Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Кардиология

Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Авторы: Кожухов С.М., Пархоменко О.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, відділ реанімації та інтенсивної терапії, м. Київ

Газета «Новости медицины и фармации» 9 (621) 2017
Дата: 2017.09.12
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив гіперурикемії на пружно-еластичні властивості артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Авторы: Торбас О.О., Рековець О.Л., Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (54) 2017
Дата: 2017.09.11
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Комбинированная терапия ишемической болезни сердца Армадином и Тризипином — еще один вариант или уникальная возможность?
Авторы: Андриевская С.А., Бессмертная А.А.
КУ «Одесский областной кардиологический диспансер», г. Одесса, Украина

Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (54) 2017
Дата: 2017.09.11
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію з підвищеною масою тіла та гіперінсулінемією
Авторы: Крамарьова В.Н., Полонська Л.Н., Меркулова І.О., Тиравська Ю.В., Лизогуб В.Г.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (54) 2017
Дата: 2017.09.11
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Альдостеронсинтаза, полиморфизм ее гена CYP11B2 при артериальной гипертензии и ассоциированных с нею кардиоваскулярных заболеваниях (обзор литературы)
Авторы: Милославский Д.К., Коваль С.Н., Снегурская И.А., Божко В.В., Щенявская Е.Н.
ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (54) 2017
Дата: 2017.09.11
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Патогенез изменений при остром коронарном синдроме
Авторы: Жаринова В.Ю., д.м.н., профессор, член Украинского и Европейского общества кардиологов
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Газета «Новости медицины и фармации» Кардиология и ревматология (607) 2017 (тематический номер)
Дата: 2017.09.05
Рубрики: Ревматология, Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив варіабельності артеріального тиску на функціональний нирковий резерв при есенціальній артеріальній гіпертензії I стадії
Авторы: Хіміон Л.В., Тимощук Л.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості адипоцитокінової регуляції в осіб із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла
Авторы: Стрільчук Л.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз
Авторы: Cкибчик В.А.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Эффективная кардио- и вазопротекция шестимесячной комбинированной терапии индапамидом с амлодипином и блокатором РААС у больных с эссенциальной гипертонией высокого риска
Авторы: Хафизова Л.Ш., Низамов У.И., Хамидуллаева Г.А. Республиканский специализированный центр кардиологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Стан когнітивних функцій і їх зв’язок із субклінічними структурними змінами сонної артерії та частотою гіпертонічних кризів у хворих на артеріальну гіпертензію
Авторы: Боєв С.С., Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Шехунова І.О., Яценко О.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Ризик і предиктори розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на системну склеродермію
Авторы: Курята О.В.(1), Лисунець Т.К.(2), Семенов В.В.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Астенічний синдром і його корекція в структурі тривожно-депресивних розладів
Авторы: Юзвишина О.В., Свістільнік Р.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017
Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования