Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Клинические исследования

Підвищення ефективності лікування резистентної гіпертонії за допомогою фіксованої комбінації 3-компонентної антигіпертензивної терапії
Авторы: Шеремет М.Ю., Міщенко Л.А., Матова О.О., Сербенюк К.І.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» №3 (59), 2018
Дата: 2018.08.13
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Функціональний стан нирок у хворих на резистентну артеріальну гіпертензію: взаємозв’язок з гуморальними факторами регуляції артеріального тиску
Авторы: Сербенюк К.І., Міщенко Л.А., Матова О.О., Шеремет М.Ю.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» №3 (59), 2018
Дата: 2018.08.13
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Функціональний нирковий резерв як предиктор прогресування ураження нирок
Авторы: Хіміон Л.В., Тимощук Л.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» №3 (59), 2018
Дата: 2018.08.13
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Зв’язок показників пульсової хвилі та рівня 25(ОH)D у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією
Авторы: Лазарєва К.П.(1), Амосова К.М.(1), Поворознюк В.В.(2), Нішкумай О.І.(1), Мостбауер Г.В.(1), Лазарєв П.О.(1), Руденко Ю.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» №3 (59), 2018
Дата: 2018.08.13
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Паралелі між ефективною антиаритмічною терапією та різними представниками блокаторів РААС
Авторы: Данілевич Т.Д.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» №3 (59), 2018
Дата: 2018.08.13
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Оцінка прогностичної значущості товщини інтими-медії сонної артерії і характеру перебігу гіпертонічної хвороби у визначенні когнітивної дисфункції
Авторы: Боєв С.С., Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Шехунова І.О., Молодан О.В., Малиновська О.Я.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» №3 (59), 2018
Дата: 2018.08.13
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Нічна полісомнографія у хворих у гострому періоді закритої черепно-мозкової травми, обумовленої вибуховою хвилею
Авторы: Бовт Ю.В.(1), Забродіна Л.П.(1), Кас Ю.В.(2), Коршняк В.О.(1), Сухоруков В.І.(1)
1 - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
2 - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна

Международный неврологический журнал №4 (98), 2018
Дата: 2018.08.13
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Електроміографічна діагностика порушень моторики язика неврологічного генезу в пацієнтів з оклюзійною патологією
Авторы: Циганок О.В., Кіндій Д.Д., Малюченко М.М., Оджубейська О.Д., Калашніков Д.В., Король М.Д.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Международный неврологический журнал №4 (98), 2018
Дата: 2018.08.13
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Метастазы рака в головной мозг как первичное проявление основного заболевания
Авторы: Думанский Ю.В. (1), Столярова О.Ю. (2), Синяченко О.В. (1), Егудина Е.Д. (3), Степко Ф.А. (1)
1 - Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
2 - Национальный институт рака, г. Киев, Украина
3 - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Международный неврологический журнал №4 (98), 2018
Дата: 2018.08.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Состояние эндотелиальной функции у больных пожилого возраста c дисциркуляторной энцефалопатией и изолированной систолической и систоло-диастолической артериальной гипертензией
Авторы: Алыпова Е.Е. (1), Васильева-Линецкая Л.Я. (2)
1 - Запорожская медицинская академия последипломного образования, г. Запорожье, Украина
2 - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Международный неврологический журнал №4 (98), 2018
Дата: 2018.08.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Судомний напад у дебюті як ізольований предиктор незадовільного результату після спонтанного субарахноїдального крововиливу аневризматичного генезу
Авторы: Цьома Є.І. (1, 2), Студеняк Т.О. (1, 2), Смоланка В.І. (2), Боровик О.І. (2), Цяпець С.В. (3)
1 - Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород, Україна
2 - Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
3 - Department of Pathophysiology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

Международный неврологический журнал №4 (98), 2018
Дата: 2018.08.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Феномен нейропластичності та нейрофізіологічні аспекти рефлексотерапії в комплексному лікуванні больових і деяких небольових синдромів у хворих після інсульту
Авторы: Коваленко О.Є. (1, 2), Чіжикова М.Є. (1, 3)
1 - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
2 - Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
3 - Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Международный неврологический журнал №4 (98), 2018
Дата: 2018.08.10
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Глутоксим как модулятор окислительно-восстановительного состояния глутатиона у септических пациентов с энцефалопатией
Авторы: Кобеляцкий Ю.Ю.(1), Мальцева Л.А.(1), Мосенцев Н.Ф.(2), Лисничая В.Н.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» №4(91), 2018
Дата: 2018.08.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Застосування озоно-кисневої суміші у хворих на гострий біліарний панкреатит із жовчною гіпертензією
Авторы: Сусак Я.М.(1), Цимбалюк Р.С.(1), Денека Є.Р.(2), Максименко М.В.(3), Тюлюкін І.О.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня № 10, м. Київ, Україна
(3) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» №4(91), 2018
Дата: 2018.08.09
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Роль біохімічних маркерів в патогенезі, діагностиці та прогнозуванні гострої церебральної ішемії
Авторы: Задорожна Б.В.(1), Сайко О.В.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» №4(91), 2018
Дата: 2018.08.09
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Повышение адаптационных возможностей центральной нервной системы при черепно-мозговой травме
Авторы: Горанский Ю.И., Дяба О.И.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Международный неврологический журнал №4 (98), 2018
Дата: 2018.08.09
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования