Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 2(10) 2010

Back to issue

Вплив спекотної погоди на здоров’я: від обізнаності про фактори ризику до ефективного захисту

Положення 1. Найбільш поширені поради для населення щодо профілактики негативного впливу спекотної погоди від різних організацій (числа в дужках відповідають кількості джерел інформації):

— Уникати вживання алкоголю (34).

— Носити легкий одяг (31).

— Часто пити, не чекаючи виникнення відчуття спраги (28).

— Знаходитись у прохолодному та кондиційованому приміщенні (20).

— Носити головні убори (18).

— Уникати або зменшити фізичні навантаження (18).

— Захистити себе від сонячних променів (17).

— Вивчити симптоми захворювань, що пов’язані з перегрівом, та заходи допомоги (15).

— Спостерігати за чутливими до спеки людьми (15).

— Не залишати дітей у закритих автомобілях (15).

— Уникати виходу на вулицю в найбільш спекотні години (13).

— Часто приймати ванну або душ (11).

Положення 2. Можливі способи дії лікарських речовин на ризик розвитку захворювань, що спричинені спекотною погодою, та класи препаратів найбільшого ризику:

— Дегідратація, що спричинена прийомом діуретиків та інгібіторів АПФ, може знижувати вісцеральний кровотік у печінці та нирках, зменшуючи виведення лікарських речовин та токсинів. Помірна та тяжка дегідратація асоціюється з ризиком розвитку гіповолемії та ортостатичної гіпотензії, що викликає коливання частоти серцевих скорочень.

— Антиангінальні препарати та бета­блокатори знижують ЧСС та скоротливість серця.

— Препарати — антагоністи затримки рідини (морфін), послаблюючі засоби (лактулоза) або ті, що викликають блювоту та діарею (колхіцин), можуть призводити до електролітного дисбалансу, змінюючи баланс рідини в організмі.

— Антипсихотичні препарати (антихолінергічні препарати та трициклічні антидепресанти) асоціюються зі зменшенням продукції поту завдяки зменшенню автономного впливу парасимпатичної нервової системи в пацієнтів із ризиком індукованих ліками порушень рухової функції. Цим пацієнтам часто призначають антипаркінсонічні препарати для зменшення побічних ефектів, що можуть синергічно взаємодіяти з антипсихотичними препаратами.

— Антагоністи допаміну (підвищують задану активність гіпоталамуса), нейролептики та агоністи серотоніну впливають на терморегуляцію.

— Симпатоміметики та антигістамінні препарати, особливо Н1­антагоністи, викликають вазоконстрикцію. Зниження периферичного кровотоку призводить до змін активності потових залоз.

— Симпатоміметики та тироксин підвищують метаболічну теплопродукцію.

— Седативні, знеболюючі препарати та препарати, що застосовуються для лікування залежності від різноманітних речовин, зменшують настороженість до спеки та спри­йняття спекотної погоди.

— Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ), інгібітори АПФ, АРА, сульфаніламіди та індинивір пригнічують ниркову функцію. НПЗЗ, аспірин та парацетамол не рекомендовані для лікування теплового удару.

— У результаті дегідратації можуть підвищитися концентрації літію та дигоксину.

Препарати високого ризику: діуретики, антихолінергічні засоби, нейролептики.

Положення 3. Рекомендації.

Поради, що підтверджені науковими даними:

— Загалом необхідно збільшити пиття протягом усього періоду спекотної погоди. Люди похилого віку повинні часто вживати воду, не очікуючи на відчуття спраги. Також необхідно спостерігати за водним статусом людей, які не можуть обслуговувати себе самостійно (лежачі хворі, діти, пацієнти зі зниженою когнітивною функцією).

— Чутливі люди мають залишатися у прохолодних або кондиційованих приміщеннях протягом спекотних періодів. Необхідним є носіння легкого одягу та частий прийом ванни або душу.

— Необхідно знизити звичайну фізичну активність у спекотні періоди. Метаболічна теплопродукція залежить від рівнів фізичної активності, акліматизації, віку та будови тіла. Люди повинні бути обізнані про підвищення ризику при фізичній активності під час спекотної погоди та симптоми теплового удару.

— Пацієнти, які приймають препарати, що знижують втрату тепла, повинні бути проінструктовані лікарем про самообстеження (регулярне зважування для моніторування статусу гідратації організму).

Поради, для яких немає наукової доказової бази:

— Не рекомендується застосування електричних вентиляторів, тому що вони підвищують дегідратацію.

— Не вживати алкоголю. Ця порада часто переоцінюється, необхідно розрізняти вживання слабоалкогольних напоїв, що не спричиняють вираженого діуретичного ефекту, та важких алкогольних напоїв, яких слід уникати.

— Уникати вживання навіть невеликих порцій кави, чаю та інших кофеїнвмісних напоїв через можливі діуретичні ефекти.

Hajat S., O’Connor M., Kosatsky T. Health effects of hot weather from awareness of risk factors to effective health protection // Lancet. — Vol. 375. — P.856­863

Переклад К.В. Міхеєва


Similar articles

Hyperthermic syndrome: etiology, pathogenesis, diagnosis and intensive care
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Овсієнко Т.В., Невмержицький І.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(89), 2018
Date: 2018.04.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Гіпертермічні синдроми: етіологія, патогенез, діагностика та інтенсивна терапія
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Овсієнко Т.В., Невмержицький І.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №7 (657), 2018
Date: 2018.07.03
Sections: Specialist manual
The Causes, Manifestations, Complications (Stroke, Status), Treatment and Prevention of Migraine
Authors: Oros M.M., Lutz V.V., Mytsak Kh.V., Mykhailov R.V. - Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine; Mukachevo Central District Hospital, Mukachevo, Ukraine
International neurological journal 2 (80) 2016
Date: 2016.06.08
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue