Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 3(23) 2012

Back to issue

Метааналіз підтверджує існування новітнього статину «рівня аторвастатину»

Результати метааналізу свідчать, що пітавастатин і низькі дози аторвастатину відзначаються однаковою ефективністю й безпекою для лікування дисліпідемії.

Новітній статин пітавастатин мав переваги над аторвастатином у деяких аспектах, хоча клінічна значимість цих відмінностей ще не встановлена. Метааналіз був проведений Nalinee Poolsup (Університет Сілпакорн, Накхон Патом, Таїланд) і колегами, про що було повідомлено в журналі клінічної фармації та терапії. У ході пошуку електронних баз даних вони відібрали сім рандомізованих контро­льованих досліджень, у яких порівнювалась ефективність пітавастатину в рекомендованій дозі 2–4 мг/добу з аторвастатином у дозі 10–20 мг/добу за участі 1529 пацієнтів із дисліпідемією. Автори відзначають, що вони не виявили жодних доказів розбіжностей у популяції. Дослідження тривали від 8 до 52 тижнів, у всіх відзначались зміни рівнів ліпідів у відсотках порівняно із вихідними. У звіті Poolsup та співавт. було показано, що з погляду ефективності пітавастатин і аторвастатин були однаково ефективними у зниженні рівнів ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) (середня різниця 0,97 %), загального холестерину (1,22 %) і тригліцеридів (2,3 %). Крім того, пітавастатин був більш ефективним, ніж аторвастатин, у підвищенні рівнів ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) (середня різниця 1,78 %). Що стосується безпечності препаратів, ризик побічних реакцій істотно не розрізнявся між групами пітавастатину і аторвастатину (відношення ризиків 0,87). Найбільш частими подіями в обох групах були шлунково-кишкові симптоми, біль у м’язах, втома і головний біль. Обговорюючи дослідження, дослідники відзначили, що пітавастатин відзначається такими ж ефективністю й безпечністю, що й аторвастатин, а також має деякі потенційні переваги. До них відносять значно більшу ефективність щодо підвищення рівня ЛПВЩ і низьку схильність до цитохром-Р450-опосередкованих лікарських взаємодій. Вони пишуть: «Ще належить дослідити його ефективність порівняно з більш високими дозами аторвастатину... Крім того, слід встановити шляхом порівняння з іншими статинами довгострокові наслідки пітавастатину».

MedWire (www.medwire-news.md) is an independent clinical news service provided by Springer Healthcare Li­mited.
© Springer Healthcare Ltd; 2012.


Similar articles

Authors: Піддубна А.А., Вівсянник В.В., Злотар О.В., Федяєва С.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Date: 2018.08.27
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Артеріальна гіпертензія та застосування статинів у світлі нових досліджень та рекомендацій
Authors: Сіренко Ю.М., Рековець О.Л. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
"Hypertension" 2 (40) 2015
Date: 2015.07.07
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: Мітченко О.І., Романов В.Ю., Яновська К.О., Бєляєва Т.В., Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ
"Hypertension" 6(20) 2011
Date: 2012.01.25
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Back to issue