Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" 1 (36) 2012

Back to issue

Вітаємо з ювілеєм Людмилу Костянтинівну Пархоменко!

01.01.2012 року визначає свій сімдесятий день народження чудова жінка, лікар, вчений, професор Людмила Костянтинівна Пархоменко.

Людмила Костянтинівна народилась у Хабаровському краї, у сім’ї службовців. Суворий край, сувора зима випестували міцну цілеспрямовану людину, яка є взірцем для оточуючих. З дитинства мріяла Людмила Костянтинівна про професію лікаря. Після закінчення школи Л.К. Пархоменко вступила до Харківського медичного інституту на факультет педіатрії. У роки навчання в інституті Людмила Костянтинівна була однією з найкращих студенток як за тягою до знань, так і за активною суспільною діяльністю.

Після закінчення медичного інституту одержала диплом зі спеціальності «педіатрія». Працювала три роки старшим лаборантом, а потім асистентом кафедри госпітальної педіатрії ХМІ. З середини вісімдесятих років Л.К. Пархоменко є молодшим науковим співробітником Українського НДІ охорони здоров’я дітей та підлітків, займається науковою роботою.

Блискуче захищає кандидатську дисертацію з теми «Лікувальна фізкультура у терапії дітей та підлітків з ожирінням». З кінця вісімдесятих років до теперішнього часу Людмила Костянтинівна працює в Українському інституті удосконалення лікарів, який сьогодні має назву Харківська медична академія післядипломної освіти.

На кафедрі фізіології і патології підліткового віку Людмила Костянтинівна пройшла шлях від асистента до професора та завідувача кафедри, що тепер має назву кафедра підліткової медицини.

У 1986 році Людмила Костянтинівна захистила докторську дисертацію з теми «Обґрунтування системи заходів щодо боротьби з виразковою хворобою у дітей та підлітків». Проблемами підлітків Л.К. Пархоменко опікується на всьому своєму науковому шляху. Захист кандидатської дисертації збігся з відкриттям кафедри фізіології і патології підліткового віку, яка й стала колискою, що випестувала Людмилу Костянтинівну як лікаря, педагога, вченого, організатора.

Л.К. Пархоменко з усім жаром своєї душі займається питаннями підліткової медицини. Вона брала активну участь у виділенні медичної спеціальності «підліткова терапія». На усіх з’їздах, конференціях, симпозіумах Л.К. Пархоменко звертається до слухачів, закликаючи їх зрозуміти проблеми підліткового віку. Розуміючи значимість підліткового віку як періоду становлення особистості людини, Л.К. Пархоменко з перших етапів створення в Україні клінік, дружніх до молоді, активно співпрацює з ЮНІСЕФ. Займається розробкою питань організації медичної допомоги підліткам, за завданням МОЗ України входить до складу робочої групи з питань підготовки національних підручників для студентів ВНЗ IV рівня акредитації, лікарів­інтернів та слухачів закладів післядипломної освіти. Є експертом МОЗ України в комісіях з оцінки якості діяльності клінік, дружніх до молоді, членом Координаційної ради МОЗ України спільно з ЮНІСЕФ з питань впровадження дружніх до молоді послуг, експертом комісій МОЗ та ЮНІСЕФ з актуальних питань підліткової медицини:

— з питань національної адаптації інструкторів ВООЗ для вимірювання якості й охоплення дружніми до молоді медичними послугами;

— з розробки протоколів медичного догляду за дітьми до 17 років.

Професор Л.К. Пархоменко — співавтор методичних рекомендацій МОЗ України:

— «Надання медико­соціальних послуг дітям і молоді на основі дружнього підходу», підготовленої за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у 2009 році;

— Орієнтаційних програм «Здоров’я підлітків» для викладачів;

— «Здоров’я підлітків» для медичних працівників та інших спеціалістів, які надають медико­соціальні послуги підліткам (2009);

— Керівництва з проведення оцінки/переоцінки центру (відділення, кабінету) медико­соціальної допомоги підліткам та молоді на відповідність статусу «Клініка, дружня до молоді» (2010).

Наукова робота Л.К. Пархоменко присвячена вивченню проблем гастроентерології. Вона брала активну участь у роботі гастроентерологічних тижнів у Росії, Іспанії, Югославії, Австрії. Була членом редакційної ради російських журналів «Гастроентерологія, гематологія та колопроктологія», «Клінічна медицина».

У теперішній час Людмила Костянтинівна — член редакційної ради журналу «Здоров’я дитини», член редакційної колегії журналу «Сучасна педіатрія», член республіканської проблемної комісії «Охорона здоров’я дітей та підлітків». Бере участь у з’їздах, конгресах із педіатрії, які проводяться в Україні. Вона автор більш ніж 300 наукових праць. Під її редакцією надруковане перше та єдине в Україні керівництво з підліткової медицини «Ювенологія». Наукові розробки професора Л.К. Пархоменко відомі далеко за межами України. Л.К. Пархоменко — талановитий організатор. З 2000 року вона очолює спеціалізовану вчену раду для захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора наук за спеціальністю 14.01.10 «педіатрія», яка визнана вченими всієї України.

Людмила Костянтинівна користується повагою та заслуженим авторитетом як серед учених та професорів, так і серед підліткових лікарів нашої країни. Її ентузіазм, впевненість у необхідності медичної та психологічної допомоги підліткам, любов до них сповна передаються як лікарям, так і її учням.

Людмила Костянтинівна створила школу підліткових терапевтів, своїх однодумців. Колектив кафедри підліткової медицини — це все її учні. Під її керівництвом захищено 10 кандидатських та 2 докторських дисертації.

Її педагогічна майстерність є взірцем для колег та учнів. Людмила Костянтинівна доброзичлива та чуйна людина, яка завжди зрозуміє та допоможе у вирішенні будь­якого питання.

Л.К. Пархоменко є високим професіоналом, кваліфікованим лікарем, який нікому й ніколи не відмовляє у допомозі та пораді. Професор Л.К. Пархоменко постійно здійснює лікувально­консультативну допомогу в інституті охорони здоров’я дітей та підлітків НАМНУ та в поліклініках міста.

 

Вельмишановна Людмило Костянтинівно!

Дорогий учителю і наставнику!

Ваш високий професіоналізм, енергійність, завзятість, повага до оточуючих, вміння йти назустріч людям, натхнення, краса як людини та чарівної, справжньої жінки з великої літери є для нас незаперечними.

Ми вчимося у вас та намагаємося наслідувати вас.

Ви — наша люба, дорогоцінна людина, колега, добрий товариш!

Щастя Вам, здоров’я, успіхів завжди та в усьому бажає колектив кафедри підліткової медицини ХМАПО.

 

Колектив кафедри підліткової медицини

Харківської медичної академії післядипломної освіти


Similar articles

Child health status — the future of the country (part 2)
Authors: Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С., Моісеєнко Р.О., Виговська О.В., Кривопустов С.П., Заболотько В.М., Аряєв М.Л., Абатуров О.Є., Крючко Т.О., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Крамарьов С.О., Петренко В.І., Левицький А.Ф., Марушко Ю.В., Марушко Т.В., П’ятницький Ю.С., Шадрін О.Г., Муквіч О.М., Микичак І.В., Косовська Т.П., Лисак В.П., Сороколат Ю.В., Терещенко А.В., Банадига Н.В., Беш Л.В., Больбот Ю.К., Боярська Л.М., Волосянко А.Б., Гончарь М.О., Дудник В.М., Зубаренко О.В., Клименко Т.М., Колоскова О.К., Леженко Г.О., Овчаренко Л.С., Сенаторова А.С., Сміян О.І., Сорокман Т.В., Стоєва Т.В., Чернишова О.Є., Цодікова О.А., Бондаренко Т.В., Голяк М.В., Знак О.Р., Єфремова Н.М., Карчевич Т.Є., Лук’яненко О.В., Луньова А.В., Марченко Н.М., Михно С.Л., Писаренко С.Г., Покотілова Т.М., Рубанова Є.І., Сташко О.В., Шмалько Н.О., Щербинська К.М., Мозирська О.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Центр медичної статистики МОЗ України, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 13, №2, 2018
Date: 2018.05.24
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue