Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 5 (40) 2012

Back to issue

Зміни генотипів ротавірусів за роками у дітей в Україні

Authors: Чернишова Л.І., Радіонова Н.М., Юрченко І.В., Демчишина І.В., Котлік Л.С., Касьян О.І., Самойлович О.О. -Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Одеський державний медичний університет, Центральна СЕС, м. Київ, Одеська обласна СЕС, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, Республіканський науково-практичний центр епідеміології і мікробіології, Регіональна референс-лабораторія ВООЗ із досліджень ротавірусної інфекції, м. Мінськ (Білорусь)

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Авторами прослідковано зміни за останні роки генотипів ротавірусів, які викликають ГКІ у дітей віком до 5 років. Встановлено, що протягом останніх п’яти років (2007–2011) генотипи ротавірусів, проти яких доведено ефективність сучасних вакцин, залишаються основними збудниками ротавірусних гастроентеритів у дітей до 5-річного віку.

Авторами прослежены изменения за последние годы генотипов ротавирусов, которые вызывают ОКИ у детей в возрасте до 5 лет. Установлено, что на протяжении последних пяти лет (2007–2011) генотипы ротавирусов, против которых доказана эффективность современных вакцин, остаются основными возбудителями ротавирусных гастроэнтеритов у детей до 5-летнего возраста.

The authors have retraced the changes of rotavirus genotypes in recent years, which induce acute enteric infections in children under 5 years of age. It is established that within last 5 years (2007–2011) rotavirus genotypes, against which the efficacy of modern vaccines was proved, remain main causative agents of rotavirus gastroenteritis in children under 5 years of age.


Keywords

ротавіруси, генотип, діти, збудники.

ротавирусы, генотип, дети, возбудители.

rotavirus, genotype, children, causative agents.

В Україні, за даними статистичного управління МОЗ, захворюваність на гострі кишкові інфекції (ГКІ, діареї) поступається лише гострим респіраторним захворюванням та вітряній віспі (у роки підйому захворюваності на цю інфекцію), тобто в цьому рейтингу займає третє місце. Кожен рік на гострі кишкові інфекції в Україні хворіє близько 50 000 дітей. Етіологічна структура ГКІ у дітей 1­го року життя в Україні (аналіз даних статистичного управління МОЗ 2011 р.) така: сальмонельоз — 4,3 %, шигельоз — 0,9 %, інші встановлені збудники — 67,9 %, з них ротавірус — 19,3 %, не встановлені збудники — 24 %, інші (лямбліоз, криптоспоридіоз) — 3 %. У 2011 році було зареєстровано 1652 випадки ротавірусної інфекції в дітей до 1 року, у 2010 році — 1476 випадків.

Виявлення ротавірусів за роками збільшується завдяки появі можливостей для визначення їх антигенів у випорожненнях, в основному з використанням швидких тестів.

За нашими попередніми даними, в половини дітей віком до 5 років із гострими кишковими інфекціями причиною госпіталізації є ротавірусна інфекція. У холодну пору року майже в 90 % госпіталізованих в інфекційні стаціонари дітей до 5 років із гострим гастроентеритом виявляється ротавірусна інфекція [1]. Відомо багато генотипів ротавірусів, але, за нашими даними, основними збудниками ГКІ ще в 2007 році в Україні, як і в інших країнах, були переважно 5 видів ротавірусів: G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8], серед виявлених видів лідером був генотип G1P[8] [2–4]. Генотип G1P[8] входить до складу вакцини проти ротавірусної інфекції Ротарикс, яка застосовується вже в Національних календарях країн ЄС (Австрії, Бельгії і Люксембургу), та зареєстрована у 32 країнах Європейського регіону ВООЗ і в тому числі доступна в Україні з березня 2011 року, з 2011 року введена в календар щеплень (Наказ МОЗ № 595 від 16.09.2011 р.) як рекомендована. У клінічних дослідженнях доведено, що вакцина забезпечує захист від тяжкої ротавірусної інфекції, що викликається іншими значно поширеними штамами ротавірусів, таких як G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8] [5].

Загальновідомим та добре вивченим є факт мінливості циркулюючих штамів ротавірусів залежно від географічної зони та сезону. Щорічно у світовій літературі з’являються повідомлення про випадки ГКІ, що спричиняються іншими генотипами ротавірусів. В Україні даних про зміну генотипів ротавірусів, що викликають ГКІ, поки ще немає.

Мета даної роботи — прослідкувати зміни за останні роки генотипів ротавірусів, що викликають ГКІ у дітей віком до 5 років.

Матеріали і методи 

За підтримки ВООЗ у кінці 2006 року розпочався дозорний епіднагляд за ротавірусною інфекцією серед госпіталізованих дітей віком до 5 років за типовим протоколом ВООЗ. В епіднагляд за Наказом МОЗ було включено дитячі інфекційні стаціонари Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 і Одеської клінічної інфекційної лікарні. Критерії включення: вік до 5 років (0–59 місяців), госпіталізація з приводу гострої (тобто £ 14 днів) водянистої діареї/гастроентериту. Критеріями виключення з дослідження були: наявність у випорожненнях крові і переведення дітей з інших лікарень або відділень. Зразки випорожнень збиралися протягом 48 годин від надходження в стаціонар, щоб виключити внутрішньолікарняну інфекцію.

Зразки випорожнень доставлялися до вірусологічних лабораторій СЕС. Визначався антиген ротавірусу ІФА. Генотипування виділених ротавірусів здійснювалося в референс­лабораторії ВООЗ (Велика Британія, Лондон — у 2007 році, Республіка Білорусь, м. Мінськ — з 2008 року).

Результати та їх обговорення

У дослідження було включено 7597 дітей віком до 5 років, які госпіталізувалися в інфекційні відділення дозорних стаціонарів із гострими гастроентеритами (ГКІ). Особливістю дослідження було те, що обстеження на ротавірус проходили майже всі госпіталізовані діти віком до 5 років. Відсоток виявлення ротавірусної інфекції серед обстежених дітей у стаціонарах міст Києва і Одеси за 5 років спостереження наведено в табл. 1.

Як видно з даних табл. 1, майже у половини госпіталізованих дітей віком до 5 років причиною госпіталізації була ротавірусна інфекція. У холодні місяці як в Одесі, так і в Києві стаціонари заповнюються практично повністю дітьми з ротавірусною інфекцією.

Порівняльна характеристика генотипів ротавірусів за роками (2007–2011) у госпіталізованих дітей у стаціонар м. Києва наведена в табл. 2.

З даних табл. 2 видно, що на початку дослідження серед основних генотипів ротавірусів, які були збудниками ГКІ у дітей до 5 років, лідером був генотип G1P[8], частка якого в етіології ГКІ зменшилася у 2011 році. Інший основний генотип G4P[8] набирав поступово лідерство як збудник ГКІ і у 2011 році став провідним. Генотип G9P8, навпаки, втрачав свою силу як збудник ГКІ, а у 2011 році зовсім не визначався в госпіталізованих дітей у місті Києві. Інші генотипи, окрім основних, зустрічалися в по­одиноких випадках, тільки у 2008 році генотип G9P4 виділявся майже у 13 % дітей із ГКІ. Разом нові генотипи за роками зустрічалися не більше 15 % (від 7,5 до 14,8 %).

Отже, за всі роки спостереження причиною госпіталізації дітей із ГКІ у місті Києві були так звані основні генотипи ротавірусів. За роками мінялося лише лідерство окремих генотипів. Нові генотипи ротавірусів виявлялися епізодично і не закріплялися як постійні збудники ГКІ.

Порівняльна характеристика генотипів ротавірусів за роками (2007–2011) у госпіталізованих дітей у стаціонар м. Одеси наведена в табл. 3.

З табл. 3 видно, що в Одесі протягом 5 років спостереження ГКІ у госпіталізованих дітей викликалися основними п’ятьма генотипами ротавірусів. На початку дослідження лідером серед них був генотип G1P[8], як і в Києві, він поступивуся своєю перевагою генотипу G4P[8] у 2011 році. Лідером серед основних збудників ротавірусної інфекції у місті Одесі у 2010 році був генотип G3P[8], але у 2011 році він це лідерство втратив. Генотип G9P8, як і у госпіталізованих дітей у місті Києві, втрачав свою силу як збудник ГКІ і у 2011 році зовсім не визначався. Інші генотипи, окрім основних, зустрічалися, як і в Києві, у поодиноких випадках, тільки у 2008 році генотип G2P[6] виділявся майже у 8 % дітей із ГКІ. Разом нові генотипи за роками зустрічалися не більше 10 % (від 3,2 до 9,9 %).

Отже, в Одесі, як і в Києві, за роками змінювалося лише співвідношення основних штамів ротавірусів — збудників ГКІ, що стають причиною госпіталізації дітей до 5­річного віку. Зміни у співвідношенні основних генотипів ротавірусів при ГКІ у дітей вивчалися після введення вакцини Ротарикс в Австрії [6] і Бельгії [7]. При цьому ефективність вакцини Ротарикс залишалася високою, захворюваність на ротавірусну інфекцію знижувалася.

У місті Одесі у дітей із ГКІ було виділено 11 варіантів рідкісних поодиноких генотипів ротавірусів, у Києві — 10. Не вдалося протипувати антиген G у 2 штамів ротавірусу в дітей із ГКІ в місті Києві і у 2 штамів — у місті Одесі. Нетипованими за P­антигеном залишилися 3 штами ротавірусів, які були виділені при ГКІ у дітей, госпіталізованих у місті Одесі.

Варіантів ротавірусів за G­антигеном було 5 у дітей із Києва [1–4, 9]. Ті ж самі варіанти зустрічалися в дітей з Одеси, але у 2009 визначався ще один — G12 (1 випадок). Варіантів ротавірусів за Р­антигеном було 3 у дітей із Києва [4, 6, 8] і 4 у дітей із Одеси [4, 6, 8, 9]. При цьому ротавіруси з антигеном Р9 були виділені в поодиноких випадках тільки у 2008 (1 випадок) та 2010 (1 випадок) роках.

Висновки

1. Генотипи ротавірусів, проти яких доведено ефективність сучасних вакцин, залишаються протягом п’яти років (2007–2011) основними збудниками ротавірусних гастроентеритів (ГКІ) у дітей до 5­річного віку в Україні.

2. За роками змінюється лише співвідношення основних п’яти варіантів генотипів ротавірусів, що спричиняють тяжкі ГКІ у дітей віком до 5 років, що стає приводом до їх госпіталізації.

3. Відмінності в дозорних містах (Київ, Одеса) стосуються також тільки деяких особливостей співвідношення основних генотипів ротавірусів.


Bibliography

1. Чернишова Л.І. Проблема ротавірусної діареї у дітей // Современная педиатрия. — 2011. — № 1(35). — С. 1­4.

2. Чернишова Л.І. Нові можливості захисту від ротавірусної діареї у дітей // ПАГ. — 2011. — № 2. — С. 51­55.

3. Parashar U.D. et al. // Emerg. Infect. Dis. — 1998. — 4(4). — 561­570.

4. Santos N. et al. Global distribution of rotavirus serotypes/genotypes and its implication for the development and implementation of an effective rotavirus vaccine // Rev. Med. Virol. — 2005. — 15. — 29­56.

5. Vesikari T. et al. Efficacy of human rotavirus vaccine against rotavirus gastroenteritis during the first two years of life in European infants: randomized, double­blind controlled study // Lancet. — 2007. — 370. — 1757­1763.

6. Van Effelterre T. et al. A mathematical model of the indirect effects of rotavirus vaccination // Epidemiol. Infect. — 2010. — 138. — 884­897.

7. Pitzer V.E. et al. Demographic variability, vaccination, and the statiotemporal dynamics of rotavirus epidemics // Science. — 2009. — 325. — 290­294.


Back to issue