Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" 3(23) 2012

Back to issue

Проект резолюції науково-практичної конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні» (4–6 червня 2012 року, м. Київ)

4–6 июня 2012 г. в Алуште (АР Крым) состоялась научно-практическая конференция «Профилактика и лечение артериальной гипертензии  в Украине», которая собрала около 250 специалистов из различных регионов Украины. Также в данном научном мероприятии принимали участие ведущие кардиологи из России, Испании и Швеции.
Вниманию читателей предлагаются резолюция конференции и фотоматериалы.

Науково-практична конференція, присвячена сучасним методам діагностики та лікування артеріальної гіпертензії, охоплювала наступні проблемні питання: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет і порушення метаболізму, фактори серцево-судинного ризику й артеріальна гіпертензія, церебральні захворювання й артеріальна гіпертензія, безпечність медикаментозного лікування, блокатори ангіотензинових рецепторів і бета-адреноблокаторів: спірні та невирішені питання, захворювання нирок та артеріальна гіпертензія, невідкладні стани при артеріальній гіпертензії, її вікові аспекти, сучасні стратегії та рекомендації, положення щодо додаткових інвазивних методів лікування, мета та завдання Постанови Кабінету Міністрів про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою.

У роботі конференції взяли участь близько 250 лікарів та науковців з усіх областей України, а також фахівці з Росії, Іспанії та Швеції.

У рамках конференції проведено круглий стіл «Чи потрібні бета-блокатори для лікування артеріальної гіпертензії» і проблемну дискусію щодо позиції Європейського товариства гіпертензії, Асоціації кардіологів України та ВГО «Проти гіпертензії» щодо застосування черезшкірної транслюмінальної абляції ниркових нервів у лікуванні резистентної гіпертензії.

Провідними вченими України, Росії, Швеції та Іспанії прочитано 38 доповідей і лекцій з актуальних питань патогенезу, діагностики, лікування і профілактики артеріальної гіпертензії та її ускладнень, супутніх станів, побічних дій антигіпертензивних препаратів; проведено обговорення рекомендацій Асоціації кардіологів України з профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, нових стандартів ведення і лікування артеріальної гіпертензії, затверджених МОЗ України.

Під час обговорення виступів і дискусій на конференції визначені наступні перспективні напрями наукових досліджень і заходи в практичній кардіології:

1. Постійне формування позитивної мотивації у населення щодо необхідності профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Створення інформаційного простору щодо здорового способу життя та профілактики серцево-судинних захворювань на державному рівні.

2. Забезпечення керівниками органів Управління охорони здоров’я розповсюдження розроблених санітарно-просвітницьких матеріалів для населення, що пропагують здоровий спосіб життя. Активне залучення медичних сестер, фельдшерів і працівників аптек до пропаганди медико-санітарних знань і профілактики артеріальної гіпертензії серед населення.

3. Удосконалення програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників лікувально-профілактичних закладів із питань профілактики та лікування артеріальної гіпертензії для подолання лікарської інерції у веденні пацієнта з артеріальною гіпертензією.

4. Поєднання зусиль кардіологів, неврологів, терапевтів і сімейних лікарів у розв’язанні проблем артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень.

5. Уніфікація підходів щодо класифікації, діагнос­тики і терапевтичних втручань при невідкладних станах, пов’язаних з артеріальною гіпертензією, для фахівців різних спеціальностей: кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, анестезіологів, неврологів, лікарів швидкої допомоги.

6. Розробка системи етапної медичної реабілітації хворих з артеріальною гіпертензією, удосконалення системи лікування і реабілітації хворих на цереброваскулярні захворювання.

7. Вивчення багатофакторних впливів, де однією зі складових є артеріальна гіпертензія, на захворюваність та смертність населення.

8. Забезпечення моніторингу епідеміологічної ситуації щодо артеріальної гіпертензії та факторів ризику її виникнення.

9. Експертна оцінка причин смерті працездатного населення країни від серцево-судинних захворювань і оцінки втрат, пов’язаних з артеріальною гіпертензією.

10. Сприяти виконанню Постанови Кабінету Міністрів про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою.

11. Затвердження положення позиції Європейського товариства гіпертензії, Асоціації кардіологів України та ВГО «Проти гіпертензії» щодо застосування черезшкірної транслюмінальної абляції ниркових нервів у лікуванні резистентної гіпертензії.

12. Проведення науково-практичних конференцій із проблем профілактики, діагностики та лікування артеріальної гіпертензії щорічно в різних регіонах України.Back to issue