Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Клінічні дослідження

Лікування тортоаномалій при скупченості зубів з досягненням високої стабільності результатів
Автори: Жачко Н.І., Скрипник І.Л.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Oral and General Health Том 5, №1, 2024
Рубрики: Стоматологія
Розділи: Клінічні дослідження
Біохімічні показники ротової рідини у дітей із недосконалим остеогенезом
Автори: Ходзінська І.Р.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Oral and General Health Том 5, №1, 2024
Рубрики: Стоматологія
Розділи: Клінічні дослідження
Косі проєкції в аналізі даних мультиспіральної комп’ютерної томографії при вогнепальних пораненнях
Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Макаров В.В. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Ясінський О.В. (1), Шармазанова О.П. (3), Пуляєв С.А. (1)
(1) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(3) - Навчально-науковий медичний інститут, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Променева діагностика пневмотораксу при бойовій травмі
Автори: Гречаник О.І. (1), Абдуллаєв Р.Р. (2), Ніконов В.В. (2), Вороньжев І.О. (2), Абдуллаєв Р.Я. (2), Давидюк М.М. (1)/
(1) - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
(2) - ННІ післядипломної освіти, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика посттравматичного синдрому: функціонально-вегетативний аналіз сенсорних систем
Автори: Кокун О.М. (1), Візнюк І.М. (2), Пайкуш М.А. (3), Долинний С.С. (2), Ордатій Н.М. (4), Карімулін Р.Ф. (4)
(1) - Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
(2) - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна
(3) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(4) - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльний аналіз перебігу періопераційного періоду у хворих на цукровий діабет при операціях ендопротезування колінного та кульшового суглобів
Автори: Зенкіна Л.М. (1), Галушко О.А. (2)
(1) - ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Лікування портальної гіпертензії, ускладненої варикозною кровотечею
Автори: Тутченко М.І. (1), Рудик Д.В. (1), Клюзко І.В. (2), Беседінський М.С. (1), Чуб С.Л. (1), Сіренко О.А. (3)
(1) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) - КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
(3) - КНП «Вишгородська центральна районна лікарня», м. Вишгород, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль азтреонаму в раціональній антибактеріальній терапії резистентних госпітальних інфекцій, викликаних грамнегативними бактеріями. Нове життя відомого β-лактаму
Автори: V.A. Korsunov (1), M.A. Georgiyants (1), N.I. Zozulia (2), I.Yu. Odynets (1), M.B. Pushkar (1), M.V. Lyzogub (3), N.M. Bohuslavska (1), O.L. Onikiienko (1)
(1) - Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
(2) - Communal Non-Commercial Enterprise of the Kharkiv Regional Council “Regional Children’s Infectious Clinical Hospital”, Kharkiv, Ukraine
(3) - State Institution “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика, профілактика та лікування дефіциту вітаміну D у дорослих: Kонсенсус українських експертів
Автори: Григор’єва Н.В. (1), Тронько М.Д. (2), Коваленко В.М. (3), Комісаренко С.В. (4), Татарчук Т.Ф. (5), Дєдух Н.В. (1), Великий М.М. (4), Страфун С.С. (6), Комісаренко Ю.І. (7), Калашніков А.В. (6), Орленко В.Л. (2), Паньків В.І. (8), Швець О.В. (9), Гогунська І.В. (10), Регеда С.І. (11)
(1) - Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(2) - Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(3) - Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(4) - Інститут біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України, м. Київ, Україна (5) - Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(6) - Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(7) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна (8) - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
(9) - Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
(10) - Державна установа «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(11) - Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України», м. Київ, Україна

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка впливу даларгіну на рівень вітаміну D та мелатоніну в сироватці крові у хворих зі злоякісними пухлинами кісток та поліморбідністю
Автори: Дроботун О.В. (1), Колотилов Н.Н. (2), Коноваленко В.Ф. (3), Терновий Н.К. (3)
(1) - Київська міська клінічна лікарня № 3, м. Київ, Україна
(2) - Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, м. Київ, Україна
(3) - Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України, м. Київ, Україна

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність поєднаного застосування пробіотика на основі бактерій роду Bacillus із біоактивним концентратом морської риби в лікуванні остеоартриту колінних суглобів
Автори: Рекалов Д.Г. (1), Данюк І.О. (2), Кулинич Р.Л. (2), Тарасенко Т.М. (3), Самофал Е.Ю. (3), Костенко В.О. (4)
(1) - Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ, Україна
(2) - Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(3) - Клініка ревматології професора Рекалова, м. Дніпро, Україна
(4) - Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняння клінічної ефективності й безпечності оригінального і генеричних форм еторикоксибу в пацієнтів з остеоартритом колінних суглобів
Автори: Корж М.О. (1), Яременко О.Б. (2), Мусієнко А.С. (3), Філіпенко В.А. (1), Коляденко Д.І. (2), Арутюнян З.А. (1), Інюшина А.В. (3), Добрянський Д.В. (2), Курило Д.Ю. (3), Сидорова А.О. (2), Григор’єва Н.В. (3)
(1) - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
(2) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка м’язової маси та функції у хворих на ревматоїдний артрит
Автори: Стойка І.В., Яцишин Р.І., Дрогомерецька О.І., Попадинець І.Р., Бабенко О.І., Шаповал О.А.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Принципи ризик-орієнтованого моделювання дорожньо-транспортної травми як медико-санітарного наслідку надзвичайної ситуації техногенного характеру в Україні
Автори: Гур’єв С.О. (1), Кушнір В.А. (1, 2), Іскра Н.І. (3), Кузьмін В.Ю. (3)
(1) - Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) - Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна
(3) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз розподілу навантажень при транспедикулярній стабілізації вибухових переломів у зоні грудопоперекового переходу
Автори: Нехлопочин О.С. (1), Вербов В.В. (1), Чешук Є.В. (1), Карпінський М.Ю. (2), Яресько О.В. (2)
(1) - ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Журнал "Травма" Том 25, №1-2, 2024
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль і місце артроскопії при ранній діагностиці моногонартрозу (огляд літератури)
Автори: Голка Г.Г. (1), Колесніченко В.А. (2), Ханик Т.Я. (3), Ломіковська М.П. (3), Веснін В.В. (1), Бурлака В.В. (1)
(1) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(3) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал "Травма" Том 25, №1-2, 2024
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Спосіб фіксації вивихів акроміального кінця ключиці за Вебером: недоліки та їх чинники
Автори: Бур’янов О.А. (1), Кваша В.П. (1), Чекушин Д.А. (1), Лянскорунський В.М. (1), Карпінський М.Ю. (2), Карпінська О.Д. (2)
(1) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Журнал "Травма" Том 25, №1-2, 2024
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження