Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" 6(9) 2007

Back to issue

IX Сідельниковські читання

Authors: О.П. Волосовець, Кафедра педіатрії № 2 з курсом медичної генетики та неонатології НМУ, м. Київ

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Medical forums

print version

15–17 листопада 2007 року на базі кафедри педіатрії № 2 з курсом медичної генетики та неонатології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця відбулася щорічна IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, АМН України, РАМН, професора В.М. Сідельникова, що вже стала традиційною для педіатрів України й цього року зібрала понад 200 учасників. Серед них — практичні лікарі-педіатри, сімейні лікарі, завідувачі та співробітники педіатричних кафедр вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України та закладів післядипломної освіти, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Наукового центру здоров’я дітей Російської АМН тощо.

Конференція розпочалася з приємної події: за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток вищої медичної освіти в Україні, розробку сучасних стандартів викладання педіатрії шість видатних учених України (академік Ю.Г. Антипкін, член-кореспондент АМНУ М.Л. Аряєв, професори Н.В. Нагорна, С.С. Острополець, М.М. Пеший, С.К. Ткаченко) були нагороджені Почесною грамотою МОЗ України, 20 провідних спеціалістів у педіатричній галузі України отримали Подяки Міністра охорони здоров’я України, серед них і співробітники Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця — член-кореспондент АМНУ В.Г. Майданник, професори С.О. Крамарєв, С.П. Кривопустов, доценти О.Ф. Черній, І.О. Логінова, Н.Г. Литвиненко, асистенти В.Є. Хоменко, І.М. Криворук.

Відкриваючи конференцію, заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України професор О.П. Волосовець, головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія, підліткова терапія» професор В.В. Бережний, віце-президент Асоціації педіатрів України член-кореспондент АМНУ, професор В.Г. Майданник, начальник Управління організації медичної допомоги дітям Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА Л.В. Ковінько відзначили вагомий внесок видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН, АМН України, РАМН, професора В.М. Сідельникова у становлення вітчизняної школи педіатрії (зокрема, його наукові праці з дитячої кардіології та алергології, інтенсивної педіатрії).

У цілому на шести засіданнях конференції були представлені 86 доповідей із найбільш важливих питань сучасної педіатрії, проведений науковий симпозіум з актуальних питань фармакотерапії в сучасній педіатрії. Окремо було виділено секцію молодих учених, де заслухано 18 доповідей — фрагментів дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів.

Учасники конференції з великим задоволенням сприйняли доповідь видатного вченого-педіатра, дієтолога, фундатора дитячої нутриціології, головного наукового співробітника НЦЗД РАМН, члена-кореспондента Російської академії природознавчих наук, професора К.С. Ладодо (м. Москва) про сучасні погляди на вигодовування дітей раннього віку. Калерія Сергіївна протягом тридцяти років була головним спеціалістом з дитячого харчування СРСР та РФ, вона є автором понад 500 наукових праць, численних керівництв із харчування дітей, під її керівництвом захищені 50 докторських та кандидатських дисертацій.

Слід зазначити, що конференцію відрізняло соціальне спрямування тих проблем, що розглядалися. Так, слухачам запам’яталися доповіді члена-кореспондента АМНУ, професора М.Л. Аряєва (м. Одеса) про рідкісні форми жорстокого поводження з дитиною, члена-кореспондента АМНУ, професора В.Г. Майданника (м. Київ) про сучасний стан проблеми цукрового діабету в дітей, професора С.П. Кривопустова (м. Київ) про проблеми встановлення та лікування рідкісних хвороб в Україні, зокрема лізосомальних хвороб накопичення в дітей, професора І.Б. Єршової (м. Луганськ) про особливості психоемоційного статусу дітей, які виховуються в соціально дезадаптованих сім’ях, професора Л.В. Ващенко (м. Дніпропетровськ) з аналізу дитячої інвалідності протягом десяти років тощо.

Звичайно, центральне місце посідали доповіді з найбільш поширеної патології в дітей — інфекцій респіраторного тракту (професори О.П. Волосовець, Є.І. Юліш, Ю.В. Марушко, С.О. Крамарєв, Л.І. Чернишова, С.П. Кривопустов, Ю.К. Больбот, Т.О. Крючко, О.Є. Абатуров, В.О. Кондратьєв та ін.) При цьому всі доповідачі значну увагу приділяли оптимізації лікування, широкому впровадженню перорального лікування нетяжких інфекцій, оптимізації антимікробної терапії, використанню педіатричних форм лікарських засобів та більш широкому застосуванню сучасних схем ступінчастої антибіотикотерапії.

Із питань дитячої гастроентерології з доповідями виступили професори Г.С. Сенаторова, Л.В. Ващенко, С.С. Казак, О.Г. Шадрін, Л.С. Овчаренко, В.Д. Лукашук, Б.А. Тарасюк, В.С. Березенко, Т.В. Сорокман, Г.В. Бекетова та ін.; дитячої кардіоревматології — професори О.П. Волосовець, Л.І. Омельченко, Н.В. Нагорна, Є.В. Прохоров, Т.В. Марушко, А.В. Чуріліна, М.М. Пеший та ін.; дитячої нефрології — професори Д.Д. Іванов, М.М. Каладзе, Т.П. Борисова, О.К. Каблукова; дитячої алергології — професори О.М. Охотникова, В.Ф. Лапшин, О.Є. Федорців, С.М. Недельська, С.П. Кривопустов та ін. Слід зазначити, що доповідачі викладали матеріал із позицій сучасної доказової медицини та вичерпно відповідали на численні запитання аудиторії.

Цікаву дискусію викликали проблемні доповіді професора Є.І. Юліша (м. Донецьк) про значення внутрішньоклітинних інфекцій у генезі й перебігу рецидивуючого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку, професора О.Є. Абатурова (м. Дніпропетровськ) про антибіотикорезистентність та шляхи її подолання в педіатричній практиці.

17 листопада 2007 року була проведена науково-методична конференція «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах IIІ–ІV рівнів акредитації МОЗ України», координаторами якої стали завідувачі опорними кафедрами педіатрії: професори О.П. Волосовець, В.Г. Майданник, М.Л. Аряєв, Л.Р. Шостакович-Корецька та Є.В. Прохоров.

Були заслухані доповіді О.М. Біловола, О.П. Волосовця «Педіатрична освіта у вищій медичній школі України: досягнення, проблеми та перспективи», В.Ф. Москаленко, В.Г. Майданник та співавт. «Досвід впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес додипломної підготовки лікарів-педіатрів», звіти завідувачів опорних кафедр педіатрії.

Протягом засідання професор Ю.В. Марушко зосередив свою увагу на питаннях практичної підготовки студентів із педіатрії в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу, член-кореспондент АМНУ, професор М.Л. Аряєв — на досвіді англомовного викладання педіатрії, а член-кореспондент НАНУ, АМНУ, професор І.С. Чекман зупинився на важливості поглибленого викладання питань клінічної фармакології студентам медичних вузів. Усі присутні взяли активну участь в обговоренні проекту програми з дисципліни «Педіатрія» для студентів 4–5-х курсів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України за спеціальностями 7.110101 — «Лікувальна справа», 7.110104 — «Педіатрія», 7.110105 — «Медико-профілактична справа».

Учасники конференції одностайно вирішили, що з урахуванням показників дитячої смертності, кадрової ситуації в галузі, регіонарних потреб необхідним є збільшення кількості годин зі спеціальності «Педіатрія» в навчальному плані, удосконалення матеріально-технічної бази кафедр, що викладають в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу та англомовного навчання. Учасники конференції схвалили концепцію розвитку медичної освіти в Україні, зокрема щодо педіатричної освіти та ліквідації кадрового дефіциту дитячих лікарів.  


Similar articles

Authors: Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Юліш Є.І., Нагорна Н.В., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"Child`s Health" 5 (26) 2010
Date: 2010.11.17
Categories: Pediatrics/Neonatology

Back to issue