Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 2 (10) 2013

Back to issue

Вплив низького рівня свинцю на поширеність подагри: обсерваційне дослідження

Authors: Krishnan E., Lingala B., Bhalla V. et al.

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version

У США на базі Стенфордського університету було проведено дослідження впливу низьких доз свинцю на показники поширеності подагри в загальній популяції. Ця проблема неодноразово висвітлювалась у медичній літературі, проте більшість даних свідчить про високий ризик розвитку подагричного артриту лише в пацієнтів із високим рівнем свинцю в сироватці крові. Часто цей показник розцінюють як фактор ризику розвитку подагри. Американські вчені вирішили вивчити, чи існує вплив низьких доз свинцю на пуриновий обмін та розвиток подагри. У дослідженні використовували загальноприйнятий показник норми вмісту свинцю в крові, що становить 1,21 мкмоль/л (< 25 мкг/дл). Було проведено перехресне дослідження The National Health and Nutrition Examination Survey (2005–2008), в якому взяли участь 6153 особи віком понад 40 років. Серед додаткових критеріїв ураховували антропометричні показники, наявність артеріальної гіпертензії, особливості харчування, вживання лікарських препаратів, дані з історій хвороби та концентрацію креатиніну в сироватці крові. Подагра спостерігалась у 6,05 % пацієнтів (95% довірчий інтервал 4,49–7,62 %) серед пацієнтів, які знаходились у верхньому квартилі щодо рівня свинцю в сироватці крові (у середньому 0,19 мкмоль/л (3,95 мкг/дл)), і 1,76 % (95% довірчий інтервал 1,10–2,42 %) серед тих, хто знаходився в нижньому квартилі (у середньому 0,04 мкмоль/л (0,89 мкг/дл)). Після того, як учені врахували додаткові критерії, зокрема наявність в анамнезі цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, вживання діуретиків, раси, індексу маси тіла, освіти та соціального стану, ризик розвитку подагри в пацієнтів із найвищим квартилем рівня свинцю збільшився у 3,6 раза та в 1,9 раза у пацієнтів із гіперурикемією. Таким чином, науковці дійшли висновку, що навіть відносно невисокий рівень свинцю призводить до підвищеного ризику розвитку подагри. Вчені вважають, що даний розділ є надзвичайно важливим для вивчення, особливо у пацієнтів, які знаходяться в групі ризику, а саме серед осіб працездатного віку, які працюють в умовах підвищеного впливу високих доз свинцю, і вказали на те, що професійний статус пацієнтів необхідно обов’язково враховувати для профілактики розвитку подагричного артриту.

Krishnan E., Lingala B., Bhalla V. et al.
Low-level lead exposure and the prevalence of gout: n observational study
Ann. Intern. Med. — 2012. — 157 (4). — P. 233-241.


Similar articles

Acute gouty arthritis and rapidly progressive renal failure as manifestation of multiple myeloma:  clinical case description
Authors: Гудим О.В., Басовська Т.С., Михальська Л.В., Головач І.Ю., Кіндракевич О.В.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Kidneys" Том 6, №3, 2017
Date: 2017.09.05
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual
Authors: В.В. Поворознюк, ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ, Г.С. Дубецька
"News of medicine and pharmacy" 9 (364) 2011
Date: 2011.06.10
Authors: Поворознюк В.В., Дубецька Г.С., ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ
"Pain. Joints. Spine." 1 (01) 2011
Date: 2011.04.01
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology
Вікові особливості клініки й перебігу подагри на тлі метаболічного синдрому
Authors: Волошин О.І., Доголіч О.І. - Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums

Back to issue