Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Family medicine/Therapy

Проблема болю у спині в практиці сімейного лікаря. Сучасні підходи у лікуванні
Authors: Орос М.М., Гирявець М.В.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

"News of medicine and pharmacy" №13 (706), 2019
Date: 2019.12.05
Categories: Family medicine/Therapy
Sections: Specialist manual
Новые возможности в лечении острых респираторных вирусных инфекций у пациентов с аллергическими заболеваниями
Authors: Гогунская И.В., д.м.н., заслуженный врач Украины
Центр аллергических заболеваний, Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины, г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" №6 (691), 2019
Date: 2019.06.10
Categories: Family medicine/Therapy
Sections: Specialist manual
Полимодальность эффектов Милистана в лечении острых респираторных заболеваний
Authors: Кочуева М.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии, пульмонологии и семейной медицины
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

"News of medicine and pharmacy" 11 (623) 2017
Date: 2017.11.01
Categories: Family medicine/Therapy
Sections: Specialist manual
Метаболічний синдром і ризик хронічної хвороби нирок
Authors: Мельник А.А.
Специализированный медицинский центр «Оптима-фарм», г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" 7 (618) 2017
Date: 2017.07.10
Categories: Therapy, Endocrinology, Family medicine/Therapy, Nephrology
Ураження нирок при деяких ревматичних хворобах
Authors: Таран О.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" 6 (614) 2017
Date: 2017.06.20
Categories: Nephrology, Family medicine/Therapy, Rheumatology, Therapy
Кардіоренальний синдром: діагностика й лікування
Authors: Мельник А.А.
Cпециализированный медицинский центр «Оптима-фарм», г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" 3 (608) 2017
Date: 2017.04.12
Categories: Cardiology, Nephrology, Family medicine/Therapy
Обстеження пацієнта з патологією нирок та лихоманкою невідомої етіології
Authors: Таран О.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра нефрології і нирково-замісної терапії, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" 14 (594) 2016
Date: 2016.12.28
Categories: Nephrology, Family medicine/Therapy
Діагностична роль N-ацетил-БЕТА-D-глюкозамінідази (NAG) як раннього маркера пошкодження нирок
Authors: Мельник А.А.
Специализированный медицинский центр «Оптима-Фарм», г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" 13 (589) 2016
Date: 2016.12.19
Categories: Nephrology, Family medicine/Therapy