Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 12, №3, 2011

Back to issue

Комп’ютерна томографія з 3D-реконструкцією при переломах проксимального відділу плечової кістки

Authors: Литвин Ю.П., Дніпропетровська державна медична академія, Півень Ю.М., ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Categories: Traumatology and orthopedics

print version


Summary

У статті наведені дані застосування комп’ютерної томографії з 3D-реконструкцією (3D-КТ) в 11 хворих із переломами проксимального відділу плечової кістки. Автори вважають за доцільне використання 3D-КТ у даної категорії хворих для вибору подальшого методу лікування (консервативного чи оперативного) при первинній оцінці переломів, особливо якщо на рентгенограмі діастаз між уламками менше ніж 1 см та ротаційний компонент менше ніж 45°, а також на етапах наступного проміжного контролю для визначення ступеня зрощення перелому й можливого розвитку аваскулярного некрозу голівки плечової кістки.


Keywords

Перелом, проксимальний відділ, плечова кістка, 3D-комп’ютерна томографія.

Вступ

Переломи проксимального відділу плечової кістки за частотою виникнення займають 3-тє місце після переломів шийки стегнової кістки та переломів променевої кістки в типовому місці у структурі всіх переломів. 80 % від усіх переломів даного типу є стабільними та без зміщення уламків. 25 % від усіх переломів припадає на пацієнтів працездатного віку.

Найбільш інвалідизуючими (13–16 % серед усіх переломів проксимальної частини плечової кістки) є три- та чотирифрагментарні переломи [2, 6].

Незважаючи на велику кількість досліджень такого типу переломів і їх результати [3, 4], немає конкретної відповіді на питання щодо первинного вибору напрямку лікування — консервативного чи оперативного.

Дані наших досліджень показали, що загальноприйнята стандартна передньозадня проекція при рентгенографії проксимальної частини плеча, що зазвичай проводиться при зверненні пацієнта в травмпункт, свідчить на користь оперативного методу лікування лише при діастазі між уламками більше ніж 1 см та ротаційному компоненті більше ніж 45°. У всіх інших випадках залишається питання, консервативно чи оперативно повинен лікуватися хворий. Застосування аксіальної чи трансторакальної проекцій має свої недоліки, оскільки при виконанні першої існує висока вірогідність отримання вторинного зміщення уламків, а при другій — отримання нечіткого рентгенографічного зображення.

Для остаточного вибору методу лікування пацієнтів із переломами проксимального відділу плечової кістки ми застосовуємо комп’ютерну томографію із 3D-реконструкцією ушкодженого сегмента (3D-КТ) (рис. 1).

Матеріали та методи

Починаючи з 2010 року й до сьогодні групу, якій проведено 3D-КТ, становили 11 пацієнтів із переломами проксимального відділу плечової кістки. Хворі мали даний тип перелому з діастазом між уламками менше ніж 1 см та ротаційним компонентом менше ніж 45° на рентгенограмі, що виконана в стандартній передньозадній проекції.

У 5 пацієнтів діагностований двофрагментарний перелом, у 6 — трифрагментарний.

Вік пацієнтів — від 21 до 64 років (середній вік — 42,5 року). Чоловіків було 4, жінок — 7.

Дослідження проводили комп’ютерним томографом Hi Speed (виробник General Electric) у спіральному режимі (ширина спіралі 3 мм із наступною реконструкцією ушкодженого сегмента через 1 мм) у період від 1 до 7 діб після отримання травми.

3 хворим проведено контрольні 3D-КТ у період 4, 6, 8 місяців після оперативного відновлення цілісності проксимального відділу плечової кістки та сухожильно-капсульного апарату плечового суглоба із застосуванням накісткової фіксації.

Результати та їх обговорення

Усім хворим перша медична допомога надавалася в травмпункті, де проводили стандартну рентгенографію в передньозадній проекції. 6 хворим з 11 була проведена гіпсова іммобілізація та призначене консервативне лікування. Цим пацієнтам 3D-КТ проведена в період від 3 до 7 діб після отримання травми. За результатами дослідження 5 хворим показане та проведене відкрите відновлення цілісності проксимального відділу плечової кістки та сухожильно-капсульного апарату плечового суглоба із застосуванням накісткової фіксації, лише 1 хворий лікувався консервативним методом. 5 хворим з 11 призначено оперативне втручання, вони направлені на стаціонарне лікування. 3D-КТ проведена в перші 2 доби після отримання травми. Застосування даного методу дослідження в передопераційній підготовці дало змогу правильно оцінити співвідношення уламків та полегшило вибір тактики оперативного втручання.

У віддаленому післяопераційному періоді при три- та чотирифрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки, особливо тих, що супроводжуються вивихом суглобової поверхні голівки, унаслідок ушкодження уламками огинаючої артерії та її інтраосальних анастомозів настає аваскулярний некроз голівки у 21–75 % випадків [1, 5]. Для оцінки ступеня консолідації перелому, а також можливого розвитку аваскулярного некрозу у 3 хворих провели контрольні 3D-КТ через 4, 6, 8 місяців після оперативного втручання. Діагностовано зрощення перелому проксимальної частини плечової кістки без розвитку некрозу голівки, що стало показанням до видалення металофіксатора. Слід зазначити, що проведення 3D-КТ на відміну від МРТ (магнітно-резонансної томографії) можливе при наявності металоконструкції в тілі пацієнта (рис. 2).

З огляду на вищезазначене вважаємо за доцільне використання 3D-КТ при первинній оцінці переломів проксимального відділу плечової кістки для вибору подальшого методу лікування — консервативного чи оперативного — у даної категорії хворих, а також і на наступних етапах проміжного контролю для визначення ступеня зрощення перелому й можливого розвитку аваскулярного некрозу голівки плечової кістки.

Висновки

1. Використання 3D-КТ при переломах проксимального відділу плечової кістки є найбільш оптимальним неінвазивним методом діагностики для оцінки співвідношення уламків.

2. 3D-КТ є вирішальним діагностичним методом при такому типі переломів для вибору подальшого методу лікування — консервативного чи оперативного.

3. Використання даного дослідження в передопераційній підготовці дає змогу правильно оцінити співвідношення уламків проксимального відділу плечової кістки та полегшити вибір тактики оперативного втручання.

4. Застосування 3D-КТ дозволяє провести оцінку розвитку аваскулярного некрозу голівки плечової кістки у віддаленому післяопераційному періоді і, за необхідності, скоригувати лікування хворих.


Bibliography

Hertel R. Predictors of humeral head ischemia after intracapsular fracture of the proximal humerus / R. Hertel, A. Hempfing, M. Stiehler [et al.] // J. Shoulder Elbow Surg. — 2004. — № 13(4). — P. 427-433.

Lannotti Joseph P. Nonprosthetic management of proximal humeral fractures / P. Joseph Lannotti, L. Ramsey Matthew, R. Gerald [et al.] // Journal of Bone & Joint Surgery. — 2003. — American Volume. 85. — P. 1578-1593.

Lanting B. Proximal humeral fractures: a systematic review of treatment modalities / B. Lanting, J. MacDermid, D. Drosdowech [et al.] // J. Shoulder Elbow Surg. — 2008. — № 17. — P. 42-54.

Mehin Ramin. Pinning technique for shoulder fractures in adolescents: computer modelling of percutaneous pinning of proximal humeral fractures / Ramin Mehin, Afshin Mehin, David Wickham [et al.] // Can. J. Surg. — 2009. — № 52(6). — P. 222-228.

Meyer C. The arteries of the humerus and their relevance in fracture treatment / C. Meyer, V. Alt, R. Kraus [et al.] // Zentralbl Chir. — 2005. — № 130(6). — P. 562-567.

Voigt C. Fixed-angle plate fixation of proximal humeral fractures / C. Voigt, H. Lill // Trauma Berufskrankh. — 2005. — № 7. — P. 10-14.

Similar articles

Комбінований остеосинтез при багатофрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки як альтернатива ендопротезуванню
Authors: Півень Ю.М. - ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава; Литвин Ю.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
"Тrauma" Том 15, №3, 2014
Date: 2014.07.09
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Литвин Ю.П. - Дніпропетровська державна медична академія; Півень Ю.М. - ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
"Тrauma" Том 13, №2, 2012
Date: 2012.08.15
Categories: Traumatology and orthopedics
Оперативна техніка при трьох- та чотирьохфрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки
Authors: Ю.П. Литвин, Ю.М. Півень - Дніпропетровська державна медична академія, Дніпропетровськ, ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”, Полтава, Україна
"Тrauma" Том 11, №4, 2010
Date: 2011.08.29
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости
Authors: Дунай О.Г., Суворов О.Е., Маркин Г.А., Нечипоренко П.И. - Городская клиническая больница № 2; ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Кривой Рог
"Тrauma" Том 15, №4, 2014
Date: 2014.12.03
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue