Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 5(25) 2012

Back to issue

Прийом статинів пов''язаний із розвитком катаракти

Authors: Machan C.M., Hrynchak P.K., Irving E.L.

Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Sections: News

print version

Згідно з результатами нового дослідження Waterloo Eye Study, статини збільшують ризик появи вікової катаракти більш ніж на 50 %. А серед пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, які використовують статини, як повідомляють дослідники, ризик розвитку катаракти зростає ще більше. «Біоеквівалентність даних результатів полягає в тому, що кристалічна мембрана кришталика потребує високого рівня холестерину для правильного розвитку епітеліальних клітин і його прозорості», пишуть Dr Carolyn Machan та ін. (University of Waterloo, ON) у серпневому номері журналу Optometry and Vision Science. «Збільшення випадків катаракти було відмічене в тварин і людей зі спадковим дефіцитом холестерину, тому можна говорити про існування ризику того, що статини можуть інгібувати біосинтез холестерину в кришталику людини». На прохання прокоментувати дану статтю для Heart Wire Dr. Richard Karas (Tufts University School of Medicine, Boston, MA) називає ці висновки «цікавим спостереженням, [що] не є тривожним». Існує, як він каже, можливість того, що статини можуть збільшити ризик розвитку катаракти, але дана патологія зору в будь-якому разі зустрічається у всіх осіб певного віку, говорить він, додаючи, що немає необхідності в подальшому вивченні цього взаємозв’язку.

Дослідження Waterloo Eye Study включало в себе майже 6500 пацієнтів

У кінцевий аналіз було включено 6397 пацієнтів із цукровим діабетом та без нього. Як відзначають самі дослідники, цукровий діабет — це самостійний фактор ризику розвитку катаракти, тому було проведено розподілення групи аналізу поширеності катаракти в пацієнтів з цукровим діабетом, які приймали статини (n = 452), і тих, які приймали статини, але при цьому не страждали від цукрового діабету (n = 5884). Середній вік пацієнтів із цукровим діабетом виявився на 14 років більшим, ніж осіб без діабету, а частка жінок у групі цукрового діабету була дещо вищою. Поширеність застосування статинів серед пацієнтів віком 38 років і старше становила 56 % для осіб із цукровим діабетом 2-го типу і 16 % для пацієнтів без діабету.

У дослідженні цукровий діабет був пов’язаний із підвищенням на 86 % ризику розвитку катаракти (відношення шансів [ВШ] 1,86, 95% ДІ 1,34–2,59) протягом усього життя після стандартизації за віком, жіночою статтю, палінням, артеріальним тиском. Діагноз цукрового діабету був також пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку різних підтипів катаракти: на 84 % збільшувався ризик склерозу ядра, на 38 % був вищим ризик коркової катаракти і на 52 % зростав ризик виникнення задньокапсулярної катаракти.

Застосування статинів також було пов’язане зі значним збільшенням ризику розвитку вікової катаракти (ВШ 1,57, 95% ДІ 1,15–2,13), а також зростав ризик появи окремих підтипів захворювання, у тому числі відмічалось зростання на 48 % ризику склерозу ядра й на 48 % — ризику задньої субкапсулярної катаракти, але не було доведено підвищення ризику коркової катаракти.

Аналізуючи поширеність катаракти серед пацієнтів з діабетом або без нього, які приймали статини, Machan і його колеги виявили, що поширеність катаракти зростає більш швидкими темпами серед пацієнтів із цукровим діабетом, які використовували статини. «Поширеність катаракти повільніше за все зростала серед пацієнтів без діабету, які не приймали статини».

Це застереження про існування потенційної проблеми, але це ще не проблема

У своїй бесіді з Heart Wire Karas сказав, що без пригнічення розвитку катаракти, яка, як він додав, є «подією, що впливає на життя», ІМ, інсульт та діабет, тим не менш, можуть завдати значно більш серйозної шкоди здоров’ю або якості життя. Він зазначив, що коли статини вперше з’явилися на ринку, були деякі побоювання щодо того, що препарати для зниження рівня холестерину можуть викликати катаракту, у результаті чого деякі лікарі рекомендували пацієнтам проходити обстеження очей перед початком лікування.

«Потім, як це часто буває, коли було розглянуто великі бази даних, побоювання з приводу катаракти вщухли, — сказав Karas. — Я часто розповідаю про те, що ми бачили дослідження, які вказували на здатність статинів викликати хворобу Альцгеймера, остеопороз і рак окрім всього іншого, хоча будь-яке з них, якщо розглядати ці дослідження загалом, не виглядало правдивим». Крім того, як він каже, у даному дослідженні не було ніякої інформації про дози статинів, що використовувались, і про те, як довго пацієнти приймали препарати. Такі дані необхідні для того, щоб мати більш повне уявлення про існування потенційного взаємозв’язку між статинами та розвитком катаракти.

Karas також зазначив, що дослідники використовували дуже чутливі методи для діагностики катаракти, і це важливий момент, адже багато з цих виявлених випадків катаракти, можливо, не мали жодних симптомів. Насправді, зазначає він, у 70 років у всіх пацієнтів, з діабетом або без нього, виникає катаракта, але не всі подібні випадки є клінічно значущими, оскільки при досягненні цього віку потребували оперативного лікування катаракти не 100 % осіб.

«Це вдала стаття, цікаве спостереження, але воно не носить характеру тривожного повідомлення, адже не може бути підґрунтям для створення рекомендацій із проведення скринінгу усіх пацієнтів, що проходять терапію статинами, — сказав Karas. — Я думаю, що це спостереження ставить нові питання і тому може бути виправданням для проведення надалі додаткових досліджень за участі більшої популяції пацієнтів. Крім того, воно підвищує рівень обізнаності про можливості розгляду даної проблеми, але саме по собі це дослі­дження не підтверджує, що катаракта — це спірне питання».

August 13, 2012 (Waterloo, Ontario)

 Age-related cataract is associated with type diabetes and statin use
Optom. Vis. Sci
. — 2012. — 89. — 1165-1171.


Similar articles

Важливе з конгресу Європейського товариства кардіологів (30.08–4.09.2013 р., м. Амстердам, Нідерланди)
Authors: Г.Д. Радченко - провідний науковий співробітник відділення симптоматичних артеріальних гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, д.м.н.
"Hypertension" 5 (31) 2013
Date: 2013.11.14
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Medical forums

Back to issue