а вшанування пам''яті людини, ім''я якої золотими літерами занесено в історію вітчизняної педіатрії, подальше обговорення актуальних питань педіатричної освіти, науки та практики сприятимуть покращенню надання медичної допомоги дітям в Україні. Наступні Сідельниковські читання — XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» — будуть проведені з 16 по 17 вересня 2010 року на базі Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Докладна інформація про цей відомий педіатричний форум нашої держави знаходиться на веб-сайті конференції http://conference-sidelnikov.org.ua

 Back to issue