Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" 3(23) 2012

Back to issue

У гіпертоніків з ожирінням або без нього виявляються аналогічні атеросклеротичні зміни

Як показало нещодавно проведене дослідження, у підлітків без ожиріння, хворих на артеріальну гіпертензію, виникають такі ж серцево-судинні ускладнення, як і в їх однолітків з ожирінням та артеріальною гіпертензією.

Як повідомляють BarbaraGlowińska-Olszewskaта співробітники Білостоцького медичного університету в Польщі, метаболічні порушення та ендотеліальна активація за оцінкою біомаркерів плазми крові були більш вираженими в осіб, які страждають від ожиріння. Автори стверджують, що індекс маси тіла незалежно пов’язаний з артеріальним тиском (АТ) у дітей, надмірна вага і ожиріння значно збільшують ризик гіпертензії. Крім того, у дітей та підлітків із гіпертензією виявлене зростання ранніх маркерів атеросклерозу. Проте «у переважній більшості раніше опублікованих досліджень була дуже висока частка хворих як із гіпертензією, так і з ожирінням, що відносить їх до групи високого ризику серцево-судинних захворювань», пояснюють Glowińska-Olszewska і колеги. Тому вони досліджували судинний статус, масу лівого шлуночка та біомаркери активації ендотелію в 79 нововиявлених підлітків із гіпертензією (45 з ожирінням та 34 без нього), середнім віком 15,1 року. У всіх пацієнтів відзначався рівень офісного систолічного та/або діастолічного артеріального тиску або еквівалентно 95-му процентилю за віком, статтю, або вище на три та більше пункти. Дослідники визначали товщину комплексу інтима-медіа (КІМ), опосередковану потоком дилатацію (ОПД) лівого шлуночка, індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) за допомогою ультразвуку. Вони також оцінили рівні молекул адгезії та запальних інтерлейкінів, а також рівні ліпідів та резистентності до інсуліну (Гомеостатична модель оцінки — HomeostaticModelAssessment[HOMA]). В осіб з ожирінням та артеріальною гіпертензією були значно більш високі рівні тригліцеридів, HOMA, інтерлейкіну-6, фактора некрозу пухлин a, розчинних молекул міжклітинної адгезії-1 та розчинного Е-селектину, ніж у пацієнтів із добрим контролем гіпертензії та в пацієнтів із АГ і без ожиріння. ОПД була значно нижчою в обох групах гіпертоніків: на 8,5 % у пацієнтів без ожиріння і на 8,1 % у осіб із ожирінням порівняно зі зниженням на 12,5 % у контрольній групі (р < 0,01). З іншого боку, показник КІМ був значно вищим в обох групах: на 0,52 мм у пацієнтів без ожиріння і на 0,54 мм у осіб із ожирінням проти 0,42 мм у пацієнтів контрольної групи. ІММЛШ був вищим в обох гіпертонічних групах з найвищим значенням в групі осіб без ожиріння, 37,8 г/м–2,7 проти 28,4 г/м–2,7 у контрольній групі (р = 0,003). Таким чином, дослідження показало, що в підлітків із ожирінням та артеріальною гіпертензією спостерігались зміни ліпідів у плазмі крові, резистентності до інсуліну та підвищення рівнів молекул адгезії й запальних маркерів, що вказують на підвищення в них серцево-судинного ризику. Проте автори пишуть, що ультразвукова оцінка виявила в цих підлітків ранні атеросклеротичні зміни, аналогічні до таких же в осіб їхнього віку із гіпертензією та без ожиріння. Це свідчить про те, додають вони, що молоді особи без ожиріння, хворі на артеріальну гіпертензію, незалежно від концентрації в плазмі крові відповідних маркерів, мають такий же серцево-судинний ризик, як і їх однолітки з ожирінням та артеріальною гіпертензією. «І на завершення: потенціальні механізми раннього розвитку атеросклерозу в підлітків з артеріальною гіпертензією, але без ожиріння потребують подальшої оцінки в перспективні дослідження, тому що ці фактори можуть значно відрізнятися від таких у людей з гіпертензією та ожирінням».

MedWire (www.medwire-news.md) is an independent clinical news service provided by Springer Healthcare Limited.
©Springer Healthcare Ltd; 2012.Back to issue