Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Кардиология

Вплив варіабельності артеріального тиску на функціональний нирковий резерв при есенціальній артеріальній гіпертензії I стадії
Авторы: Хіміон Л.В., Тимощук Л.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості адипоцитокінової регуляції в осіб із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла
Авторы: Стрільчук Л.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз
Авторы: Cкибчик В.А.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Эффективная кардио- и вазопротекция шестимесячной комбинированной терапии индапамидом с амлодипином и блокатором РААС у больных с эссенциальной гипертонией высокого риска
Авторы: Хафизова Л.Ш., Низамов У.И., Хамидуллаева Г.А. Республиканский специализированный центр кардиологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Стан когнітивних функцій і їх зв’язок із субклінічними структурними змінами сонної артерії та частотою гіпертонічних кризів у хворих на артеріальну гіпертензію
Авторы: Боєв С.С., Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Шехунова І.О., Яценко О.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Ризик і предиктори розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на системну склеродермію
Авторы: Курята О.В.(1), Лисунець Т.К.(2), Семенов В.В.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Астенічний синдром і його корекція в структурі тривожно-депресивних розладів
Авторы: Юзвишина О.В., Свістільнік Р.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Сірководень — нова мішень антигіпертензивної та антиангінальної терапії
Авторы: Васильківський В.В.
завідувач кардіологічного відділення Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, головний позаштатний кардіолог Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОДА, м. Хмельницьк, Україна

Газета «Новости медицины и фармации» 6 (614) 2017
Дата: 2017.06.20
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Інструментальні методики діагностики й оцінки кардіоваскулярного ризику в пацієнтів з артеріальною гіпертензією: результати власного дослідження (частина 2)
Авторы: Торбас О.О., Кушнір С.М., Сіренко Ю.М.
Відділ симптоматичних гіпертензій, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 2 (52) 2017
Дата: 2017.05.17
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Метаболічні ефекти генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або його комбінації з S-амлодипіном (Семлопін) чи гідрохлортіазидом у ТЕРапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР-АГ)
Авторы: Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Свіщенко Є.П., Єна Л.М., Торбас О.О., Кушнір С.М., Гулкевич О.В., Мудрук І.В.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України, м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 2 (52) 2017
Дата: 2017.05.16
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Состояние когнитивных функций и психоэмоциональный статус у больных гипертонической болезнью в зависимости от уровня общительности
Авторы: Доценко Н.Я., Герасименко Л.В., Боев С.С., Шехунова И.А.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Журнал «Артериальная гипертензия» 2 (52) 2017
Дата: 2017.05.16
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Інструментальні методики діагностики й оцінки кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із артеріальною гіпертензією: огляд літератури  (частина 1)
Авторы: Торбас О.О., Кушнір С.М., Сіренко Ю.М.
Відділ симптоматичних гіпертензій, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 2 (52) 2017
Дата: 2017.05.16
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста