Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 1 (36) 2012

Back to issue

Тактика вакцинації дітей із порушенням Календаря планової вакцинації в практиці лікаря-педіатра

Authors: Лапій Ф.І., к.м.н., доцент Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Вакцинація дітей із порушенням Календаря планової вакцинації — одна з проблем, із якою стикаються практикуючі лікарі-педіатри. Тактика вакцинації дітей із порушеннями Календаря визначається відповідно до Наказу № 595 МОЗ України від 16.09.2011 р. У даному документі передбачений розділ із вакцинації дітей із порушенням Календаря. Використання сучасних комбінованих вакцин і їхнє поєднане введення дозволяє швидко та з меншими зусиллями забезпечити захист, дотриматись Календаря вакцинації, збільшити показники своєчасності й охоплення вакцинацією.

Summary. Vaccination of children with Planned Immunization Schedule violations is one the problems which practicing pediatricians run into. Management of vaccination of children with Planned Immunization Schedule violations is determined in accordance with Order № 595 of MPH of Ukraine from 16.09.2011. In this document the section about vaccination of children with Schedule violations is specified. The use of the modern combined vaccines and their combined administration enable to provide protection fast and with less efforts, to follow Immunization Schedule, to increase the indices of vaccination coverage and timeliness.

Резюме. Вакцинация детей с нарушением Календаря плановой вакцинации — одна из проблем, с которой сталкиваются практикующие врачи-педиатры. Тактика вакцинации детей с нарушениями в Календаре определяется в соответствии с Приказом № 595 МЗ Украины от 16.09.2011 г. В данном документе предусмотрен раздел по вакцинации детей с нарушением Календаря. Использование современных комбинированных вакцин и их сочетанное введение позволяет быстро и с меньшими усилиями обеспечить защиту, соблюсти Календарь вакцинации, увеличить показатели своевременности и ­охвата вакцинацией.


Keywords

Порушення Календаря планової вакцинації, сучасні комбіновані вакцини, гексавалентна вакцина, своєчасність, охоплення вакцинацією.

Key words: Planned Immunization Schedule violations, modern combined vaccines, hexavalent vaccines, timeliness, vaccination coverage.

Ключевые слова: нарушение Календаря плановой вакцинации, современные комбинированные вакцины, гексавалентная вакцина, своевременность, охват вакцинацией.

Вакцинація дітей із порушенням Календаря планової вакцинації за віком — одна з проблем, з якою стикаються практикуючі лікарі­педіатри. Наказ МОЗ України № 595 від 16.09.2011 р. містить розділ, що стосується вакцинації дітей із порушенням Календаря щеплень. На сьогодні в Україні існують різні можливості провести щеплення своїй дитині:

1. Можливість щепити вакцинами, які держава надає безкоштовно.

2. Можливість щепити вакцинами, які можна придбати за власні кошти.

Причини порушення Календаря можуть бути ­такими:

— Протипоказання до проведення вакцинації — гострі хвороби або загострення хронічних захворювань.

— Відмова батьків від вакцинації за віком або сумніви батьків щодо безпеки вакцинації у дітей до 1 року.

— Вакцинація дітей, які прибули з країн, де існують відмінності щодо Календаря щеплень.

— Нерегулярні поставки вакцин, що призводить до тимчасової неможливості провести вакцинацію за віком.

Тактика вакцинації дітей із порушенням Календаря планової вакцинації визначається відповідно до Наказу № 595 МОЗ України від 16.09.2011. Головними принципами проведення імунопрофілактики дітей із порушенням Календаря щеплень є такі:

1. Забезпечити дитині захист від інфекційних хвороб у мінімально можливий термін.

2. При вирішенні питання про щеплення дітей із порушенням Календаря щеплень необхідно планувати вакцинацію з дотриманням мінімальних інтервалів.

3. Не слід розпочинати спочатку серію вакцинації, якщо була пропущена доза, незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає за графіком, з дотриманням мінімальних інтервалів.

4. Одночасне введення вакцин проти декількох інфекційних хвороб, які дитина мала отримати до даного віку за умови, що їх одночасне введення не суперечить інструкції до вакцини.

5. Надавати перевагу використанню комбінованих вакцин для зменшення ін’єкційного навантаження та збільшення прихильності до отримання щеплень.

6. Можливість вибору — щеплення вакцинами, придбаними державою, або вакцинами, придбаними з позабюджетних джерел фінансування, у тому числі вакцинами, що включені до розділу «Рекомендовані щеплення».

7. При виборі схеми вакцинації необхідно керуватися інструкцією виробника до застосування вакцини.

Одним із головних принципів проведення вакцинації дітей із порушенням Календаря щеплень є дотримання мінімальних інтервалів. У Наказі № 595 МОЗ України від 16.09.2011 р. є відмінності в мінімальних інтервалах між введенням вакцин від окремих інфекцій порівняно з попередніми наказами МОЗ України. Для коректного використання мінімального інтервалу у складанні графіків щеплення дітей із порушенням Календаря важливим є правильне розуміння мінімального інтервалу, визначення якого й наводиться в наказі.

Мінімальний інтервал — інтервал, що допускається до введення вакцини проти однієї й тієї самої інфекції особам із порушенням цього Календаря. Введена чергова доза вакцини з меншим, ніж мінімальний, інтервалом не зараховується.

Одночасне введення вакцин

Під одночасним введенням вакцин розуміють можливість введення більше однієї вакцини в один день або за одне відвідування медичного закладу для проведення щеплень, у різні анатомічні ділянки тіла, не змішані в одному шприці.

Дані досліджень та великий клінічний досвід забезпечать наукову основу для введення вакцин одночасно. Одночасне введення усіх вакцин, вакцинація якими передбачена Календарем щеплень за віком, збільшує ймовірність того, що дитина, підліток чи дорослий отримають захист від кількох інфекційних захворювань.

Дослідження, проведене під час спалаху кору, показало, що приблизно одна третина захворілих на кір серед невакцинованих, які за віком мали бути вакциновані, могли б отримати захист щодо кору, якби вакцина КПК була введена одночасно з іншими вакцинами.

Одночасне введення вакцин є важливим також за умов браку часу, наприклад при закордонній поїздці або перед вступом до дитячого колективу.

За деякими винятками, одночасне введення живих та інактивованих вакцин супроводжується сероконверсією. При цьому частота виникнення побічних ефектів не зростає порівняно з тим, якби вакцини вводилися окремо.

Рутинне призначення всіх відповідних віку доз вакцини одночасно рекомендується дітям, у яких відсутні протипоказання на момент проведення щеплень.

КПК та вакцину проти вітряної віспи можна вводити одночасно. Жива, ослаблена вакцина грипу (LAIV), що вводиться інтраназально, не заважає формуванню імунної відповіді на КПК або вакцини проти вітряної віспи при одночасному введенні в організм.

Одночасне введення пневмококової полісахаридної вакцини (ППВ) та інактивованої вакцини проти грипу призводить до оптимальної імунної відповіді без зростання побічних ефектів.

Одночасне введення вакцини АКдП­М (із зменшеним вмістом анатоксину дифтерії) та тривалентної інактивованої протигрипозної вакцини є безпечним та ефективним.

Одночасне введення пероральної вакцини проти ротавірусного гастроентериту та комбінованої вакцини, включаючи гексавалентну вакцину, згідно з дослідженнями не впливало на імуногенність та безпеку.

При плануванні щеплень із застосуванням окремих вакцин або анатоксинів для профілактики різних інфекційних хвороб необхідно дотримуватися деяких особливостей (табл. 2).

Після надання чинності Наказу № 595 МОЗ України виник ряд запитань, що потребували трактування та пояснення. Так, наприклад, у зв’язку з переходом на 3­дозову схему вакцинації для профілактики Hib­інфекції (3, 4 та 18 місяців життя дитини) ряд питань педіатрів стосувався можливості використання 4­дозової схеми вакцинації. Відповіді на це та інші питання викладені на сайті МОЗ України за адресою http://moz.gov.ua/ua/portal/mtsr_vaccine/. Окремі пояснення МОЗ України, що стосуються вакцинації дітей із порушенням Календаря, наведені нижче.

 

Якщо відомо, що мати вакцинована проти гепатиту В, чи можна рекомендувати схему Інфанрикс гекса 3–4–5–18 міс.? Чи не буде це вважаться порушенням Календаря?

Ні, це не буде вважатися порушенням Календаря щеплень. В Україні пріоритетним вважається введення першої дози вакцини проти гепатиту В якомога раніше після народження. Одночасно з цим, якщо дитині не розпочата вакцинація проти гепатиту В в пологовому будинку, щеплення їй може бути проведене відповідно до схем зареєстрованих вакцин в Україні.

У разі придбання вакцини не за бюджетні кошти необхідно керуватися інструкцією до застосування виробника вакцини.

Якщо дитина вакцинована комбінованою вакциною Інфанрикс гекса, чи можна робити третє щеплення проти Hib­інфекції?

Так, можна. У разі придбання вакцини не за бюджетні кошти можливе введення 4 доз комбінованої вакцини проти Hib­інфекції за схемою 3–4–5–18 місяців згідно з інструкцією про застосування виробника вакцини, затвердженою МОЗ України.

Щодо строків щеплень дітей за віком та дітей із порушенням Календаря: мінімальний інтервал між АКДП­3 і АКДП­4, поліо­3 і поліо­4 за віком — 12 місяців, з порушенням календаря — 6 місяців, при тому що у схемі попередніх Календарів щеплень відповідні мінімальні строки були 12 місяців і за віком, і для дітей із порушеннями Календаря щеплень.

У розділі щеплення дітей із порушенням Календаря передбачене зменшення мінімального інтервалу між 3­ю та 4­ю дозою АаКДП та проти поліо­мієліту для можливості застосування прискореної схеми вакцинації у разі необхідності.

Чи можливе самостійне придбання вакцин без рецепта (наприклад, як організації масово закуповують протигрипозну вакцину)?

Вакцина може бути придбана громадянином в аптечній мережі лише за рецептом лікаря.

Організації можуть придбати вакцину без рецепта при купівлі дрібним оптом в аптечній мережі або в дистриб’ютора при забезпеченні доставки вакцини продавцем для проведення кампанії вакцинації медичними працівниками.

 

Введення масових програм імунізації є одним із найбільш дієвих інструментів із первинної профілактики інфекційних захворювань у дітей. Охоплення вакцинацією та своєчасність проведення щеплень є основними показниками ефективності проведення програм з імунізації. Важливість охоплення вакцинацією в попередженні спалахів інфекційних захворювань доведена та повинна досягати 90 % та більше у популяції [2]. Але сьогодні дослідники рекомендують приділяти не меншу увагу показнику своєчасності проведення щеплень як фактора, що може знижувати ефективність програм імунізації, та закликають практикуючих лікарів виявляти причини та проводити роз’яснювальну роботу серед батьків задля попередження порушень графіку вакцинації.

Застосування комбінованих вакцин надає батькам та дітям безперечні переваги, такі як зменшення кількості ін’єкцій та зниження частоти візитів у лікувальні заклади, що неодмінно буде сприяти прихильності батьків до вакцинації. Крім зазначеної користі для батьків та дітей застосування комбінованих вакцин сприяє поліпшенню охоплення та своєчасності імунізації. У дослідженні, проведеному в Німеччині, у якому вивчався вплив на основні показники програм імунізації, доведено збільшення охоплення та своєчасного введення вакцин при застосування у Національній програмі імунізації комбінованих вакцин, особливо ці показники змінювались на краще для відносно «нових» вакцин проти захворювань, що викликаються гемофільною інфекцією типу b, проти гепатиту В та поліомієліту. Найкращі результати були отримані при застосуванні гексавалентної вакцини [1].

Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що зараз практикуючі лікарі мають у своєму арсеналі ефективні інструменти для виконання Національного календаря щеплень задля забезпечення епідемічного благополуччя у країні.

 

Інформація видана за підтримки компанії

«ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалc Україна»

Інформація для спеціалістів

IFRX/10/UA/06.02.2012/5858

 


Bibliography

1. Kalies H., Grote V., Verstraeten T. et al. The use of combination vaccines has improved timeliness of vaccination in children // Pediatr. Infect. Dis. J. — 2006. — 25. — 507­12.

2. Kalies et al. // PIDJ. — 2006. — 165. — 30­36.

3. Приказ МЗ Украины № 595 от 16.09.2011 г.


Back to issue