Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 6 (41) 2012

Back to issue

XIV Сідельниковські читання

Відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково­практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2012 році», що затверджений МОЗ України та НАМН України, XIV (щорічна) Всеукраїнська науково­практична конференція «Актуальні питання педіатрії» відбулася 12–14 вересня 2012 року у м. Судак.

У роботі цієї конференції взяли участь понад 750 педіатрів та сімейних лікарів з усіх областей України. Серед учасників читань — провідні вчені з України, Росії, Німеччини та Іспанії.

Дитячі лікарі з усіх областей нашої країни, науковці та освітяни України вшанували пам’ять видатного українського вченого­педіатра, члена­кореспондента СРСР, НАН, АМН України, РАМН, професора Віктора Михайловича Сідельникова та обмінялися думками з найбільш актуальних питань сучасної педіатрії.

Конференцію було відкрито привітаннями від МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського.

Заступник директора Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки — начальник відділу освіти та науки МОЗ України, член­кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець підкреслив значення безперервного професійного розвитку дитячих та сімейних лікарів для розв’язання актуальних проблем медицини дитинства.

Головний педіатр МОЗ України професор В.В. Бережний наголосив на необхідності постійної підготовки та перепідготовки дитячих та сімейних лікарів, особливо з питань імунопрофілактики.

Завідувач відділення проблем алергії та реабілітації дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча пульмонологія» професор В.Ф. Лапшин зосередив свою увагу на питаннях впровадження досягнень сучасної науки в практику.

Протягом 3 днів форуму було проведено 5 пленарних та 2 секційних засідання. Особливу увагу було приділено обговоренню пріоритетних завдань педіатричної науки та практики в контексті реформування галузі охорони здоров’я, розв’язанню питань догляду за здоровою дитиною та її вигодовування, проблем діагностики, лікування та профілактики поширених захворювань дитячого віку.

Проведені майстер­класи та заслухані доповіді члена­кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця, професорів Л.І. Омельченко, В.В. Бережного, Л.І. Чернишової, В.Ф. Лапшина, О.Г. Шадріна, С.О. Крамарєва, Г.В. Бекетової, С.П. Кривопустова, Є.А. Пир’євої (Російська Федерація), J. Peter Guggenbichler (Німеччина), Eduardo Lopez­Huertas (Іспанія), Д.Д. Іванова, Ю.В. Марушка, М.М. Каладзе, О.Є. Абатурова, Н.В. Нагорної, Є.І. Юліша, Т.О. Крючко, Л.В. Квашніної, Г.С. Сенаторової, Л.В. Беш, Г.О. Леженко та багатьох інших учених в галузі педіатрії.

На секційному засіданні «Впровадження результатів наукових досліджень в практику» були докладно проаналізовані фрагменти дисертаційних досліджень. Проведено засідання «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» із звітами обласних позаштатних спеціалістів. Обговорені численні стендові доповіді науковців.

Також у межах конференції відбулася науково­методична нарада з актуальних питань викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах МОЗ України під головуванням академіка НАМН України, професора В.Г. Майданника, члена­кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця та професора О.Є. Абатурова. Зокрема, під час наради були обговорені питання створення національного підручника з педіатрії та сучасних стандартів підготовки лікарів, заслухані звіти завідувачів опорних кафедр педіатрії.

І в подальшому Сідельниковські читання будуть також щорічними, а вшанування пам’яті людини, ім’я якої золотими літерами занесене в історію вітчизняної педіатрії, буде сприяти покращенню здоров’я дітей. 

Наступні XV Сідельниковські читання заплановано провести 19–20 вересня 2013 року у м. Харкові.

Сайт конференції:

http://conference­sidelnikov.org.ua 

 Back to issue