Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Клинические исследования

Перебіг гестаційного періоду у жінок з лейоміомою матки
Авторы: Ольшевський В.С.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Ультразвуковые аспекты в диагностике осложненных форм острого панкреатита
Авторы: Яремчук А.М., Жариков С.О., Пицентий Е.С., Девнозашвили М.Э.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Функціональні можливості гіпофізарно-наднирникової системи у роділь з поєднаною прееклампсією
Авторы: Ольшевська О.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Оцінка результатів хірургічного лікування та якості життя пацієнтів із післяопераційними вентральними грижами і супутнім ожирінням після виконання різних типів герніопластик
Авторы: Дзюбановський І.Я., П’ятночка В.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Біомаркери запалення при третинному перитоніті
Авторы: Матвійчук О.Б.
Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Хирургическое лечение рака желудка: возможности прогнозирования выживаемости на современном этапе
Авторы: Киркилевский С.И.(1), Лурин А.Г.(3), Дубинина В.Г.(2), Лукьянчук О.В.(2, 3), Машуков А.А.(1-3), Биленко А.А.(2), Згура А.Н.(3), Мерлич С.В.(3), Рациборский Д.В.(3), Максимовский В.Е.(2), Шилин И.В.(3), Осадчий Д.Н.(2)
(1) — Национальный институт рака, г. Киев, Украина
(2) — Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
(3) — КУ «Одесский областной онкологический диспансер», г. Одесса, Украина

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Ультразвукові зміни при варикозній хворобі нижніх кінцівок на фоні дисплазії сполучної тканини
Авторы: Дзюбановський І.Я.(1), Продан А.М.(1), Пятночкa О.З.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська комунальна міська лікарня, м. Тернопіль, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Взаимосвязь фиброза и гипоксии поджелудочной железы в патогенезе хронического панкреатита
Авторы: Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Владимирская Т.Э., Швед И.А., ­Вижинис Е.И., Орловский Ю.Н., Макки М.Ю.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Кількісна оцінка результатів лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени
Авторы: Русин В.І., Корсак В.В., Попович Я.М., Бойко С.О.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Стан місцевого захисту та особливості мікробної колонізації слизових оболонок верхніх дихальних шляхів у дітей із бактеріальними ускладненнями ГРВІ
Авторы: Больбот Ю.К.(1), Карпенко А.В.(1), Шварацька О.В.(1), Братусь О.В.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Лікувально-діагностичний центр медичної академії, м. Дніпро, Україна

Журнал «Здоровье ребенка» Том 12, №4, 2017
Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Прогнозування ризику розвитку хронічного бронхіту  у підлітків-курців
Авторы: Ільченко С.І., Фіалковська А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Журнал «Здоровье ребенка» Том 12, №4, 2017
Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Досвід застосування левоцетиризину в терапії алергічного риніту в дітей
Авторы: Леженко Г.О., Пашкова О.Є.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Журнал «Здоровье ребенка» Том 12, №4, 2017
Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Біохімічні маркери  функціональних порушень печінки хворих  на системний червоний вовчакБіохімічні маркери  функціональних порушень печінки хворих  на системний червоний вовчак
Авторы: Богмат Л.Ф., Шевченко Н.С., Бессонова І.М., Ніконова В.В., Ахназарянц Е.Л.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Журнал «Здоровье ребенка» Том 12, №4, 2017
Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Особливості анестезіологічного забезпечення у пацієнтів із серцевою недостатністю
Авторы: Павлов О.О., Луцик С.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 4 (83) 2017
Дата: 2017.07.28
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Острое повреждение почек и тяжелая пневмония: современная парадигма и клинические реалии
Авторы: Семидоцкая Ж.Д.(1), Чернякова И.А.(1), Клапоух В.А.(1, 2), Пионова Е.Н.(1), Трифонова Н.С.(1)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — КУЗ «Областная клиническая больница — Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», г. Харьков, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 4 (83) 2017
Дата: 2017.07.28
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Фармакотерапія психоемоційної сфери у стаціонарних хворих у ранньому періопераційному періоді
Авторы: Куновський В.В., Барвінська А.С.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 4 (83) 2017
Дата: 2017.07.28
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Використання симуляційних технологій для формування компетентності клінічних ординаторів і аспірантів у проведенні серцево-легеневої реанімації
Авторы: Дацюк О.І.(1, 2), Очеретна О.Л.(1), Бевз Г.В.(1), Дацюк Л.В.(3), Озимий В.А.(4)
(1) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(3) — Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця, Україна
(4) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 4 (83) 2017
Дата: 2017.07.28
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования