Кардиология

Патогенетический подход к терапии ишемии сердца
Авторы: Тащук В.К.
доктор медицинских наук, профессор, Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина

Газета «Новости медицины и фармации» 14 (594) 2016
Дата: 2016.12.28
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Факторы риска фибрилляции предсердий и нерешенные проблемы ее профилактики
Авторы: Коваль С.Н., Снегурская И.А.
ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Журнал «Артериальная гипертензия» 5 (49) 2016
Дата: 2016.12.07
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Гіперурикемія й артеріальна гіпертензія — чи існує зв’язок?
Авторы: Міщенко Л.А.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН Украини», м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 5 (49) 2016
Дата: 2016.12.07
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Сіль при гіпертензії: вживати неможливо відмовитись?
Авторы: Волошина І.М., Кривенко В.І., Дейнега В.Г.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 5 (49) 2016
Дата: 2016.12.07
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Фактори, що впливають на контроль артеріального тиску в пацієнтів з ренопаренхімною та есенціальною артеріальною гіпертензією
Авторы: Радченко Г.Д., Слащева Т.Г., Муштенко Л.О., Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 5 (49) 2016
Дата: 2016.12.07
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Порівняння впливу фіксованої комбінації периндоприл/амлодипін на ураження органів-мішеней у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з ішемічною хворобою серця та без неї (результати дослідження EPHES)
Авторы: Радченко Г.Д.(1), Муштенко Л.О.(1), Торбас О.О.(1), Кушнір С.М.(1), Яринкіна О.А.(1), Поташев С.В.(2), Сіренко Ю.М.(1)
(1) – ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
(2) – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 5 (49) 2016
Дата: 2016.12.07
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Успешное применение неомыляемых соединений авокадо и сои (Пиаскледин 300) у коморбидных пациентов с остеоартритом (клинические наблюдения)
Авторы: Головач И.Ю., Чипко Т.М., Лазоренко Е.А., Матийко В.Н., Евтушенко И.В., Корочев А.В. - Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
Газета «Новости медицины и фармации» Кардиология и ревматология (601) 2016 (тематический номер)
Дата: 2016.12.02
Рубрики: Кардиология, Ревматология
Разделы: Справочник специалиста
Диуретики в лечении артериальной гипертензии: так ли они плохи и все ли одинаковы? Часть 2
Авторы: Радченко А.Д. - ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев, Украина
Газета «Новости медицины и фармации» 11 (585) 2016
Дата: 2016.11.18
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Диуретики в лечении артериальной гипертензии: так ли они плохи и все ли одинаковы? Часть 1
Авторы: Радченко А.Д. - ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев, Украина
Газета «Новости медицины и фармации» 10 (584) 2016
Дата: 2016.10.25
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Сравнительное исследование эффективности и переносимости двух лекарственных форм ацетилсалициловой кислоты: Ацекор Кардио и ацетилсалициловая кислота с защитными агентами
Авторы: Запровальная О.Е.(1), Копица Н.П.(1), Крайз И.Г.(2), Рудык Ю.С.(1), Серик С.А.(1), Целуйко В.И.(3) (1) ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков, Украина; (2) ГЛПУ «Центральная клиническая больница Украинской железной дороги», г. Харьков, Украина; (3) Харьковская медицинская академия последипломного образования врачей, г. Харьков, Украина
Газета «Новости медицины и фармации» 10 (584) 2016
Дата: 2016.10.25
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Ефективність і безпечність фіксованих комбінацій блокаторів повільних кальцієвих каналів, блокаторів рецепторів ангіотензину та тіазидних діуретиків у лікуванні артеріальної гіпертензії
Авторы: Купновицька І.Г., Кутинська І.П., Клименко В.І., Данилюк О.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (48) 2016
Дата: 2016.09.20
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Дозозалежний вплив азилсартану медоксомілу на офісний, добовий і центральний аортальний тиск у хворих на гіпертонічну хворобу першого та другого ступеня
Авторы: Доброход А.С., Сіренко Ю.М. - ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (48) 2016
Дата: 2016.09.20
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования