Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Cardiology

Эффективность комбинированной антигипертензивной  и гиполипидемической терапии у больных высокого сердечно-сосудистого риска
Authors: Колесник Т.В., д.м.н., профессор,
Егоров К.Ю., к.м.н., доцент
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

"News of medicine and pharmacy" №9 (661), 2018
Date: 2018.09.10
Categories: Cardiology
Підвищення ефективності лікування резистентної гіпертонії за допомогою фіксованої комбінації 3-компонентної антигіпертензивної терапії
Authors: Шеремет М.Ю., Міщенко Л.А., Матова О.О., Сербенюк К.І.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Функціональний стан нирок у хворих на резистентну артеріальну гіпертензію: взаємозв’язок з гуморальними факторами регуляції артеріального тиску
Authors: Сербенюк К.І., Міщенко Л.А., Матова О.О., Шеремет М.Ю.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Функціональний нирковий резерв як предиктор прогресування ураження нирок
Authors: Хіміон Л.В., Тимощук Л.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Зв’язок показників пульсової хвилі та рівня 25(ОH)D у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією
Authors: Лазарєва К.П.(1), Амосова К.М.(1), Поворознюк В.В.(2), Нішкумай О.І.(1), Мостбауер Г.В.(1), Лазарєв П.О.(1), Руденко Ю.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Паралелі між ефективною антиаритмічною терапією та різними представниками блокаторів РААС
Authors: Данілевич Т.Д.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Сложный случай легочной артериальной гипертензии, ассоциированной с портальной гипертензией
Authors: Коноплева Л.Ф., Коноплева Ю.Л.
Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины, г. Киев, Украина

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Артеріальна гіпертензія у пацієнтів з гіперурикемією: основи патогенезу, клінічне значення, діагностика, підходи до лікування
Authors: Ханюков О.О., Єгудіна Є.Д., Калашникова О.С.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
О деятельности Украинской ассоциации больных легочной гипертензией
Authors: Коноплева Л.Ф., Александрова О.В.
Украинская ассоциация больных легочной гипертензией, г. Киев, Украина

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Про нові європейські рекомендації з артеріальної гіпертензії після їх першої презентації (коментар)
Authors: Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Оцінка прогностичної значущості товщини інтими-медії сонної артерії і характеру перебігу гіпертонічної хвороби у визначенні когнітивної дисфункції
Authors: Боєв С.С., Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Шехунова І.О., Молодан О.В., Малиновська О.Я.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Lifestyle modification and dietary nutrition in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus: recommendations of European consensus and the facts of life (literature review)
Authors: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В., Юшко К.О., Щенявська О.М.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №2, 2018
Date: 2018.06.19
Categories: Dietetics, Endocrinology, Cardiology
Sections: Specialist manual
D-димер как маркер тромбообразования и его применение в клинической практике
Authors: Мельник А.А., к.б.н.
Cпециализированный медицинский центр «Оптима-фарм», г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" Кардиология и ревматология (651) 2018 (тематический номер)
Date: 2018.06.18
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Основы ишемической болезни сердца для врача-клинициста
Authors: Васкес Абанто Х. Эстуардо
к.м.н., врач медицины неотложных состояний, Центр первичной медико-санитарной помощи № 2, г. Киев, Украина
Васкес Абанто Анна Эстуардовна
врач семейной медицины, Центр первичной медико-санитарной помощи № 1, г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" №5 (654), 2018
Date: 2018.05.25
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual