Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 11, №2, 2010

Back to issue

Страфун С.С. До 50-ти річчя з Дня народження

5 жовтня 2009 року виповнилось 50 років заслуженому діячу науки і техніки України,  заступнику директора з наукової роботи ДУ "Інститут травматології і ортопедії АМН України", керівнику клініки мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки Страфуну Сергію Семеновичу.

Страфун С.С. народився в м. Кролевець Сумської області. Після закінчення Київського медичного інституту в 1982 році був направлений в Київський науково-дослідний інститут травматології та ортопедії МОЗ України, де працював лікарем ортопедом-травматологом,  з 1991 року – старшим науковим співробітником відділу мікрохірургії та реконструктивно-відновної хірургії цього ж інституту, а з 1997 року - керівником цього ж відділу.

В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Профілактика, діагностика та лікування ішемічних контрактур кисті", положення якої знайшли широке впровадження в повсякденну практику охорони здоров’я,  а в 1999 році  - докторську дисертацію "Комплексне ортопедичне лікування хворих із застарілими ушкодженнями плечового сплетіння та периферичних нервів верхньої кінцівки". Автором було обгрунтовано і удосконалено систему засобів оперативної ортопедичної корекції у таких хворих, розроблено нові способи оперативного ортопедичного лікування. Використання системи комплексного диференційованого ортопедичного лікування у хворих із застарілими ушкодженнями плечового сплетіння дало змогу отримувати значний приріст функціональних показників верхньої кінцівки. За результатами цієї роботи видано монографію "Комплексне лікування пошкоджень плечового сплетіння", яка в 2002 р. удостоєна премії Академії медичних наук України з клінічної медицини.  У 2003 р. Страфуну С.С. було присвоєне звання професора.

Сергій Семенович – відомий в Україні та за кордоном вчений, провідний спеціаліст в галузі реконструктивно-відновної хірургії наслідків травм верхньої кінцівки. Його дослідженнями зроблено суттєвий внесок в розкриття патогенезу післятравматичних ішемічних ушкоджень кінцівки, в розробку нових способів профілактики ішемічних порушень і  системи ортопедичного лікування хворих з наслідками травм плечового сплетення, у впровадження артроскопічних та мікрохірургічних технологій в ортопедо-травматологічну практику.

 Сергій Семенович – автор більше 200 наукових робіт, у тому числі 4 монографій і 7 авторських свідоцтв на винаходи,  які присвячені актуальним проблемам травматології та ортопедії. Під його керівництвом виконано 9 кандидатських та докторських робіт.

Страфун С.С. бере активну участь у науковому та громадському житті держави і колективу інституту, він є віце-президентом Асоціації ортопедів-травматологів України, членом міжнародної Асоціації ортопедів-травматологів SICOT, членом міжнародної Асоціації малоінвазивної та артроскопічної хірургії ISACOS, членом редколегії журналів "Вісник ортопедії і травматології", "Травма", "Літопис ортопедії і травматології".

С.С. Страфун - член експертної ради ВАК України, член проблемної комісії "Травматологія та ортопедія", заступник голови  спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Сергій Семенович має авторитет серед наукової і медичної громадськості. Своєю багаторічною науковою, лікувальною та організаційною діяльністю професор Страфун зробив істотний внесок в розвиток охорони здоров'я населення України. В 2009 році професору Страфуну С.С. присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки та техніки України".

Сердечно поздоровляємо Сергія Семеновича з ювілеєм, щиро зичимо миру, міцного здоров'я, успішного здійснення всіх задумів і планів!

Редакційна колегія журналу «Травма»,
колектив НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького,
колектив Обласної травматологічної лікарні м. Донецька,
співробітники кафедри травматології, ортопедії й ХЕС ДонНМУ ім.М.Горького,
Правління Донецької обласної асоціації ортопедів-травматологів


Similar articles

Використання вільної та невільної пересадки m. Latissimus dorsi хворим з ішемічною контрактурою фолькмана верхньої кінцівки тяжкого ступеня
Authors: С.С.Страфун, І.М.Куринной, О.Г.Гайко, О.В.Долгополов - Інститут травматології та ортопедії АМН України, Киев, Україна
"Тrauma" Том 10, №1, 2009
Date: 2011.08.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Основні напрямки розвитку електроміографічних досліджень в ортопедо-травматологічній практиці
Authors: С. С. Страфун, О. Г. Гайко - ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, Київ, Україна
"Тrauma" Том 10, №3, 2009
Date: 2011.08.31
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue