Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 5(25) 2012

Back to issue

Порівняння впливу різних доз статинів на рівень ліпідів крові у хворих на цукровий діабет: результати дослідження VOYAGER

Authors: Karlson B.W., Barter P.J., Palmer M.K., Lundman P., Nicholls S.J.

Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Sections: News

print version

Передумови та мета. Цукровий діабет — відомий фактор ризику серцево-судинних захворювань, що призводить до збільшення кількості серцево-судинних подій і високої смертності. Згідно з рекомендаціями, статини призначають хворим на цукровий діабет з метою досягнення цільових рівнів холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) 100 мг/дл (–1) (~ 2,5 ммоль/л (–1)), 80 (~ 2,0 ммоль/л (–1 )) або 70 мг/дл (–1) (~ 1,8 ммоль/л (–1)), особливо в пацієнтів високого ризику. Даний аналіз використовує базу даних дослідження VOYAGER (дані метааналізу терапії статинами серед пацієнтів різних груп ризику: вплив розувастатину, аторвастатину й симвастатину) для того, щоб оцінити вплив різних доз розувастатину, аторвастатину і симвастатину на рівень ліпідів крові в пацієнтів із цукровим діабетом.

Методи і результати. До бази даних VOYAGER увійшли індивідуальні дані пацієнтів із 37 досліджень, у яких проводилось порівняння активності препаратів розувастатин, аторвастатин або симвастатин. З 32 258 пацієнтів, включених у дані дослідження, 8859 (27,5 %) хворіли на цукровий діабет. Розувастатин виявився найбільш ефективним серед даних трьох статинів як у простому зниженні рівнів ХС ЛПНЩ, так і в досягненні цільових рівнів ХС ЛПНЩ < 70 мг/дл (–1). Крім того, спостерігалося більш виражене, ніж у групі аторвастатину, підвищення рівнів холестерину ліпопротеїдів високої щільності серед осіб із цукровим діабетом. Отримані результати також узгоджуються з результатами VOYAGER, отриманими для загальної популяції.

Висновок. Даний метааналіз за участі 8859 пацієнтів із цукровим діабетом показав сприятливий вплив на рівень ліпідів усіх трьох досліджуваних статинів аналогічно результатам VOYAGER для загальної популяції. А отже, важливість використання ефективних статинів у ефективній дозі для досягнення цільових рівнів показників ліпідемії при лікуванні пацієнтів високого ризику безсумнівна.

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. — Jun 2012.


Similar articles

Застосування статинів у профілактиці серцево-судинних захворювань (огляд літератури)
Authors: Анікєєва Т.В. — д.м.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" Кардиология и ревматология (529) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Rheumatology, Cardiology
Sections: Specialist manual
Артеріальна гіпертензія та застосування статинів у світлі нових досліджень та рекомендацій
Authors: Сіренко Ю.М., Рековець О.Л. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
"Hypertension" 2 (40) 2015
Date: 2015.07.07
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Важливе з конгресу Європейського товариства кардіологів (30.08–4.09.2013 р., м. Амстердам, Нідерланди)
Authors: Г.Д. Радченко - провідний науковий співробітник відділення симптоматичних артеріальних гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, д.м.н.
"Hypertension" 5 (31) 2013
Date: 2013.11.14
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Medical forums

Back to issue