Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 3(23) 2012

Back to issue

Короткотривала терапія проти довготривалої подвійної антитромбоцитарної терапії в пацієнтів після перенесеного коронарного стентування: рандомізоване багатоцентрове дослідження

Authors: Valgimigli M., Campo G.

Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Sections: News

print version

Історія. Усе ще залишаються недостатньо визначеними оптимальна тривалість подвійної антитромбоцитарної терапії та співвідношення ризику і користі довгострокової подвійної антитромбоцитарної терапії після перенесеного коронарного стентування. Ми оцінили вплив 6-місячного курсу подвійної антитромбоцитарної терапії порівняно з 24-місячною серед бажаючих пацієнтів, які перебували на збалансованому режимі харчування та медикаментозній терапії після постановки покритих або непокритих металевих стентів.

Методи і результати. Ми рандомізували 2013 пацієнтів після імплантації непокритих металевих стентів, зотаралімус-покритих, паклітаксел-покритих або еверолімус-покритих стентів. Після 30 днів спостереження пацієнтів у кожній групі було рандомізовано на групи 6-місячного або 24-місячного курсу лікування клопідогрелем додатково до аспірину. Первинною кінцевою точкою була комбінована смертність від будь-якої причини, інфаркт міокарда або інсульт. Кумулятивний ризик первинної кінцевої точки протягом 2 років становив 10,1 % у групі 24-місячного курсу подвійної антиагрегантної терапії порівняно з 10,0 % у групі 6-місячного курсу подвійної антиагрегантної терапії (відношення ризиків 0,98; 95% довірчий інтервал, 0,74–1,29, р = 0,91). Індивідуальний ризик смерті, інфаркту міокарда, інсульту або тромбування стента не відрізнявся між групами, однак був послідовно більш високим ризик кровотечі протягом 24 місяців у групі клопідогрелю відповідно до всіх створених визначень ризику кровотеч, у тому числі і нещодавно запропонованої proposedBleedingAcademicResearchConsortiumкласифікації.

Висновки. Курс терапії клопідогрелем протягом 24-місяців у пацієнтів, яким було встановлено як покриті, так і непокриті металеві стенти, достовірно не був ефективніший щодо зниження комбінованої смертності від будь-яких причин, інфарктів міокарда або порушення мозкового кровообігу порівняно із застосуванням упродовж 6 місяців клопідогрелю.

Valgimigli M., Campo G., Monti M.et al., on behalf of the PROlonging Dual antiplatelet treatment
after Grading stent-induced Intimal hyperplasia studY (PRODIGY) Investigators
Circulation. — 2012. — Mar 21.


Similar articles

Acute stent thrombosis in myocardial infarction complicated by cardiogenic shock in the presence of type 2 diabetes mellitus
Authors: Кияк Ю.Г., Лабінська О.Є., Галькевич М.П., Барнетт О.Ю., Кияк Г.Ю., Ковалишин В.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №8, 2018
Date: 2019.02.12
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue