Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 5(25) 2012

Back to issue

Групи крові за системою AB0 - фактор ризику розвитку ішемічної хвороби серця

Authors: Michael O’Riordan

Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Sections: News

print version

Дані двох проспективних когортних досліджень встановили, що деякі групи крові за системою АВ0 — фактор ризику розвитку ішемічної хвороби серця [1]. Люди з групами крові A, B, AB відзначались більшою схильністю (від 5 до 23 %) до розвитку ішемічної хвороби серця порівняно з суб’єктами з групою крові 0, і цей зв’язок залишився незмінним після стандартизації за іншими факторами ризику або харчовими факторами.

В аналіз, який був проведений групою дослідників на чолі з Dr. Meian He (Harvard School of Public Health, Boston, MA), увійшли 62 073 жінки з дослідження Nurses’ Health Study (NHS) і 27 428 чоловіків з дослідження Health Professionals Follow-up Study (HPFS), що було опубліковано у вересневому номері журналу Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

У NHS і HPFS частота випадків ішемічної хвороби серця на 100 000 людино-років складали 125, 128, 142 і 161 для жінок з групами крові 0, A, B, AB відповідно, 373, 382, 387 і 524 для чоловіків з групами крові 0, A, B, AB відповідно. Порівняно з особами з групою крові 0 в осіб із групами крові A, B або AB відбулося підвищення ризику розвитку ішемічної хвороби серця на 5, 11 і 23 % з поправкою моделі на вік. Цей зв’язок істотно не змінився в багатовимірній моделі з поправкою на ризик (табл. 1).

Дослідники також провели аналіз з метою вивчення ризику розвитку ішемічної хвороби серця в пацієнтів із не-0 групою крові. Порівняно з особами з групою крові 0 серед осіб, які мали групи крові A, B, AB, відзначалося підвищення ризику розвитку ішемічної хвороби серця на 9 %, і ця небезпечна тенденція залишалась незмінною після внесення поправок на інші фактори ризику. Крім того, шляхом сукупного аналізу NHS і HPFS із чотирма іншими проспективними дослідженнями, тобто аналізу, який включив 114 648 суб’єктів, було встановлено, що в пацієнтів із не-0 групою крові відмічалось підвищення ризику розвитку ішемічної хвороби серця на 6 % порівняно з особами з 0 групою крові.

На думку дослідників, у цілому трохи понад 6 % випадків коронарних хвороб серця були пов’язані з групами крові A, B або AB.

З точки зору можливих механізмів підвищення ризику дослідники зазначають, що в не-0 осіб рівні плазмового чинника — VIII фактора фон Віллебранда приблизно на 25 % вище, ніж в осіб із групою крові 0. Підвищені рівні VIII фактора Віллебранда раніше вже визнавали фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця.

«Фактор Віллебранда відіграє важливу роль у гемостазі й тромбозі, оскільки він є медіатором адгезії тромбоцитів до судинної стінки, особливо при високих швидкостях зміщення в умовах стресу, — пояснюють дослідники. — Поряд із фібриногеном фактор Віллебранда також бере участь в агрегації тромбоцитів і відіграє важливу роль у розвитку атеросклерозу». Крім того, було показано, що в осіб із групою крові А відзначалися більш високі рівні загального холестерину і ХС ЛПНЩ.

August 14, 2012 (Boston, Massachusetts)

He M., Wolpin B., Rexrode K. et al. AB0 blood group and risk of coronary heart disease in two prospective cohort studies
Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. — 2012. — 32. — 2314-2320.


Similar articles

Гендерно-вікові та клініко-морфологічні залежності в контингенту хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу
Authors: Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Ukrainian journal of surgery 2 (25) 2014
Date: 2014.07.11
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Сучасні уявлення про механізми ураження судин при гіпертонічній хворобі та атеросклерозі
Authors: Фуштей І.М., Голдовський Б.М., Мочоний В.О., Сідь Є.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

"News of medicine and pharmacy" 12 (547) 2015
Date: 2015.12.16
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue