Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 3(23) 2012

Back to issue

Збільшення загального ризику смертності в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, які отримували монотерапію гліпізидом, глібуридом або глімепіридом, порівняно з метформіном: ретроспективний аналіз

Authors: PantaloneK.M., KattanM.W., YuC., WellsB.J., ArrigainS., JainA., AtrejaA., ZimmermanR.S.

Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Sections: News

print version

Мета та завдання. Залишається неясним питання про те, чи існують відмінності в ризику смертності при лікуванні препаратами сульфонілсечовини, особливо у хворих із наявною ішемічною хворобою серця (ІХС). Метою даного дослідження було оцінити загальний ризик смертності при застосуванні окремих препаратів сульфонілсечовини порівняно із метформіном у великої кількості пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу.

Матеріали і методи. Це ретроспективне когортне дослідження, що було проведене шляхом використання медичних записів корпоративних електронних систем наукового центру здоров’я (ЕСЗ), серед яких було виявлено дані 23 915 пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, які розпочали лікування з монотерапії метформіном (n = 12 774), гліпізидом (n= 4325), глібенкламідом (n = 4279) або глімепіридом (n = 2537), вже ≥ 18 років тому, без наявної ІХС в анамнезі, які не перебували на інсуліні або на неінсулінових ін’єкційних препаратах на початку лікування. Серед даної групи пацієнтів оцінювали рівень смертності, задокументованої у ЕСЗ, а також індекс смертності і соціальної безпеки. Для порівняння когорт використовували багатопараметричну модель Кокса зі спорідненістю аналізу.

Результати. Збільшення загального ризику смертності спостерігалося у всій групі гліпізиду (ВР 1,64; 95% ДІ 1,39–1,94), глібенкламіду (ВР 1,59; 95% ДІ 1,35–1,88) і глімепіриду (ВР 1,68; 95% ДІ 1,37–2,06) порівняно з метформіном, однак у хворих із наявною ІХС достовірно значне збільшення загального ризику смертності спостерігалося лише в групі гліпізиду (ВР 1,41; 95% ДІ 1,07–1,87) і глібенкламіду (ВР 1,38; 95% ДІ 1,04–1,83) порівняно з метформіном.

Висновок. Відмічається збільшення ризику загальної смертності на тлі прийому гліпізиду, глібенкламіду та глімепіриду порівняно із метформіном. Отримані результати показують, що в умовах необхідності контролю рівня глікемії препаратами групи сульфонілсечовини у хворих із ІХС варто надавати перевагу глімепіриду.

Diabetes, Obesity& Metabolism. — Apr2012


Similar articles

Діалектика застосування пероральних   цукрознижувальних препаратів у хворих   на цукровий діабет 2-го типу: гіпоглікемізуюча   активність і кардіологічна безпечність
Authors: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 7 (47) 2012
Date: 2013.02.28
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Адипонектин та цукровий діабет 2-го типу (патогенетичні аспекти як підґрунтя для оптимізації антидіабетичної фармакотерапії)
Authors: Полторак В.В. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України»; Горшунська М.Ю. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Красова Н.С. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України»
International journal of endocrinology 5 (61) 2014
Date: 2014.10.10
Categories: Endocrinology
Покрокова індивідуальна інтенсифікація терапії цукрового діабету 2-го типу. Який подальший вибір після метформіну? (огляд літератури)
Authors: Паньків І.В. — Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 2 (66) 2015
Date: 2015.06.15
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Вплив фіксованої комбінації метформіну SR та глімепіриду на показники вуглеводного, ліпідного обміну та жорсткість артеріальної стінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Ларін О.С., Зуєв К.О., Когут Д.Г. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 3 (67) 2015
Date: 2015.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue