Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Клинические исследования

Ураження нервової системи у передчасно народжених дітей з екстремально низькою масою тіла (клінічні і магнітно-резонансно-томографічні зіставлення)
Авторы: Мартиненко Я.А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня», м. Херсон, Україна
Медичний центр фізичної терапії та медицини болю «Innovo», м. Львів, Україна

Международный неврологический журнал 1 (95) 2018
Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Комбинированная терапия препаратами Корвитин и Аксотилин в лечении больных с ишемическим инсультом
Авторы: Мищенко Т.С., Дмитриева Е.В.
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина

Международный неврологический журнал 1 (95) 2018
Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Клінічна характеристика нового сироваткового біомаркера як потенційного продукту розпаду білка ендогенного ретровірусу людини у хворих на розсіяний склероз
Авторы: Негрич Н.О.(1), Негрич Т.І.(1), Паєнок А.В.(1), Волошина Н.П.(2), Мироновський С.Л.(3), Кіт Ю.Я.(3), Стойка Р.С.(3)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України, м. Харків, Україна
(3) — Інститут біології клітини НАН України, м. Львів, Україна

Международный неврологический журнал 1 (95) 2018
Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Методи оцінки функції руки при неврологічній патології. Огляд літератури
Авторы: Козявкін В.І., Качмар О.О., Гасюк М.Б., Матюшенко О.А., Кушнір А.Д.
Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець, Україна

Международный неврологический журнал 1 (95) 2018
Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Відновлення функції сідничного нерва з використанням засобів тканинної інженерії після його повного перетину в експерименті
Авторы: Цимбалюк В.І.(1), Петрів Т.І.(2), Васильєв Р.Г.(3, 4), Медведєв В.В.(1), Молотковець В.Ю.(1), Татарчук М.М.(2), Драгунцова Н.Г.(2)
(1) — Національний медичний університет імені акад. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. Київ, Україна
(4) — Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration, медична компанія ilaya®, м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал 1 (95) 2018
Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Металлы в волосах больных гонартрозом, входящие в протезы коленных суставов
Авторы: Сокрут Н.В., Климовицкий Ф.В., Синяченко О.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Журнал «Травма» Том 19, №1, 2018
Дата: 2018.04.17
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез при перипротезних переломах стегнової кістки
Авторы: Білінський П.І.(1), Андрейчин В.А.(2), Дроботун О.В.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
(3) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал «Травма» Том 19, №1, 2018
Дата: 2018.04.17
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Біомеханічний аналіз умов функціонування ендопротеза колінного суглоба при вальгусних деформаціях кінцівки у хворих  на ревматоїдний артрит
Авторы: Лазарев І.А., Бабко А.М., Автомєєнко Є.М., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Травма» Том 19, №1, 2018
Дата: 2018.04.17
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Рентгенологічна оцінка ефективності  тілозамінних систем для вентрального субаксіального цервікоспондилодезу
Авторы: Слинько Є.І., Нехлопочин О.С.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Травма» Том 19, №1, 2018
Дата: 2018.04.17
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюжних переломів стегнової кістки після ендопротезування
Авторы: Бабалян В.О.(1), Карпінський М.Ю.(2), Яресько О.В.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Журнал «Травма» Том 19, №1, 2018
Дата: 2018.04.17
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Биомеханические аспекты экспериментального исследования функционального лечения S-образной сколиотической деформации позвоночника
Авторы: Головаха М.Л.(1), Тяжелов А.А.(2), Летучая Н.П.(3), Суббота И.А.(2), Карпинский М.Ю.(2)
(1) — Запорожский национальный медицинский университет МЗ Украины, г. Запорожье, Украина
(2) — ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина
(3) — КУ «Днепропетровская городская студенческая поликлиника» ДОС, г. Днепр, Украина

Журнал «Травма» Том 19, №1, 2018
Дата: 2018.04.16
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Подбор компонентов эндопротеза  и величина общего бедренного офсета  после эндопротезирования  тазобедренного сустава  (рентгенометрическое исследование)
Авторы: Филиппенко В.А.(1), Климовицкий Р.В.(2), Тяжелов А.А.(1), Карпинский М.Ю.(1), Карпинская Е.Д.(1), Гончарова Л.Д.(2)
(1) — ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина
(2) — Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета, г. Лиман, Украина

Журнал «Травма» Том 19, №1, 2018
Дата: 2018.04.16
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Біомеханічні особливості ходьби хворих  на коксартроз за даними системи GAITRite  Частина 1. Геометричні параметри ходьби
Авторы: Страфун С.С.(1), Фіщенко О.В.(2), Карпінська О.Д.(3)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна
(3) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Журнал «Травма» Том 19, №1, 2018
Дата: 2018.04.16
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу в дорослих
Авторы: Дуда О.К., Бойко В.О., Коцюбайло Л.П., Вега А.Р.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Газета «Новости медицины и фармации» 3 (647) 2018
Дата: 2018.04.16
Рубрики: Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Симуляційне навчання з надання екстреної медичної допомоги
Авторы: Льовкін О.А., Перцов В.І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 2(89) 2018
Дата: 2018.04.13
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Структура ускладнень, причини летальності та клініко-морфологічні паралелі при гострих отруєннях метадону гідрохлоридом
Авторы: Андрющенко В.В.(1), Калиш М.М.(1), Курділь Н.В.(2)
(1) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації, м. Київ, Україна
(2) — Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 2(89) 2018
Дата: 2018.04.13
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования