Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" 3(11) 2010

Back to issue

Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях заявлених напрямків «кардіологія», «ревматологія» на термін 5 років

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» Національний науковий центр (ННЦ) «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» оголошує про наміри проведення повторного ліцензування (вх. № 1838/0/49­10 від 13.04.2010 р.) щодо підготовки кадрів через клінічну ординатуру за спеціальностями 14.01.11 «кардіологія», 14.01.12 «ревматологія» та підвищення кваліфікації на курсах інформації та стажування в кількості 60 чоловік на рік.

В Україні понад 20 мільйонів хворих на серцево­судинні захворювання, смертність від яких у 3 рази перевищує смертність від раку, туберкульозу, інфекційних захворювань і СНІДу разом. Щорічно в Україні реєструється близько 50 тисяч нових випадків інфарктів міокарда. Тому боротьба з серцево­судинними захворюваннями залишається одним із найважливіших завдань державної політики в галузі охорони здоров’я. Одне з таких завдань реалізується через виконання Національної «Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні» та Державної «Програми попередження і лікування серцево­судинних та судинно­мозкових ускладнень». Асоціація кардіологів України плідно співпрацює з Європейським товариством кардіологів та іншими міжнародними медичними і науковими організаціями. Проводиться подальша активізація та розробка нових заходів, направлених на забезпечення сучасної діагностики та лікування гострого інфаркту міокарда та пов’язаних з ним ускладнень: порушень ритму серця, серцевої недостатності тощо. Для подальшого практичного і науково­методичного розвитку профільних установ і кардіологічних підрозділів лікарень у регіонах України існує велика потреба в кадрах, що пройшли навчання в клінічній ординатурі, аспірантурі і докторантурі та здійснюють наукові розробки з цього напрямку медицини.

Незважаючи на певні досягнення в лікуванні вроджених ревматичних вад серця й успіхи в їх хірургічній корекції, проблема ведення хворих з патологіями опорно­рухового апарату стає все більше актуальною. Це обумовлено високою поширеністю остеопорозу у хворих старших вікових груп і, як наслідок, збільшенням показників захворюваності й інвалідності. Для вирішення цих питань у державі створена ревматологічна служба, однак для реалізації її роботи в регіонах України існує велика потреба в кадрах, які закінчили клінічну ординатуру, аспірантуру і докторантуру і здійснюють наукові розробки з цього напрямку медицини. Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України є головною установою України з даних напрямків медицини.

Діяльність колективу ННЦ, що стосується розв’язання складних проблем патогенезу серцево­судинних захворювань, ревматизму і ряду суміжних хвороб, зумовила визнання центру на міжнародному рівні.

Висновок. В Україні існує велика потреба у підвищенні кваліфікації через курси удосконалення лікарів, клінічну ординатуру, аспірантуру та докторантуру, а ННЦ має всі кадрові, структурні, методичні, організаційні та технічні умови для здійснення такої діяльності на найвищому рівні. Back to issue