Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 4(24) 2012

Back to issue

Ігібітори ангіотензинперетворюючого ферменту для запобігання розвитку вперше виявленого діабету 2-го типу: метааналіз за участю 72 128 пацієнтів

Authors: Geng D.F., Jin D.M., Wu W., Liang Y.D., Wang J.F.; International Journal of Cardiology (Jul 2012)

Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Sections: News

print version

Довідка: інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (іАПФ) пов’язували зі зменшенням ризику розвитку цукрового діабету, але доказів цього було недостатньо.

Мета і методи. Метою даного дослідження було оцінити вплив іАПФ на розвиток вперше виявленогоцукрового діабету 2-готипу.Шляхом електронного та ручного пошуку було відібрано рандомізовані контрольовані дослідження (РКД) з вивчення іАПФ і вперше виявленого цукрового діабету.

Результати. До дев’ятиРКД увійшло92 404 пацієнти(72 128не страждаливід діабетуна початку дослідження), які івключені в це дослідження. У порівнянні з контрольною групою захворюваність на цукровий діабет була значно нижчого в групі іАПФ [OR 0,80 (0,71;0,91)], незалежно від досягнутого під час ході дослідження рівня артеріального тиску. Терапія іАПФ була пов’язана зі значним зменшеннямризику розвитку діабету порівняно із бета-блокаторами/діуретиками[OR 0,78 (0,65;0,93)], плацебо [OR 0,79 (0,64;0,96)] або блокаторамикальцієвих каналів [OR0,85 (0,73;0,99)].Лікування шляхом призначення іАПФ було пов’язане зі значним зниженням ризику розвитку діабету в пацієнтів з артеріальною гіпертензією [OR0,80 (0,68; 0,93)], ішемічною хворобою серця або серцево-судинними захворюваннями [OR0,83 (0,68; 1,00)], серцевою недостатністю [OR0,22 (0,10; 0,47)]. Серед пацієнтів з порушеною толерантністю до глюкози та порушенням глікемії натщесерце раміприл знижував захворюваність на діабет не надто суттєво [OR0,91 (0,79; 1,05)], але значно збільшував регресію до нормоглікемії.

Висновок. ІАПФ справляютьпозитивний вплив на запобігання розвитку цукрового діабету. ІАПФ забезпечують додаткові можливостізниження ризику розвитку цукрового діабету впацієнтів з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця або іншими серцево-судинними захворюваннями.


Similar articles

Класифікація та клінічна характеристика препаратів із прямою та опосередкованою антиаритмічною дією, що не ввійшли в класифікацію V. Williams (1984) тa D. Harrison (1986)
Authors: Денесюк В.І., професор
Барська О.В., доцент
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" №2 (679), 2019
Date: 2019.03.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: Д.Д. Іванов, віце-президент Української асоціації нефрологів, професор
International journal of endocrinology 2(2) 2005
Date: 2008.02.25
Categories: Endocrinology

Back to issue