Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 2 (10) 2013

Back to issue

Епідеміологія подагри та гіперурикемії в Італії з 2005 по 2009 рік: національне дослідження

Authors: Trifiro G., Morabito P., Cavagna L. et al.

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version

Дані щодо поширеності подагри та гіперурикемії у світовій популяції досить суперечливі, що зумовлене в першу чергу регіональними особливостями населення. Дослідження останніх років підтвердили швидкі темпи зростання частоти гіперурикемії та подагри. Зокрема, у США виявили, що захворюваність на подагру з 2007 по 2008 рік становила 4 %, а гіперурикемії — 21 %. Інші дослідження, проведені у Великобританії та Німеччині з 2000 по 2005 рік, встановили, що поширеність подагри становить 1,4 %. Вчені зазначають, що така неоднорідна поширеність захворювання може бути пов’язана з особливостями харчування та способом життя населення різних країн. Тому італійські науковці провели дослідження, метою якого було встановити епідеміологічні особливості подагри в населення Італії. Вчені вивчали показники поширеності подагри та гіперурикемії з використанням бази даних здоров’я пацієнтів на основі лонгітудинального дослідження (HSD). Основними критеріями включення були вік понад 18 років, наявність подагри та гіперурикемії. Встановлено, що з 2005 по 2009 рік поширеність подагри збільшилась від 6,7 до 9,1 випадку на 1000 населення. Крім цього, виявлена більша частота захворюваності у чоловіків порівняно із жінками (співвідношення 4 : 1 при подагрі та 2 : 1 при гіперурикемії). Велика увага була приділена вивченню асимптомної гіперурикемії. Так, її частота збільшилась з 2005 по 2009 рік з 85,4 до 119,3 випадку на 1000 населення. Тому вчені зробили висновок, що дана проблема потребує подальшого детального вивчення, а своєчасне виявлення високих показників сечової кислоти в сироватці крові зможе запобігти ранньому розвитку первинної подагри та знизити частоту гострих суглобових атак.

Trifiro G., Morabito P., Cavagna L. et al.
Epidemiology of gout and hyperuricemia in Italy during the years 2005–2009: a nationwide population-based study
Ann. Rheum. Dis. — 2013. — 72. — P. 694-700.


Similar articles

Гіперурикемія та структурно-функціональний стан кісткової тканини (мінеральна щільність та якість) у чоловіків різного віку
Authors: Дубецька Г.С. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна; В.В. Поворознюк — Науковий керівник: заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н., проф.
"Pain. Joints. Spine." 4 (16) 2014
Date: 2015.03.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue