Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" 5 (26) 2010

Повернутися до номеру

ХII Сідельниковські читання «Актуальні питання педіатрії»

Автори: Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Юліш Є.І., Нагорна Н.В., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Версія для друку

16–17 вересня 2010 року у м. Донецьку відбулася XІІ (щорічна) Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», у роботі якої взяли участь 970 слухачів — педіатрів, сімейних лікарів, науковців у галузі педіатрії.

Ініціативу щодо її проведення у м. Донецьку ще минулого року підтримав почесний ректор Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Герой України, академік НАМН України В.М. Казаков, враховуючи значний обсяг питань та проблем, які стоять перед педіатричною службою Донбасу.

Дитячі лікарі з усіх областей нашої країни, науковці та освітяни України вшанували пам’ять видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН, АМН України, РАМН, професора Віктора Михайловича Сідельникова та обмінялися думками з найбільш актуальних питань сучасної педіатрії.

Конференцію було відкрито привітаннями від міністра охорони здоров’я України З.М. Митника та президента Асоціації педіатрів України академіка Ю.Г. Антипкіна.

У привітанні учасникам Всеукраїнської конференції від міністра охорони здоров’я України З.М. Митника наголошено: «Сідельниковські читання мають велике виховне значення для студентства та молодих вчених — це дуже гарний приклад того, як треба берегти пам’ять про Вчителя та творчо розвивати його науково-практичні напрямки діяльності. Упевнений, що сьогоднішнє високе професіональне зібрання дозволить запропонувати лікарям новітні ефективні технології виходжування здорової дитини, діагностики та лікування дитячих хвороб. Бажаю учасникам XII Сідельниковських читань невичерпної енергії, здоров’я, добробуту і нових вагомих здобутків в ім’я збереження здоров’я кожного маленького українця!»

З теплими словами та побажаннями плідної роботи до учасників конференції звернувся ректор Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, член-кореспондент НАМН України, професор Ю.В. Думанський.

Висвітленню цікавих сторінок історії вітчизняної педіатрії була присвячена доповідь видатного вченого-педіатра, професора С.С. Остропольця, якого поєднували з Віктором Михайловичем Сідельниковим багато років спільної праці в галузі педіатрії та дитячої кардіоревматології.
На 4 пленарних, 3 секційних засіданнях, 2 наукових симпозіумах конференції було прочитано 94 доповіді з найбільш важливих сучасних питань розвитку педіатричної науки та практики, оптимізації стандартів діагностики, лікування та профілактики захворювань дитячого віку, новітніх лікувально-діагностичних технологій у педіатрії.

Програмна доповідь від Міністерства охорони здоров’я України В.В. Лазоришинця, Р.О. Моісеєнко, В.Ф. Москаленка, О.П. Волосовця «Безперервний професійний розвиток лікаря в контексті сучасних завдань педіатричної науки та практики», прочитана членом-кореспондентом НАМН України, професором О.П. Волосовцем, визначила пріоритетні завдання, що стоять перед дитячими лікарями України, та викликала великий інтерес численної аудиторії. Учасники конференції обговорили сучасну Концепцію галузевої програми розвитку системи надання медичної допомоги дітям, що спрямована на поліпшення якості та доступності первинної медичної допомоги дитячому населенню.
Протягом двох днів роботи форуму можна було прослідкувати еволюцію поглядів у тих наукових напрямках, які започаткував Віктор Михайлович Сідельников, — у дитячій кардіоревматології, алергології, інтенсивній педіатрії, екологічній педіатрії, а одне з секційних засідань було присвячено проблемним питанням сучасної неонатології. Наукові симпозіуми форуму були присвячені питанням раціо­нальної антибіотикотерапії та оптимізації спазмолітичної терапії в дитячій практиці.

Особливо велику увагу на Сідельниковських читаннях 2010 року було приділено обговоренню актуальних питань імунопрофілактики інфекційних хвороб у світі та в Україні (професор Л.І. Чернишова, професор С.О. Крамарєв), клінічних аспектів сучасної імунології (член-кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець, професор О.Є. Абатуров), новітніх технологій у педіатрії на засадах доказової медицини (професор Д.Д. Іванов, професор О.Г. Шадрін, професор Є.В. Прохоров, професор Н.В. Нагорна, професор Є.І. Юліш, професор С.П. Кривопустов, професор Т.О. Крючко, професор М.М. Каладзе, професор Ю.В. Марушко, професор Г.О. Леженко, професор В.М. Буряк, професор С.Л. Няньковський, професор Т.П. Борисова, професор Л.К. Пархоменко, професор Ю.А. Бат­ман, професор В.О. Кондратьєв, професор Б.О. Безкаравайний, професор Т.М. Кліменко та ін.).

Було наголошено на важливості подальшого розвитку профілактичного напрямку в педіатрії України, важливості імунопрофілактики інфекційних хвороб та ефективної протидії антивакцинальній кампанії.

У межах роботи конференції професором Є.І. Юлішем прочитані академічна лекція «Етіо­патогенетична терапія респіраторних захворювань у дітей раннього віку, які часто та тривало хворіють, при різному перебігу персистуючих інфекцій», проведений майстер-клас для лікарів професора С.П. Кривопустова «Антимікробна терапія в дитячому віці: проблемні питання» та майстер-клас для лікарів професора Г.В. Бекетової «Новітні технології корекції синдрому діареї в практиці педіатра».

Окремо проведене секційне засідання для молодих вчених, на якому відбулося обговорення фрагментів дисертаційних досліджень у педіатрії, його роботу координували професор О.Є. Абатуров та професор К.Д. Дука. Виступи аспірантів та здобувачів стали справжньою апробацією їх дисертаційних робот.

Стендові доповіді включали 47 наукових праць й охоплювали різноманітні аспекти педіатричної діяльності, вони були обговорені на заключному пленарному засіданні.

17 вересня 2010 року було проведено науково-методичну конференцію «Актуальні питання викладання педіатрії у ВМНЗ IIІ–ІV рівнів акредитації МОЗ України», яка вкрай важлива для викладачів вищої школи щодо розробки конкретних шляхів євроінтеграції вітчизняної педіатричної освіти, безперервної підготовки кваліфікованих дитячих лікарів відповідно до міжнародних вимог. У її роботі взяли участь 50 завідувачів педіатричних кафедр, професорів, доцентів та асистентів.

Були заслухані доповіді члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця «Сучасні завдання вищої медичної освіти в Україні», професора О.Є. Абатурова з оптимізації викладання педіатрії студентам та організації державної атестації лікарів-інтернів, професора Є.В. Прохорова щодо організації практичних занять із педіатрії на 6-му курсі, професора Ю.В. Марушко з питань роботи факультету підвищення кваліфікації викладачів педіатричних кафедр та ін. Проведено круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії, у роботі якого активну участь взяли професор С.О. Крамарєв, професор В.М. Дудник, професор Л.М. Боярська, професор Г.В. Бекетова, професор С.Л. Няньковський, професор Т.В. Сорокман та ін.

Генеральним та інформаційним спонсором XII Сідельниковських читань виступила компанія «Мегаком».

Оргкомітет та учасники XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії» висловлюють щиру вдячність Донецькому національному медичному університету ім. М. Горького та особисто ректору, члену-кореспонденту НАМН України, професору Ю.В. Думанському і Головному управлінню охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації за велику допомогу в організації та проведенні читань.

Конференція ухвалила рішення щодо сприяння виконанню Наказу МОЗ України від 07.07.2009 № 484 щодо порядку набору протягом міжатестаційного періоду певної кількості балів у межах безперервного професійного розвитку лікарів. Було підкреслено необхідність підвищити просвітницьку роль лікаря щодо значення профілактичних щеплень та акцентувати особливу увагу лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики — сімейної медицини, викладачів ВНМЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України на важливості імунопрофілактики інфекційних хвороб, а також суттєво покращити оволодіння студентами та лікарями-інтернами у ВНМЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України професійними навичками з надання невідкладної допомоги.

І надалі Сідельниковські читання також будуть щорічними, а вшанування пам’яті людини, ім’я якої золотими літерами вписане в історію вітчизняної педіатрії, буде сприяти покращенню здоров’я дітей. Наступні, XIII Сідельниковські читання відбудуться 29–30 вересня 2011 року у м. Дніпропетровську.Повернутися до номеру