Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Кардиология

Тиазидные или тиазидоподобные диуретики  в лечении артериальной гипертензии?
Авторы: Радченко А.Д.
ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев, Украина

Журнал «Артериальная гипертензия» 6 (56) 2017
Дата: 2018.01.23
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив різних класів антигіпертензивних препаратів  на інсулінорезистентність у пацієнтів із м’якою  та помірною артеріальною гіпертензією
Авторы: Рековець О.Л., Сіренко Ю.М., Савицький С.Ю., Tорбас O.O., Кушнір С.М., Пономарева Г.В., Примак Г.Ф.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 6 (56) 2017
Дата: 2018.01.23
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Клінічна ефективність фіксованої комбінації периндоприлу, індапаміду й амлодипіну  у хворих на артеріальну гіпертензію  з абдомінальним ожирінням.  Результати 12-тижневого спостереження
Авторы: Коваль С.М.(1), Старченко Т.Г.(1), Пенькова М.Ю.(1), Мисниченко О.В.(1), Юшко К.О.(1), Літвінова О.М.(2)
(1) — ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 5 (55) 2017
Дата: 2017.11.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Артеріальна гіпертензія та фібриляція/тріпотіння передсердь: асоціативність зв’язку за даними епідеміологічного дослідження
Авторы: Срібна О.В., Сичов О.С., Кваша О.О., Смирнова І.П. ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
Журнал «Артериальная гипертензия» 5 (55) 2017
Дата: 2017.11.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Перспективы широкого применения небиволола  в лечении больных артериальной гипертензией  в сочетании с различной коморбидной патологией
Авторы: Коваль С.Н., Божко В.В., Снегурская И.А., Милославский Д.К.
ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Журнал «Артериальная гипертензия» 5 (55) 2017
Дата: 2017.11.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Роль мікроРНК у розвитку артеріальної гіпертензії
Авторы: Коваль С.М., Юшко К.О., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Милославський Д.К., Пенькова М.Ю.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 5 (55) 2017
Дата: 2017.11.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Определение уровней активного ренина и альдостерона в крови для персонализации лечения артериальной гипертензии
Авторы: Мельник А.А., к.б.н., руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима-фарм», г. Киев, Украина
Газета «Новости медицины и фармации» 11 (623) 2017
Дата: 2017.11.01
Рубрики: Кардиология
Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Авторы: Кожухов С.М., Пархоменко О.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, відділ реанімації та інтенсивної терапії, м. Київ

Газета «Новости медицины и фармации» 9 (621) 2017
Дата: 2017.09.12
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив гіперурикемії на пружно-еластичні властивості артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Авторы: Торбас О.О., Рековець О.Л., Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (54) 2017
Дата: 2017.09.11
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Комбинированная терапия ишемической болезни сердца Армадином и Тризипином — еще один вариант или уникальная возможность?
Авторы: Андриевская С.А., Бессмертная А.А.
КУ «Одесский областной кардиологический диспансер», г. Одесса, Украина

Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (54) 2017
Дата: 2017.09.11
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію з підвищеною масою тіла та гіперінсулінемією
Авторы: Крамарьова В.Н., Полонська Л.Н., Меркулова І.О., Тиравська Ю.В., Лизогуб В.Г.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (54) 2017
Дата: 2017.09.11
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования