Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." 2 (10) 2013

Back to issue

Поширеність подагри та гіперурикемії населення США: дослідження національної охорони здоров’я та харчування 2007–2008

Authors: Zhu Y., Pandya B.J., Choi H.K.

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version

Протягом 2007 та 2008 років у Бостонському університеті у США досліджували поширеність подагри та гіперурикемії серед американського населення. Було обстежено 5707 осіб. Результати дослідження порівнювали з аналогічним дослідженням NHANES III, що проводили з 1988 по 1994 рік (n = 18 825 пацієнтів). Американські вчені виявили подагру у 3,9 % обстежених (серед чоловіків — 5,9 %, серед жінок — 2,0 %), а поширеність гіперурикемії становила 21,2 % у чоловіків та 21,6 % у жінок. Дані показники були вищі порівняно із дослідженням NHANES III з різницею в 1,2 % щодо поширеності подагри та в 3,2 % — щодо гіперурикемії. Результати дослідження показали, що показники поширеності подагри та гіперурикемії є досить високими й протягом останніх десятиліть збільшились, що може бути зумовлене зростанням частоти ожиріння та гіпертонічної хвороби у світовій популяції.

Zhu Y., Pandya B.J., Choi H.K.
Prevalence of gout and hyperuricemia in the US general population:
the National Health and Nutrition Examination Survey 2007–2008
Arthritis Rheum. — 2011. — 63(10). — Р. 3136-3141.

 


Similar articles

Гіперурикемія та структурно-функціональний стан кісткової тканини (мінеральна щільність та якість) у чоловіків різного віку
Authors: Дубецька Г.С. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна; В.В. Поворознюк — Науковий керівник: заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н., проф.
"Pain. Joints. Spine." 4 (16) 2014
Date: 2015.03.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Influence of hyperuricemia on elastic properties of arteries in patients with arterial hypertension
Authors: Торбас О.О., Рековець О.Л., Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" 4 (54) 2017
Date: 2017.09.11
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches

Back to issue