Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." 1 (01) 2011

Back to issue

Сторінка редактора

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Ви тримаєте в руках перше число нового журналу«Біль. Суглоби. Хребет», що об’єднав провідних спеціалістів різного профілю, які займаються проблемамизахворювань кістково-м’язової системи. У 2010 роцізавершилася Міжнародна декада захворювань кістокта суглобів (The Bone and Joint decade, 2000–2010), щосприяла поліпшенню якості життя населення планети,яке страждає від захворювань кістково-м’язової системи, та активізації досліджень щодо розробки ефективних профілактичних, лікувальних та діагностичних заходів при даній патології. Проте життя продовжується, ітому редколегія журналу ставить перед собою мету ознайомлення науковців та практичних лікарів із досягненнями сучасної медичної науки згідно з принципами доказової медицини.

Мені як редактору надзвичайно приємно, що в редакційну колегію ввійшли провідні зарубіжні вчені таспеціалісти. Серед них всесвітньо відомі вчені — про-фесори J.-Y. Reginster (Бельгія) та H. Resch (Австрія), якіє заступниками редактора.

Хочу ознайомити вас із розділами журналу, назви тазміст яких можуть змінюватися в майбутньому залежновід читацького інтересу. Відкриватиметься журнал рубрикою «Проблема номера». У першому номері рубрика представлена статтею редактора журналу В.В. Поворознюка «Біль у нижній частині спини: поширеність,причини, механізми розвитку та особливості діагностики». У листопаді 2010 року в Лос-Анджелесі (США) відбувся Міжнародний міждисциплінарний конгрес «Біль унижній частині спини та хронічний тазовий біль», якомуприсвячений огляд, представлений у рубриці «Конгреси, симпозіуми, школи».

У рубриці «Новітні досягнення» будуть опубліковані матеріали щодо нових даних про механізми розвитку захворювань, їх діагностику та лікування. Уцьому числі журналу рубрика представлена статтеюпрофесора H. Resch (Австрія), присвяченою такомуважливому й унікальному методу, як біопсія кісткової тканини.

У рубриці «Патофізіологія больових синдромів»розповідатимемо про механізми розвитку гострогота хронічного болю. У зазначеному числі журналу — стаття відомого вченого професора М.Л. Кукушкіна,який займається вивченням патофізіологічних аспектів больових синдромів.

Наступна рубрика — «Біль при захворюваннях кістково-м’язової системи», у якій розглядатимуться причини, діагностика, профілактика та лікування зазначеної патології.

У рубриці «Практична медицина» будуть публікуватися лекції, діагностичні алгоритми, практичні рекомендації, клінічні розгляди. У наступному числі журналубуде започатковано рубрику «Фармакотерапія больового синдрому.

Плануємо знайомити читача з новими книгами йстаттями, також будемо анонсувати міжнародні та вітчизняні конференції, школи, семінари.

Відомий китайський філософ Лао Цзи писав: «Будь-яка довга дорога починається з першого кроку». Перший крок ми зробили. Маємо надію, що наступні крокисприятимуть ще більшому порозумінню з нашими читачами, їх активній участі в роботі журналу. Віримо, щожурнал стане надійним помічником практичних лікарівта науковців, їх компасом у безмежному морі медичноїнауки та практики.

З повагою, головний редактор журналу «Біль. Суглоби. Хребет»
професор В.В. ПОВОРОЗНЮКBack to issue