Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 12, №2, 2011

Back to issue

50 років кафедрі ортопедії і травматології Луганського державного медичного університету

Authors: Івченко В.К., Меженський П.С., Швець О.І., Івченко Д.В. Луганський державний медичний університет

Categories: Traumatology and orthopedics

print version

Кафедра ортопедії і травматології створена в 1960 році і невдовзі посилена курсом військово-польової хірургії. Організатором та першим завідувачем кафедри став професор М.М. Янов. У роки становлення найголовнішим завданням кафедри було кадрове, методичне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Необхідний досвід набувався у процесі роботи, а вільний час присвячувався кустарному виготовленню навчальних таблиць, гіпсових зліпків, створенню навчальних комплектів рентгенограм, методичних розробок тощо.

З ім’ям професора М.І. Синіло (роки роботи 1964–1976) пов’язані початок підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, укріплення клінічної та навчальної бази, впорядкування роботи обласного товариства ортопедів-травматологів, ідея створення обласної спеціалізованої лікарсько-трудової експертної комісії (ЛТЕК), організація систематичного наукового аналізу промислового травматизму на госпрозрахункових засадах та ін.

Активна науково-практична діяльність знайшла відображення в кандидатських дисертаціях (І.М. Михайленко, Г.Є. Дудко, П.С. Меженський, В.О. Савченко, Ю.Є. Щегельський, В.Д. Макаров, В.В. Сидоренко).

Доцент І.М. Михайленко, виконуючи обов’язки завідувача кафедри (1976–1977), зосередив увагу на поліпшенні методичного забезпечення навчального процесу та його організації.

Професор А.Ф. Грабовий (1977–1987) залишився в пам’яті співробітників як талановита багатогранна людина, фахівець, учений, винахідник, художник. На термін його керівництва кафедрою припадає впровадження оригінального способу хірургічного лікування сколіозу, перші операції ендопротезування кульшового суглоба ендопротезом Сіваша, переднього спондилодезу при захворюваннях та травмах хребта, активна ургентна і планова робота у районах і містах області по лінії санавіації.

Професор Г.І. Фадєєв (1987–1996) докладав зусиль у подальшому вдосконаленні лікувальної роботи та методичного забезпечення навчального процесу. На кафедрі почали проводитися тематичні курси вдосконалення лікарів.

Сучасний період визначається помітним зростанням ролі кафедри (завідує кафедрою з 1996 р. дотепер професор В.К. Івченко) у всіх сферах діяльності обласної асоціації ортопедів-травматологів. Були переглянуті існуючі стереотипи в окремих питаннях травматології та ортопедії. Успішно впроваджуються новітні технології: ендопротезування великих суглобів, стабільно-функціональний остеосинтез пластинами «АО», блокуючий інтрамедулярний остеосинтез, черезкістковий остеосинтез таза, подальше впровадження сучасних методик лікування патології хребта. Значна увага приділяється вивченню особливостей регенерації кісткової тканини з використанням керамічних імплантатів і композитних матеріалів при дефектах кісток, в лікуванні доброякісних пухлин та пухлиноподібних захворювань. За ініціативою кафедри у 2009 році була організована фахова атестаційна комісія. Велика увага приділяється обладнанню кафедри для сучасного викладання предмету.

Викладацький склад формувався з випускників аспірантури, лікарів, співробітників НДІ, старших лаборантів. За роки існування кафедри асистентами працювали: Г.Г. Вертелецький, Ф.Я. Якунін, І.М. Михайленко, Г.Є. Дудко, П.С. Меженський, Ю.Є. Щегельський, В.Д. Макаров, В.О. Савченко, В.О. Прилепський, В.В. Сидоренко, В.К. Івченко, В.О. Родічкін, О.Я. Гришко, О.І. Швець, І.І. Гаврилов, А.І. Канзюба, В.Ю. Худобін, І.В. Тамара, Л.І. Фролова, О.А. Самійленко, В.В. Головченко, Д.В. Івченко, А.В. Івченко, А.М. Скоробогатов, О.О. Лубенець, Б.С. Рудой. Доцентами в різні роки стали: І.М. Михайленко, О.Я. Гришко, П.С. Меженський, О.І. Швець, В.К. Івченко, В.О. Родічкін, І.І. Гаврилов, О.А. Самой­ленко, Д.В. Івченко, А.В. Івченко.

На сходинку професора піднялись: М.І. Синіло (1961), В.К. Івченко (1996), О.І. Швець (1996), I.I. Гаврилов (2008), Д.В. Івченко (2010).

Викладачі кафедри завжди брали активну участь у роботі різних структур університету. Професор М.І. Синіло у 1972–1974 рр. обіймав посаду проректора з наукової роботи. Професор В.К. Івченко протягом багатьох років (з 1985 р.) працював на різних адміністративних посадах: заступником декана лікувального факультету, деканом педіатричного факультету, деканом лікувального факультету, деканом, потім проректором із роботи з іноземними студентами, проректором з навчальної роботи, обіймає посаду ректора університету з 2003 року. Професор О.І. Швець з 1996 по 2001 рік був деканом лікувального факультету, доцент П.С. Меженський — заступником декана, доцент В.О. Родічкін — відповідальним секретарем приймальної комісії, заступником проректора з лікувальної роботи.

Більше ніж 20 років на кафедрі працює ст. лаборант Т.В. Бєлокурова —сумлінний, грамотний, ініціативний співробітник. Велику допомогу у виконанні та організації багатьох розділів роботи кафедри вона надає завдяки високій ерудиції і відповідальності.

Першою клінічною базою кафедри було ортопедо-травматологічне відділення обласної клінічної лікарні. У кінці 60-х рр. базове відділення дало початок двом дочірнім — для дорослих і дітей. У клініці дитячої ортопедії викладачі кафедри активно впроваджували методи хірургічного лікування вродженого вивиху стегна (доц. І.М. Михайленко), наслідків поліомієліту (ас. Ю.Є. Щегельський), вродженої клишоногості (доц. П.С. Меженський). У наступні роки проводяться перші в м. Луганську операції при сколіозі, ендопротезування кульшового суглоба імплантатом Сіваша (проф. А.Ф. Грабовий), розробляються та активно впроваджуються в практику лікувальні провідникові та селективні вертебральні блокади (А.Ф. Грабовий, О.Я. Гришко, В.О. Родічкін, О.І. Швець). Починає активно розвиватися вертебрологія, виконуються оригінальні операції при травмах та захворюваннях хребта (ас. О.І. Швець), удосконалюються методи лікування відкритих переломів довгих кісток із використанням магнітотерапії (ас. В.К. Івченко).

У 1985 році організовується друга клінічна база при травматологічному відділенні міської лікарні № 9, де з’являється можливість знайомити студентів із гострою травмою опорно-рухової системи. Поступово завдяки активній діяльності співробітників кафедри тут зростає й арсенал хірургічних втручань: впроваджується черезкістковий остеосинтез, ендопротезування головки стегнової кістки, оперативне лікування пошкоджень хребта, використання сучасних фіксаторів.

У 1986 році була відкрита нова обласна лікарня для дорослих. Вона стала основною базою кафедри. Технічна оснащеність лікарні, функціонування двох КТ, МРТ, реанімаційного блоку і лабораторій створюють особливу атмосферу в навчальному процесі і можливості проводити клінічну роботу на сучасному рівні. При обласній дитячій клінічній лікарні була організована третя клінічна база. Основним напрямком в роботі клініки є розробка методів хірургічного лікування пухлиноподібних захворювань та доброякісних пухлин кісток із використанням демінералізованого кісткового матриксу, керамічних імплантатів і композитних матеріалів при дефектах кісток.

Лікувальна робота завжди була одним із пріоритетних напрямків діяльності кафедри. Курація хворих, хірургічні втручання високих рівнів складності, ургентна служба, планова робота в закріплених містах і районах області, термінові виїзди по службі санавіації, вдосконалення традиційних методів лікування і впровадження нового — такий далеко не повний перелік конкретних форм участі співробітників кафедри в цьому розділі роботи. З 2009 року позаштатним травматологом головного управління охорони здоров’я Луганської обласної адміністрації є професор Д.В. Івченко.

В останні 15–20 років співробітники кафедри підвищували свою майстерність у виконанні операцій ендопротезування кульшового та колінного суглобів, корпородезу за допомогою кейджів, трансторакального переднього корпородезу, транспедікулярної фіксації хребців, лікуванні кісткових порожнин та дефектів кісток при видаленні пухлиноподібних утворень і доброякісних пухлин, накістковому остеосинтезі системою «АО», блокувальному інтрамедулярному остеосинтезі, хірургії пошкоджень кісток стопи, черезкістковому та відкритому остеосинтезі при пошкодженнях кісток таза, остеосинтезі конструкцією DNS.

У 2007 році на базі відділення обласної лікарні для дорослих зусиллями співробітників кафедри організується тренажерний зал лікувальної фізкультури для хворих відділення, у якому студенти можуть засвоювати елементи реабілітаційної терапії.

Таким чином, сьогодні кафедра має можливість у межах профільних відділень проводити навчання студентів з усіх розділів ортопедії і травматології, а також підготовку інтернів і перепідготовку лікарів.

Повсякденна робота зі студентами, інтернами й курсантами неможлива без технічного та методичного забезпечення. Методика викладання постійно вдосконалювалась, що знаходило відображення в методичних розробках лекцій, семінарів, практичних занять. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. На кафедрі виготовлено 5 відеофільмів, розроблені тренажери для оволодіння навичками щодо вправлення вивихів, є фантом людини. Лекції переважно читаються у вигляді презентацій державною та англійською мовою. У 2000 році на кафедрі організується комп’ютерний клас потужністю в 10 комп’ютерів. У класі є доступ до Інтернету. Створена нова, більш досконала база тестів, розроблена комп’ютерна програма тестування студентів та лікарів-інтернів із навчальною та контрольною метою з ортопедії і травматології. Програма продубльована українською, російською та англійською мовами, охоплює основні розділи предмету в обсязі, передбаченому навчальним планом, і містить близько 400 тестів кожною мовою. Підготовлений комплект тестів формату «Крок-2».

На кафедрі організовані і проводяться тематичні та передатестаційні цикли з травматології та ортопедії для лікарів Луганської області.

Тематика наукових досліджень співробітників кафедри залежала від багатьох факторів: стану матеріально-технічної бази установи, тенденцій розвитку науки в країні, індивідуальних прихильностей керівника. У період становлення кафедри (60-ті роки) проф. М.І. Синіло зупинив свій вибір на статистичному аналізі травматизму, віддалених результатів лікування травм, аналізі причин та профілактиці виробничих травм, інвалідності (кандидатські дисертації Г.Є. Дудка, І.М. Михайленка, П.С. Меженського, В.О. Савченка, В.Д. Макарова). Далі намітився своєрідний «розкид» тематики. Були виконані роботи з проблем лікування відкритих переломів довгих кісток (кандидатська дисертація В.К. Івченка, 1983 р.). Оригінальна робота з діагностики, лікування та реабілітації хворих із ушкодженнями проксимального відділу плеча виконана В.О. Родічкіним (1985 р.).

Багатолітня робота з удосконалення діагностики та оперативного лікування неускладнених переломів хребта знайшла відображення в докторській дисертації доц. О.І. Швеця (1991) і кандидатських дисертаціях А. Хазайми (1998) та О.А. Самойленка (2001). Лікуванню травматичного остеомієліту верхньої кінцівки присвячена кандидатська дисертація аспіранта Д.В. Івченка (2003). Окремим розділом у науковій діяльності кафедри стала пластична реконструкція зв’язок із використанням автодерми (доц. І.І. Гаврилов, 2006).

В останні 15–20 років увагу кафедри почали привертати увагу проблеми регенерації кісткової тканини і заміщення кісткових дефектів біологічними (докторська дисертація доц. В.К. Івченка, 1993, кандидатська — Л.І. Фролової, 1996) та керамічними імплантатами. З вивчення впливу різних видів кераміки на регенерацію кісткової тканини та її практичного використання захищені кандидатські дисертації В.В. Головченка (2002), А.В. Івченка (2004), А.М. Скоробогатова (2009), докторська дисертація доц. Д.В. Івченка (2010).

Розробки співробітників кафедри мали певну оцінку: диплом III ступеня ВДНГ УРСР за розробку апарата магнітотерапії (В.К. Івченко, 1983), бронзова медаль ВДНГ СРСР за пристрій для вправлення хребців (О.І. Швець, 1985), бронзова медаль ВДНГ СРСР за набір інструментів для операцій на хребті (О.І. Швець, А.Ф. Грабовий, 1986), диплом Лейпцизької ярмарки за набір для ендопротезування плечового суглоба (В.О. Родічкін, 1988).

З моменту організації кафедри до цьго часу співробітниками підготовлені та захищені 4 докторські та 18 кандидатських дисертацій, видано 9 монографій, опубліковано понад 1200 друкованих робіт, одержано 67 авторських свідоцтв на винаходи, оформлені сотні раціоналізаторських пропозицій.

На базі кафедри були проведені республіканські конференції з кістково-гнійної хірургії (1988, 2008), з актуальних проблем ортопедії та травматології (2009), відбулась республіканська конференція та нарада завідувачів профільних кафедр та головних спеціалістів областей України (2009).

Міжнародні контакти набули певного пожвавлення лише в останні роки. За період з 2005 по 2010 рік співробітники кафедри разом з практичними лікарями взяли участь у роботі численних форумів (конференцій, симпозіумів, семінарів) в Україні та за її межами (Росія, Білорусь, Польща, Чехія, Німеччина, Йорданія, Арабські Емірати), на яких було зроблено близько 40 доповідей з різних проблем ортопедії та травматології.

Наразі колектив кафедри перебуває у стані творчого піднесення, з оптимізмом дивиться в майбутнє, сповнений рішучості вершити добрі справи й надалі.


Similar articles

Authors: С.С. Пшик, Н.Л. Боженко, Ю.О. Матвієнко, Національний медичний універсітет ім. Д. Галицького, м. Львів
International neurological journal 1(1) 2005
Date: 2008.05.27
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine

Back to issue