Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" 3(23) 2012

Back to issue

Метааналіз підтверджує існування новітнього статину «рівня аторвастатину»

Результати метааналізу свідчать, що пітавастатин і низькі дози аторвастатину відзначаються однаковою ефективністю й безпекою для лікування дисліпідемії.

Новітній статин пітавастатин мав переваги над аторвастатином у деяких аспектах, хоча клінічна значимість цих відмінностей ще не встановлена. Метааналіз був проведений Nalinee Poolsup (Університет Сілпакорн, Накхон Патом, Таїланд) і колегами, про що було повідомлено в журналі клінічної фармації та терапії. У ході пошуку електронних баз даних вони відібрали сім рандомізованих контро­льованих досліджень, у яких порівнювалась ефективність пітавастатину в рекомендованій дозі 2–4 мг/добу з аторвастатином у дозі 10–20 мг/добу за участі 1529 пацієнтів із дисліпідемією. Автори відзначають, що вони не виявили жодних доказів розбіжностей у популяції. Дослідження тривали від 8 до 52 тижнів, у всіх відзначались зміни рівнів ліпідів у відсотках порівняно із вихідними. У звіті Poolsup та співавт. було показано, що з погляду ефективності пітавастатин і аторвастатин були однаково ефективними у зниженні рівнів ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) (середня різниця 0,97 %), загального холестерину (1,22 %) і тригліцеридів (2,3 %). Крім того, пітавастатин був більш ефективним, ніж аторвастатин, у підвищенні рівнів ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) (середня різниця 1,78 %). Що стосується безпечності препаратів, ризик побічних реакцій істотно не розрізнявся між групами пітавастатину і аторвастатину (відношення ризиків 0,87). Найбільш частими подіями в обох групах були шлунково-кишкові симптоми, біль у м’язах, втома і головний біль. Обговорюючи дослідження, дослідники відзначили, що пітавастатин відзначається такими ж ефективністю й безпечністю, що й аторвастатин, а також має деякі потенційні переваги. До них відносять значно більшу ефективність щодо підвищення рівня ЛПВЩ і низьку схильність до цитохром-Р450-опосередкованих лікарських взаємодій. Вони пишуть: «Ще належить дослідити його ефективність порівняно з більш високими дозами аторвастатину... Крім того, слід встановити шляхом порівняння з іншими статинами довгострокові наслідки пітавастатину».

MedWire (www.medwire-news.md) is an independent clinical news service provided by Springer Healthcare Li­mited.
© Springer Healthcare Ltd; 2012.Back to issue