Клинические исследования

Вплив нейротрофічних факторів на популяцію серотонінергічних нейронів n.raphe в умовах культивування
Авторы: Васильєва І.Г., Олексенко Н.П., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Галанта О.С., Сніцар Н.Д., Шуба І.М.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу
Авторы: Віничук С.М.(1), Фартушна О.Є.(2)
(1) — Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Влияние препарата Билобил интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт
Авторы: Кузнецова С.М., Шульженко Д.В., Кузнецов В.В.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Дослідження зв’язку поліморфізмів генів ACE, AGT та FGB із ризиком раннього розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу в популяції осіб, які проживають на території України
Авторы: Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Костюк М.Р., Чопик Н.Г., Галанта О.С., Цюбко О.І., Олексенко Н.П., Дмитренко А.Б., Макарова Т.А., Сніцар Н.Д.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку
Авторы: Міщенко Т.С., Нікішкова І.М., Міщенко В.М., Кутіков Д.О.
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна

Международный неврологический журнал 8 (86) 2016
Дата: 2017.02.14
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Лекарственные растения во флоре Луганщины
Авторы: Наумов С.Ю.
Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск, Украина

Журнал «Актуальная инфектология» 4(13) 2016
Дата: 2017.02.09
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
К вопросу о клинической характеристике крымской геморрагической лихорадки
Авторы: Богданова А.И.(1), Иргазиева Г.К.(1), Мацуй А.В.(1), Хаймина Т.Д.(2)
(1) — ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги», г. Астрахань, Россия
(2) — ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница», г. Астрахань, Россия

Журнал «Актуальная инфектология» 4(13) 2016
Дата: 2017.02.09
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Аденовірусна інфекція в дорослих: дослідження реактивної відповіді поліморфноядерних нейтрофільних гранулоцитів
Авторы: Сидорчук А.С.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Журнал «Актуальная инфектология» 4(13) 2016
Дата: 2017.02.09
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Особливості вмісту вітаміну D при хронічному вірусному гепатиті С
Авторы: Шостакович-Корецька Л.Р.(1), Ніколайчук М.А.(1), Будаєва І.В.(1), Шевченко-Макаренко О.П.(1), Ткаченко В.Д.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДОР, м. Дніпро, Україна

Журнал «Актуальная инфектология» 4(13) 2016
Дата: 2017.02.09
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Аналіз захворюваності на Лайм-бореліоз у дітей Тернопільської області
Авторы: Никитюк С.О.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна

Журнал «Актуальная инфектология» 4(13) 2016
Дата: 2017.02.09
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Особливості імунної відповіді на інфекцію Helicobacter рylori у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією
Авторы: Сорокман Т.В., Попелюк М.-О.В., Макарова О.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Журнал «Актуальная инфектология» 4(13) 2016
Дата: 2017.02.09
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Рівень імунологічного захисту проти дифтерії населення Дніпропетровської області
Авторы: Ревенко Г.О., Маврутенков В.В., Штепа О.П.
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Журнал «Актуальная инфектология» 4(13) 2016
Дата: 2017.02.09
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Энтеровирусный менингит: особенности течения и диагностики на современном этапе
Авторы: Шостакович-Корецкая Л.Р., Слатвитский В.Г., Будаева И.В., Чикаренко З.А., Чергинец Л.Н., Ульянов В.А., Ляхова Е.Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал «Здоровье ребенка» 8 (76) 2016
Дата: 2017.02.02
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Роль фізичної активності в повсякденному житті сучасних школярів, які навчаються за різними програмами
Авторы: Даниленко Г.М.(1, 3), Нікуліна Г.Л.(2), Нестеренко В.Г.(1)
(1) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(3) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна

Журнал «Здоровье ребенка» 8 (76) 2016
Дата: 2017.02.02
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Сосудисто-реологические свойства крови при геморрагическом васкулите, начавшемся в детском и взрослом возрасте
Авторы: Герасименко В.В.(1), Егудина Е.Д.(2), Чернышова О.Е.(1), Синяченко О.В.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина

Журнал «Здоровье ребенка» 8 (76) 2016
Дата: 2017.02.02
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Диференціальна діагностика езофагітів у школярів
Авторы: Няньковський С.Л.(1), Городиловська М.І.(1), Іванців В.А.(1), Бойко О.І.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Львівське обласне патологоанатомічне бюро, м. Львів, Україна

Журнал «Здоровье ребенка» 8 (76) 2016
Дата: 2017.02.02
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Роль кишкової мікробіоти в розвитку порушень ліпідного та вуглеводного обміну при стеатозі печінки у дітей
Авторы: Завгородня Н.Ю., Зигало Е.В., Лук’яненко О.Ю., Бабій С.О.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Журнал «Здоровье ребенка» 8 (76) 2016
Дата: 2017.02.02
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Пути повышения эффективности лечения бронхолегочных заболеваний у детей раннего возраста
Авторы: Шадрин О.Г., Дюкарева-Безденежных С.В.
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, г. Киев, Украина

Журнал «Здоровье ребенка» 8 (76) 2016
Дата: 2017.02.02
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования