Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Международный эндокринологический журнал 6 (54) 2013

Вернуться к номеру

Порушення мікробіоценозу кишечника при метаболічному синдромі

Авторы: Ілюшина А.А., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Маслянко В.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Рубрики: Эндокринология

Разделы: Медицинские форумы

Версия для печати

Основні складові каскаду метаболічних порушень при метаболічному синдромі (МС) — абдомінальне ожиріння, гіперліпідемія, тканинна інсулінорезистентність, артеріальна гіпертензія (АГ) — тісно пов’язані з функціональним станом органів травлення (Єгорова Є.Г., Звенигородська Л.А., Лазебник Л.Б., 2008). Проте стан органів травлення та їх роль у розвитку МС мало відомі клініцистам (Перова Н.В. и др., 2001).

Метою нашого дослідження було вивчити видовий склад та популяційний рівень порожнинної мікрофлори товстої кишки за умов метаболічного синдрому.

Матеріал і методи дослідження. Нами обстежено 25 хворих (15 жінок та 10 чоловіків) на МС та 14 практично здорових осіб, які склали контрольну групу. Середній вік пацієнтів — (50,29 ± 0,96) року. Середня тривалість АГ — (5,01 ± 0,26) року. Середній індекс маси тіла — (32,92 ± 0,38) кг/м2. Відношення окружність талії/окружність стегон — 0,93 ± 0,01. Надлишкову масу тіла спостерігали в усіх пацієнтів, у тому числі власне надлишкову масу тіла — у 21,77 % обстежених, ожиріння 1­го ступеня — у 58,06 %, ожиріння 2­го ступеня — у 12,90 %, ожиріння 3­го ступеня — у 7,26 %. Середній систолічний і діастолічний АТ — відповідно (156,03 ± 0,79) та (91,17 ± 0,32) мм рт.ст. Середня ЧСС — (76,1 ± 0,69) за 1 хв. Крім загальноклінічного, лабораторного та інструментального обстеження всім хворим проведено мікробіологічне дослідження вмісту порожнини товстої кишки зі встановленням видового та кількісного складу автохтонних облігатних і факультативних та алохтонних мікроорганізмів.

Результати дослідження та їх обговорення. Результати вивчення видового складу та популяційного рівня мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки у хворих на МС свідчать про зниження популяційного рівня автохтонних облігатних біфідобактерій, лактобактерій, ентерококів. При цьому зростав популяційний рівень умовно­патогенних бактероїдів, пептокока, пептострептококів, клостридій, стафілококів та дріжджоподібних грибів роду Candida. На цьому фоні відбувалася контамінація порожнини товстої кишки умовно патогенними превотелами та ентеробактеріями, які досягають високого популяційного рівня. Аналіз змін видового складу та популяційного рівня мікрофлори порожнини товстої кишки надав можливість встановити, що в 15 хворих виявлений дисбактеріоз, а в 10 — дисбіоз. Дисбактеріозом І, ІІ і ІІІ ступенів страждали по 1 хворому, а дисбактеріоз ІV ступеня верифікований у 12 (48 %) хворих. Дисбіоз ІV ступеня встановлений у 6 (24 %) хворих та ІІІ ступеня — в 1 хворого. Таким чином, дисбактеріоз та дисбіоз ІV ступеня встановлений у 18 (72 %) хворих, ІІІ ступеня — у 2 (8 %) хворих, ІІ ступеня — в 1 хворого, І ступеня — в 1 хворого.

Висновок. Метаболічний синдром супроводжується формуванням кишкового дисбактеріозу та дисбіозу ІV ступеня в 72 % хворих.


Похожие статьи

Стан мікробіоти порожнини товстого кишечника у хворих на цукровий діабет 1-го типу залежно від віку та тривалості захворювання
Авторы: Мазур О.О., Плаксивий О.Г., Пашковська Н.В., Білоока І.О. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Международный эндокринологический журнал 3 (75) 2016
Дата: 2016.07.07
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, хворих на хронічний гнійний гайморит
Авторы: Мазур О.О., Пашковська Н.В., Левицька С.А., Плаксивий О.Г., Калуцький І.В., Яковець К.І., Сапунков О.Д. – Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Международный эндокринологический журнал 2 (66) 2015
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Популяційні зміни порожнинної мікробіоти товстої кишки хворих на хронічний вірусний гепатит С
Авторы: Ротар Д.В., Сидорчук Л.І., Сидорчук А.С., Дейнека С.Є., Сидорчук І.Й.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Журнал "Гастроэнтерология" Том 51, №2, 2017
Дата: 2017.05.29
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Стан мікробіоти порожнини товстої кишки дітей, хворих на гострий ентероколіт, які перебувають на природному вигодовуванні, при інфікованості грудного молока
Авторы: Сидорчук Л.І., Ротар Д.В., Сидорчук А.С., Гуменна А.В., Бліндер О.О., Сидорчук І.Й.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Журнал "Гастроэнтерология" Том 51, №1, 2017
Дата: 2017.05.15
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования

Вернуться к номеру