Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 6 (54) 2013

Від редактора
Дата: 2013.10.18
Разделы: От первого лица
Гормональная и биохимическая характеристика больных с ишемической болезнью сердца и дефицитом гормона роста взрослых
Авторы: Шакирова М.Ю., Урманова Ю.М., Шек А.Б., Мадмусаева А.Р. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Республиканский специализированный центр кардиологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт
Дата: 2013.10.18
Рубрики: Кардиология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Сравнительная характеристика нарушений физического и полового развития у детей и подростков (мальчиков) с различными объемными образованиями гипоталамо-гипофизарной области
Авторы: Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент; Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан
Дата: 2013.10.21
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Новые возможности профилактики сахарного диабета 2-го типа
Авторы: Зуев К.А., Когут Д.Г. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Дата: 2013.10.21
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Концепция профилактики сахарного диабета 2-го типа: время действовать
Авторы: Кравчун Н.А., Ильина И.М. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Дата: 2013.10.21
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Сахарный диабет 2-го типа: выбор препарата сульфонилмочевины с учетом пищевого поведения пациента
Авторы: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Дата: 2013.10.21
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Синдром Нельсона
Авторы: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Дата: 2013.10.21
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Эндокринология
Разделы: Медицинское образование
Бренды и генерики: критерии оценки эффективности*
Авторы: Полторак В.В., Липсон В.В. - Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины, г. Харьков
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Нові можливості в лікуванні цукрового діабету
Авторы: Кравчун Н.О., Романова І.П., Тихонова Т.М., Чернявська І.В., Гасанова О.О. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Історія розвитку ендокринології на Північній Буковині
Авторы: Бойчук Т.М., Пашковська Н.В., Ляшук П.М., Леонова М.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Особливості варіабельності ритму серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною формою діабетичної автономної невропатії серця
Авторы: Ажмі Самір, Сергієнко В.О., Сегін В.Б., Сергієнко О.О. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Вплив селеновмісних препаратів на тиреоїдний статус в осіб з артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння
Авторы: Абрамова Н.О., Пашковська Н.В., - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Катан В.Г. - ОКУ «Обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни», м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Характеристика тиреоїдного статусу в осіб із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння залежно від HOMA-IR
Авторы: Абрамова Н.О., Пашковська Н.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Індекс деформабельності еритроцитів у хворих на діабетичну нефропатію III–IV стадії з супутнім ожирінням
Авторы: Акентьєва М.С., Безрук Т.О. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Морфофункціональні характеристики ендотеліоцитів судин проміжного мозку щурів з експериментальним порушенням каротидного кровообігу на тлі цукрового діабету
Авторы: Бойчук Т.М., Савчук Т.П. - Кафедра гістології, цитології та ембріології; Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Особливості лікування переломів шийки стегнової кістки у пацієнтів в умовах селенодефіцитного регіону
Авторы: Васюк В.Л., Ковальчук П.Є., Тулюлюк С.В. - Кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Корекція інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йодної недостатності
Авторы: Вацеба Т.С., Скрипник Н.В. - Кафедра ендокринології, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Остеоартроз і цукровий діабет: епідеміологічні особливості, клініко-патогенетичні, гендерні та вікові аспекти
Авторы: Волошина Л.О., Ковалишин І.Р., Марчук Ю.Ф. - Кафедра внутрішньої медицини; Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Гормональна активність щитоподібної залози залежно від клінічної форми туберкульозу легень
Авторы: Герман А.О., Тодоріко Л.Д. - Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Порушення вуглеводного обміну в хворих на хронічний панкреатит за коморбідності з ІХС у поєднанні з ХСН
Авторы: Гонцарюк Д.О. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Взаємозв’язок електронейроміографічних показників та поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази (eNOS) з заміною G894→T  у хворих на цукровий діабет 2-го типу, ускладнений діабетичною  полінейропатією
Авторы: Зорій І.А., Пашковська Н.В. - Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Вміст інтерлейкіну-10 в крові хворих на хронічну хворобу нирок II–III стадії з ураженням шлунка та дванадцятипалої кишки
Авторы: Зуб Л.О., Калугін В.О., Вівсянник В.В., Спащук Н.С., Воронюк А.Г., Вишневська Л.Т. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Особливості добових ритмів артеріального тиску у хворих на стабільну стенокардію та метаболічний синдром
Авторы: Ілащук Т.О., Бачук-Понич Н.В., Малишевська І.В. - Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Діабетична нефропатія та нефропротекторний ефект ірбесартану у хворих із хронічною хворобою нирок
Авторы: Ілюшина А.А., Вівсянник В.В., Спащук Н.С., Заболотна Т.В., Сажин Н.І., Ісаєв О.К. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Оцінка впливу лікування аторвастатином на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет типу 2
Авторы: Ілюшина А.А., Кушнір Л.Д., Вівсянник В.В., Бойко Л.Д., Сажин Н.І., Гретчин В.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Порушення мікробіоценозу кишечника при метаболічному синдромі
Авторы: Ілюшина А.А., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Маслянко В.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Корекція мікробіологічних змін кишечника у хворих на цукровий діабет
Авторы: Ілюшина А.А., Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Маслянко В.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Мікробіоценоз кишечника за умов експериментального гіпотиреозу
Авторы: Ілюшина А.А., Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Маслянко В.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології? Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Нейропротекторний ефект цитиколіну після панретинальної лазеркоагуляції у хворих на цукровий діабет
Авторы: Карлійчук М.А. - Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Пінчук С.В. - Клініка мікрохірургії ока «Ваш зір», м. Чернівці; Зубович М.П.3 - ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Досвід лікування діабетичної полінейропатії у пацієнтів на цукровий діабет II типу
Авторы: Квасницька О.Б., Каньовська Л.В., Корконішко О.І. - Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Стан моторно-евакуаторної функції шлунка — діагностичний маркер лабільного перебігу цукрового діабету
Авторы: Костіцька І.О. - Кафедра ендокринології, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Особливості перебігу цукрового діабету 1-го типу в дітей Чернівецької області
Авторы: Крецу Т.М., Дмитрук В.П., Костів М.І. - Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці; Ризничук М.О. - Кафедра педіатрії та медичної генетики Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Показники ліпідограми у хворих із дифузним токсичним зобом до лікування
Авторы: Ліщук О.З., Кіхтяк О.П. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Синдром «порожнього» турецького сідла
Авторы: Ляшук П.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Бойко І.В., Куляк Л.Д., Фукс А.М. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Віддалені результати лікування токсичного зоба
Авторы: Ляшук П.М., Ілюшина А.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Буймістр Н.І. - Чернівецький обласний діагностичний центр; Рибак О.В. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Синдром Шмідта
Авторы: Ляшук П.М., Ляшук Р.П., Марчук Ю.Ф., Сходницький І.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Диференціальна діагностика адреногенітального синдрому у жінок
Авторы: Ляшук П.М., Оленович О.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Проценко О.В., Ватаманюк М.М. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Лікування автоімунного тиреоїдиту
Авторы: Ляшук П.М., Пашковська Н.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Білоока І.О., Клименко Л.І. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Актуальні питання первинного гіпотиреозу
Авторы: Ляшук П.М., Пашковська Н.В., Ляшук Р.П. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Чорна О.О. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Природжені порушення статевого диференціювання
Авторы: Ляшук П.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Станкова Н.І., Глуговська С.В., Ленковська Г.С. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Інсулінорезистентність при синдромі полікістозних яєчників
Авторы: Ляшук П.М., Морозюк Я.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Шкрібляк Н.М.,Проценко О.В. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Вплив тиреотоксикозу на розвиток і перебіг серцево-судинних захворювань
Авторы: Макар О.Р., Макар Р.Д. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Інсулінорезистентність як можливий фактор розвитку гестаційного цукрового діабету у жінок з надлишковою масою тіла
Авторы: Маслянко В.А., Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Ілюшина А.А., Морозюк Я.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Шкрібляк Н.М. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Стан щитоподібної залози при неспецифічних інфільтративних змінах у легенях запального характеру
Авторы: Мигайлюк Л.Д. - Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.22
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Можливості впливу піоглітазону на функцію щитоподібної залози у хворих із гіпотиреозом та предіабетом
Авторы: Москва Х.А., Лаповець Л.Є., Кіхтяк О.П. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Деякі діагностичні критерії метаболічного синдрому у хворих на ревматоїдний артрит
Авторы: Оліник О.Ю., Федів О.І., Телекі Я.М. - Кафедра внутрішньої медицини Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Гавриш Л.О., Лазарук Т.Ю. - ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Ацетил-L-карнітин у лікуванні діабетичної нейропатії
Авторы: Павлович Л.Б., Білоус І.І., Маслянко В.А., Ілюшина А.А., Оленович О.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Тівортін® у лікуванні діабетичної полінейропатії
Авторы: Павлович Л.Б., Білоус І.І., Маслянко В.А., Оленович О.А., Ілюшина А.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Лікування метаболічного синдрому з застосуванням препарату Ліволін форте
Авторы: Павлович Л.Б., Білоус І.І., Маслянко В.А., Оленович О.А., Ілюшина А.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Терапевтичні можливості телмісартану у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі супутньої патології
Авторы: Павлюкович Н.Д., Павлюкович О.В., Трефаненко І.В. - Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Козар М.Ф. - ОКУ «Обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни», м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Зміни мікрофлори товстої кишки у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету II типу
Авторы: Патратій М.В., Ступницька Г.Я., Паліброда Н.М. - Кафедра внутрішньої медицини Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Олексюк С.І. - КУ «Обласна клінічна лікарня», м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Участь часових генів у гормональній регуляції функцій нирок
Авторы: Пішак В.П., Кривчанська М.І., Булик Р.Є., Черновська Н.В. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Стан системи «ліпопероксидація —  антиоксидантний захист» у селезінці щурів з ускладненням стрептозотоцин-індукованого діабету неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку
Авторы: Повар М.А., Ткачук О.В. - Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, Кафедра анестезіології та реаніматології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на некласичні фактори кардіоваскулярного ризику з урахуванням поліморфізму гена параоксонази-1 у пацієнтів із діабетом 2-го типу
Авторы: Полторак В.В., Караченцев Ю.І., Кравчун Н.О., Атраментова Л.О., Лещенко Ж.А., Гладких О.І., Красова Н.С., Тижненко Т.В., Опалейко Ю.А., Почерняев А.К., Плохотніченко О.О. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків; Йенсен Є. - Національний інститут охорони здоров’я та довкілля, м. Білтховен, Нідерланди; Горшунська М.Ю. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Зміни мінеральної щільності кістки в жінок, хворих на цукровий діабет
Авторы: Сафонова О.В., Сафонов А.С. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
N-термінальний мозковий натрійуретичний пептид, ригідність артерій і циркулюючий інсулін при кардіоваскулярній формі діабетичної автономної невропатії серця
Авторы: Сергієнко В.О., Ажмі Самір, Сегін В.Б. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Оцінка клінічної ефективності та безпеки застосування Краталу в лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Сергієнко О.О., Сергієнко В.О., Гоцко М.Є. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Саєнко Т.В., Усенко В.Ф. - «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Дисліпідемія у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з метаболічним синдромом
Авторы: Сіцінська І.О. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
NGAL (neutrophil gelatinas-associated lipocalin) як ранній маркер діагностики діабетичної нефропатії в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
Авторы: Снітинська О.В., Гоцко М.Є. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Випадок гігантської неактивної аденоми гіпофіза
Авторы: Станкова Н.І., Грабовецький О.В. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр; Ляшук П.М. , Ляшук Р.П. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Циркадіанні хроноритми функціональної активності надниркових залоз при свинцевому отруєнні
Авторы: Степанчук В.В. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Ефективність застосування препаратів цинку у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом II типу
Авторы: Ступницька Г.Я., Федів О.І. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Притуляк О.В., Юхимчук В.В. КУ «Обласна клінічна лікарня», м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Порушення макро- та мікроелементного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням
Авторы: Cуслик Г.І. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Проліферативна активність тимоцитів у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, ускладненим неповною  глобальною ішемією-реперфузією головного мозку
Авторы: Ткачук О.В., Ткачук С.С., Мислицький В.Ф. - Кафедра анестезіології та реаніматології, Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, Кафедра патологічної фізіології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Рівень sР-селектину у хворих на цукровий діабет 2-го типу із різною тривалістю захворювання та артеріальною гіпертензією
Авторы: Урбанович А.М., Вендзилович Ю.М., Макаровська Р.Є. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Стан ліпідного обміну при хронічному панкреатиті у хворих на гіпотиреоз
Авторы: Федів О.І., Раца В.В. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих із хронічними гепатопатіями залежно від поліморфізму гена дейодинази 1-го типу
Авторы: Чимпой К.А., Пашковська Н.В. - Кафедра внутрішньої медицини, Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Стан сполучної тканини та протеїназоінгібіторної системи крові при неалкогольному стеатогепатиті у хворих із різними фенотипами метаболічного синдрому
Авторы: Шевчук В.В., Федів О.І. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Дія різної активності епіфіза на хроноритми функцій нирок
Авторы: Шумко Н.М., Хоменко В.Г., Сметанюк О.І. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Virus induced diabetes in animals (short review)
Авторы: Grytsiuk M.I., Boychuk T.M., Petryshen O.I., Olenovych O.A. - Department of Social Medicine and Public Health Service Organization, Department of Histology, Cytology and Embryology, Department of Clinical Immunology, Allergology and Endocrinology, Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Promoting oligodendrogenesis and myelin repair using the multiple sclerosis medication glatiramer acetate
Авторы: Skihar V., Silva C., Chojnacki A., Döring A., Stallcup W.B., Weiss S., Yong V.W. - Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary, Calgary, Canada
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Reproductive health of adolescent girls with endocrine disorders
Авторы: Tsysar Yu.V., Andriiets’ O.A. - Department of Obstetrics and Gynecology with the Course of Infantile and Adolescent Gynecology, Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Взаємозв’язок поширеності Й рівня мікроальбумінурії залежно від параметрів артеріального тиску у хворих на гіпотиреоз
Авторы: Дідушко О.М. - Кафедра ендокринології, Івано-Франківський національний медичний університет
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок різного віку, які проживають за умов йодної недостатності
Авторы: Поворознюк В.В., Паньків І.В., Балацька Н.І. - Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України», м. Київ
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Алергенспецифічна імунотерапія: історія, сучасні погляди та проблеми
Авторы: Деркач М.І., Чоп’як В.В. - Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ; Західний регіональний центр клінічної імунології та алергології, м. Львів
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Аллергология , Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Этногенетические особенности бронхиальной астмы
Авторы: Батожаргалова Б.Ц., Петрова Н.В., Тимковская Е.Е. - Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва, Россия; Мизерницкий Ю.Л., Зинченко Р.А. - Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, Россия
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Чи відображують імунологічні маркери крові характер запального процесу дихальних шляхів при бронхіальній астмі в дітей?
Авторы: Безруков Л.О., Іванова Л.А. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Діагностичне значення імунологічних показників у верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей
Авторы: Бєлашова О.В., Марусик У.І. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Клініко-імунологічна характеристика фенотипової неоднорідності атопічної та неатопічної бронхіальної астми дітей шкільного віку
Авторы: Богуцька Н.К. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Роль нейроімуноендокринного механізму при лікуванні хворих на захворювання органів дихання
Авторы: Бровчук М.П. - Рахівська станція екстреної медичної допомоги; Букач О.П. - Кафедра сімейної медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Булеза Б.Я. - Обласна клінічна лікарня ім. А. Новака, м. Ужгород; Кузьмик Б.В. - Ужгородський національний університет, медичний факультет; Чонка Я.В., Бровчук П.В. - Українська алергологічна лікарня МОЗ України; Кузьмик М.А. - Кафедра психології, Ужгородський національний університет; Кузьмик В.М. - Кафедра громадського здоров’я, Ужгородський національний університет; Білинець Ф.В. - Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, м. Ужгород
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Вікові особливості клініки й перебігу подагри на тлі метаболічного синдрому
Авторы: Волошин О.І., Доголіч О.І. - Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Діагностична цінність вмісту сироваткового IgE у виявленні фенотипу тяжкої бронхіальної астми у школярів
Авторы: Гарас М.Н. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Вплив ендогенних та екзогенного естрогенів на концентрацію С-реактивного білка та рівень автоантитіл у оваріоектомованих щурів із метаболічним синдромом на тлі гіпотиреозу
Авторы: Горбенко Н.І., Козар В.В., Іванова О.В. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Терапія цитомегаловірусної інфекції за умови супутнього імунодефіциту
Авторы: Господарський І.Я., Господарська Х.О. - Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, Тернопільський медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Показники атопічної реактивності у дітей шкільного віку, які хворіють на бронхіальну астму фізичного напруження
Авторы: Григола О.Г. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Ретроспекція стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у 2008–2011 рр. у Чернівецькій області
Авторы: Єременчук І.В. - Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Стан імунної системи у хворих на рак щитоподібної залози з метастазами в легені за лікування йодом-131
Авторы: Замотаєва Г.А., Степура Н.М. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Иммунотерапия в онкологии
Авторы: Запольская Е.Б. - Областной медицинский онкологический диспансер, г. Черновцы
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Визначення радіочутливості до йоду-131 функції NK-клітин у хворих на тиреоїдний рак залежно від віку та наявності віддалених метастазів
Авторы: Захарченко Т.Ф., Замотаєва Г.А. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Вікова залежність зв’язків шишкоподібної залози з хроноритмічними змінами імуноструктурного гомеостазу
Авторы: Захарчук О.І. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Пішак О.В. - Кафедра безпеки життєдіяльності Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Алергічні реакції на інсулін у хворих із метаболічним синдромом
Авторы: Каспрук Н.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Синдром хронічної втоми у хворих на хронічний обструктивний бронхіт
Авторы: Каспрук Н.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Медикаментозна алергія у хворих на бронхіальну астму
Авторы: Каспрук Н.М., Кушнір Л.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Алергічні та псевдоалергічні реакції на інсулін
Авторы: Каспрук Н.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Притуляк О.В., Юхімчук В.В. - ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», м. Чернівці
Дата: 2013.10.23
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Взаємозв’язок між експресією матричних металопротеїназ та локальним рівнем фактора некрозу пухлини альфа у жінок з ендометріозом
Авторы: Коваль Г.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, Чернівці; Чоп’як В.В. - Кафедра клінічної імунології та алергології Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Експресія матричної металопротеїнази-2 як можливий імуногістохімічний маркер запалення у жінок з ендометріозом
Авторы: Коваль Г.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Курченко І.Ф. - Кафедра клінічної імунології, алергології та генетики Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Особливості експресії матричної металопротеїнази-9 в ектопічному ендометрії жінок із ендометріозом та її роль у локальному імунітеті
Авторы: Коваль Г.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Курченко І.Ф. - Кафедра клінічної імунології, алергології та генетики Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Клініко-анамнестичні показники фенотипової неоднорідності бронхіальної астми у дітей
Авторы: Колюбакіна Л.В., Хільчевська В.С., Власова О.В. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Застосування імуномодуляторів у лікуванні хронічного гіпертрофічного фарингіту
Авторы: Коляда Т.І., Тупотілов О.В., Вдовіченко Н.І., Аттіков В.Є. - ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», м. Харків
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Прогностичне значення імунної дисфункції у розвитку хронічних синуїтів у дітей
Авторы: Левицька С.А., Сидорчук І.Й., Сидорчук Л.П. - Кафедра дитячої хірургії та отоларингології, Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра сімейної медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Распределение аллелей генов АСЕ, PPARA, PPARGC1A у юных спортсменов-хоккеистов
Авторы: Маринич В.В. - Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Показники гуморального імунітету крові у дітей, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням астма-фенотипів
Авторы: Марусик У.І., Бєлашова О.В. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Новые возможности фракционного определения у детей уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе и его клиническое значение
Авторы: Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова С.Э. - ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» Минздрава РФ, г. Москва, Россия
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Вміст імуноглобулінів у конденсаті та сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму
Авторы: Микалюк Л.В., Білоус Т.М., Білоус В.В. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Катамнестические особенности детей, перенесших в раннем возрасте острый обструктивный бронхит
Авторы: Павленко В.А., Мельникова И.М., Бережанский П.В. - Ярославская государственная медицинская академия, Россия; Мизерницкий Ю.Л. - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Россия
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Особливості первинних імунодефіцитів у дітей
Авторы: Поліщук М.І., Дмитрук Т.В. - Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці; Підвисоцька Н.І. - Кафедра педіатрії та медичної генетики, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Динаміка імунологічних показників крові на тлі базисної терапії бронхіальної астми в дітей шкільного віку
Авторы: Сажин С.І. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Екзогенний стрес — індуктор порушення харчової поведінки та ожиріння в нащадків гестаційно стресованих матерів
Авторы: Сергієнко Л.Ю., Перець О.В., Бондаренко Т.В., Черевко Г.М. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Мікробіологічні та імунологічні аспекти негоспітальної пневмонії
Авторы: Сидорчук І.Й., Каспрук Н.М., Сидорчук Л.І., Сидорчук Р.І. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Михалко А.Д., Довбуш Н.М., Іфтодій О.А. - Лікарня СОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Вплив провідних збудників негоспітальної пневмонії  на фагоцитарну активність моноцитів  і нейтрофільних лейкоцитів периферійної крові хворих
Авторы: Сидорчук І.Й., Коваль Г.Д., Сидорчук Л.П., Каспрук Н.М., Сидорчук А.С., Ляшук Р.П., Сидорчук А.Р., Сидорчук Л.І. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Резистентність еритроцитів у хворих на поширені дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом
Авторы: Солошенко Е.М., Кондакова Г.К., Семко Г.О., Земляна Т.В. - ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМНУ», м. Харків
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Сенситивні властивості ендотоксинів ціанобактерій
Авторы: Тупотілов О.В., Похил С.І., Коляда О.М., Дмитрієва О.А., Коляда Т.І. - ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМНУ», м. Харків
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Автоімунні хвороби та репродуктивна функція жінки
Авторы: Чоп’як В.В., Гаврилюк А.М. - Кафедра клінічної імунології та алергології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Оцінка ризику втримання та втрати контролю в підлітків із різним ступенем тяжкості астми
Авторы: Шахова О.О., Тарнавська С.І. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы
Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у дітей шкільного віку
Авторы: Шевченко Н.О. - Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
Дата: 2013.10.24
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Медицинские форумы